Summi1
Summit2

CPS GfK: Tradicionalna kafa nezaobilazni deo potrošačke korpe

InFokus: Tradicionalna kafa

Analize

10.04.2024

Pakovanja kafe od 200 grama generišu skoro dve trećine ukupnih količina kategorije tradicionalne kafe u domaćinstvima, dok pakovanja od 100 grama zauzimaju oko četvrtinu količinskog učešća... Na domaćem tržištu prisutno je više od 100 brendova tradicionalne kafe, međutim i u tako naizgled fragmentiranom tržištu pet vodećih brendova zauzimaju u zbiru čak 77% količinskog učešća u kategoriji

Autor: Dalibor Minić, Consumer Panel Services GfK

Foto: prostooleh/Freepik

Analizom je obuhvaćeno tržište tradicionalne pržene kafe u Srbiji, u periodu od maja do novembra 2023. godine. U posmatranom periodu je 91% domaćinstava u Srbiji kupilo tradicionalnu kafu makar jednom, a u proseku 16 puta – odnosno, nešto više od dva puta mesečno. I penetracija u domaćinstvima i frekvencija kupovine beleže blagi pad u odnosu na isti period prethodne godine. 

Prosečna cena koju su domaćinstva plaćala za 100 grama kafe u periodu od maja do novembra 2023. godine iznosila je 134 dinara, što je za 11% više u odnosu na isti preriod 2022. godine.

Tradicionalna kafa se najviše kupuje u minimarketima, koji zauzimaju 29% količinskog učešća u kategoriji. Sledeći su supermarketi sa 28% i tradicionalne prodavnice sa 22% učešća. Preostalih dvadesetak procenata količina u domaćinstvima kupi se u diskontnim lancima, hipermarketima i ostalim maloprodajnim radnjama.

Učešće trgovačkih marki nije previše izraženo u kategoriji tradicionalne kafe, i iznosi 8% ukupnih količina kategorije. S druge strane, učešće kupovina na promocijama je u ovoj kategoriji iznad proseka za FMCG i iznosi 39% količina.

Pakovanja kafe od 200 grama generišu skoro dve trećine ukupnih količina kategorije tradicionalne kafe u domaćinstvima, dok pakovanja od 100 grama zauzimaju oko četvrtinu količinskog učešća. 

Na domaćem tržištu, prisutno je više od 100 brendova tradicionalne kafe, međutim i u tako naizgled fragmentiranom tržištu pet vodećih brendova zauzimaju u zbiru čak 77% količinskog učešća u kategoriji. Ovi brendovi su, abecednim redosledom: Bonito, C Kafa, Doncafe, Grand i Sunga.

Lojalnost vodećem brendu na tržištu iznosi 41% ukupnih količina tradicionalne kafe koju kupci ovog brenda kupe. Lojalnost trgovačkim markama je nešto niža i iznosi oko 26%. Kao brend sa najvećom lojalnošću kupaca u analiziranom periodu izdvojila se Grand kafa, dok je trgovački lanac sa najvećom lojalnošću kupaca u kategoriji tradicionalne kafe Univerexport.

O istraživanju

Panel domaćinstava u Srbiji već godinama kontinuirano prati FMCG potrošnju domaćinstava. Na godišnjem nivou, iz reprezentativnog uzorka domaćinstava, detaljne informacije o više od pola miliona FMCG korpi „slivaju“ se u našu bazu podataka, što nam omogućava iscrpan pregled i dubinsko razumevanje strukture i dinamike tržišta, kao i veliki broj analiza usmerenih ka pronalaženju odgovora na pitanja i probleme naših klijenata.