Summi1
Summit2

Nielsen Audience Measurement: Kućna hemija i kućne potrepštine na sedmom mestu po učestalosti TV oglašavanja

VKK - Kućna hemija

Vodič kroz kategoriju

20.03.2024

U okviru navedenog sektora, primat drži kategorija Pranje i održavanje rublja i posuđa sa više od 72% udela u sektoru, zatim slede Hemijska sredstva za kućnu higijenu sa 23,9% udela u sektoru, te Sitne kućne potrepštine sa 3,4%, dok se Papirna galanterija nalazi na četvrtoj poziciji sa 0,8% udela u oglašavanju kućne hemije i kućnih potrepština na srpskom tržištu tokom analiziranih 12 meseci

Autor: Nielsen Audience Measurement

Foto: Freepik

Pregled TV oglašavanja kućne hemije i kućnih potrepština, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na tridesetominutni spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašivača i brendova Kućne hemije i kućnih potrepština na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću, u periodu od 12 meseci, od oktobra 2022. godine zaključno sa septembrom 2023. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

Kućna hemija i kućne potrepštine predstavlja sedmi sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 4,9% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, primat drži kategorija Pranje i održavanje rublja i posuđa sa više od 72% udela u sektoru, zatim slede Hemijska sredstva za kućnu higijenu sa 23,9% udela u sektoru, te Sitne kućne potrepštine sa 3,4%, dok se Papirna galanterija nalazi na četvrtoj poziciji sa 0,8% udela u oglašavanju kućne hemije i kućnih potrepština na srpskom tržištu tokom analiziranih 12 meseci. 

Detaljniji presek kroz sektor Kućna hemija i kućne potrepštine ukazuje na to da više od četvrtine, tj. 26,5% udela otpada na TV oglašavanje klase Deterdženti za veš, tečni i gelasti, 16,6% na oglašavanje klase Sredstva za mašinsko pranje posuđa, 13,4%, dok na Univerzalna sredstva za čišćenje otpada 11,8%. Na oglašavanje klase Omekšivači odlazi 11,9%, zatim 10,1% na oglašavanje klase Sredstva za ručno pranje posuđa. Za navedenim klasama, sa 4,6%, sledi klasa Sredstva za čiščenje sanitarija. Ostale klase i njihov udeo u okviru TV oglašavanja kućne hemije i potrepština su prikazani na grafikonu.

Primat u TV oglašavanju kućne hemije i kućnih potrepština pripada kompaniji Procter&Gamble sa udelom od 39% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu po oglašavanju je kompanija Henkel sa 21,6% udela u kategoriji. Na trećem mestu po oglašavanju se nalazi Reckitt Benckiser sa 17,8% udela u kategoriji. Zatim sledi Albus sa 11,3%, te Unilever sa 4,6%, dok preostalih 5,7% udela u TV oglašavanju u okviru navedene kategorije otpada na sledeće oglašivače: Sarantis S.A, Kasica-S, Saponia Osijek i druge.

Od top pet brendova, u okviru sektora Kućna hemija i kućne potrepštine, na prvom mestu se izdvaja brend Fairy sa 14% udela u TV oglašavanju analiziranog sektora na srpskom tržištu, za kojim slede brendovi Ariel sa 11,8%, Lenor sa 8,4%, Finish 8,3%. i Taš sa 7% udela.


U okviru sektora kućne hemije i kućnih potrepština oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju klasi Deterdženata za pranje veša, tečni i gelasti. Što se brendova tiče, najaktivniji brendovi su Fairy i Ariel.

O kompaniji i istraživanju

Nielsen Audience Measurement bavi se merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu koji se upravo proširuje sa 880 na 1.100 domaćinstava koliko će brojati od 2024. godine i koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više. 

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran  upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.