Summi1
Summit2

Nielsen Audience Measurement: Kozmetika za negu kose i lica glavne zvezde malih ekrana

VKK: Kozmetika

Vodič kroz kategoriju

02.04.2024

Detaljniji presek kroz klase kozmetičkih proizvoda, ukazuje na to da su Antirid i Antiage kreme najaktivnija klasa proivoda sa 15,2% udela, za njom slede klasa Programi kozmetičkih preparat za kosu sa 9%, zatim Šamponi sa 8,7%, te Paste za zube sa 6,6% udela, zatim Higijenski ulošci sa 6,3%, Farbe za kosu sa 5,9%

Autor: Nielsen Audience Measurement

Foto: Freepik

Pregled TV oglašavanja kozmetičkih proizvoda, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na tridesetominutni spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova Kozmetičkih proizvoda na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci, od novembra 2022. godine, zaključno sa oktobrom 2023. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

Kozmetički proizvodi predstavljaju peti sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 6,8% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, primat drže kategorije Kozmetika za kosu sa 28,9% udela u sektoru i Nega lica sa 27,7% udela u sektoru, dok se Dezodoransi i parfemi nalaze na trećoj poziciji sa 10, 3%. Za njima sledi kategorija Kozmetika za negu usta, sa 9,8% udela, te Ženska higijena sa 7.8% udela. Na preostale kategorije kozmetičkih proizvioda otpada 15,6% udela u ukupnom TV oglašavanju kozmetičkih proizvoda tokom analiziranih 12 meseci.

Detaljniji presek kroz klase kozmetičkih proizvoda, ukazuje na to da su Antirid i Antiage kreme najaktivnija klasa proivoda sa 15,2% udela, za njom slede klasa Programi kozmetičkih preparata za kosu sa 9%, zatim Šamponi sa 8,7%, te Paste za zube sa 6,6% udela, zatim Higijenski ulošci sa 6,3%, Farbe za kosu sa 5,9%. Sledi klasa Sredstva za čišćenje lica sa 5,3% udela, te Balzami, Serumi, Sprejevi i Regenerativne maske za kosu sa 5,2% udela u TV oglašavanju. Za njima slede Kreme za lice sa 4,6% i Dezodoransi za muškarce I žene sa 3,5% udela. Na navedenih deset klasa proizvoda otpada 70,1% udela u TV oglašavanju celokupnog sektora Kozmetičkih poizvoda.

Ostale klase i njihov udeo u okviru TV oglašavanja kozmetičkih proizvoda su prikazane na grafikonu.

Što se tiče kompanija koje su kozmetičke proizvode oglašavale putem TV medija, tokom analiziranog perioda, prednjači kompanija L’Oreal sa 29,1% udela u TV oglašavanju kozmetike, zatim sledi Procter&Gamble sa udelom od 22,5%, te Beiersdorf AG Hamburg sa 16,1% udela u sektoru. Slede Unilever sa 5,7% ostvarenih EqGRP u okviru sektora, te Sarantis S.A. sa 4,3%, Dr. Theis sa 3,5% udela. Na preostale oglašivače otpada 18,8% ukupnog TV oglašavanja kozmetičkih proizvoda na analiziranim TV kanalima.


Najaktivniji brend, u okviru sektora Kozmetički proizvodi, tokom analiziranog perioda, je Nivea sa 14,8% udela. Za njom slede L’Oreal sa 10,3% i Garnier sa 9,1%, te Head&Shoulders sa 4,6%, Pantene Pro-V sa 3,7%, Vichy sa 3,3%, Allways sa 3,1% kao i Lacalut sa 3,2%, te Bioten sa 3%. Ni jedan od preostalih brendova koji su bili aktivni tokom analiziranog perioda nije imao više od 3% udela u TV oglašavanju.

O kompaniji:

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 1100 domaćinstva sa više od 3.000 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

 

O istraživanju: 

U dinamičnom okruženju kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.