Summi1
Summit2

Tijana Koprivica, Delta Holding: Zaustavimo trend odumiranja srpskih sela

KOLUMNA PONEDELJKOM

Iz ugla stručnjaka

18.03.2024

Demografska istraživanja pokazuju da srpsko selo nestaje - oko 1.000 sela ima manje od 100 stanovnika, a u više od 200 nema osobe mlađe od 20 godina. U želji za boljim životom mladi napuštaju selo i odlaze u gradove u zemlji ili inostranstvu. Ni prognoze da će se nešto značajno promeniti u budućnosti nisu preterano optimističnog tona.

Piše: Tijana Koprivica, direktor sektora Održivo poslovanje, Delta Holding

Međutim, u poslednje vreme svesni smo i nedostataka gradskog života, koji između ostalog karakterišu konstantne saobraćajne gužve, zagađen vazduh, kao i nedostatak zdrave, domaće hrane. Zbog svega navedenog, žiteljima gradova odlazak na selo veoma prija, a život u njemu i poljoprivredna proizvodnja koja podrazumeva rad i boravak na otvorenom deluje privlačnije od svakodnevnog boravka u kancelariji. 

Zbog čega onda ljudi masovno napuštaju selo? Posle višemesečnih istraživanja i procena stanja u selima uočeno je da mali poljoprivredni proizvođači ne mogu da postignu adekvatnu zaradu za sebe i svoju porodicu, da troše mnogo vremena i snage za svakodnevne proizvodne aktivnosti, kao i da imaju visoke troškove proizvodnje, a niske prinose i prihode.

Uviđajući veliki potencijal za razvoj sela, kao i poljoprivrede, upravo kroz podršku malim poljoprivrednim gazdinstavima odlučili smo da pokrenemo projekat „Naše selo“. „Naše Selo“ je projekat kojim Delta Holding pokreće razvoj poljoprivrede i obnovu sela u Srbiji i koji ima izuzetan značaj za privredu i društvo. Započet je 2018. godine, a jedinstven je po tome što je fokus usmeren na podršku individualnim proizvođačima da razviju proizvodnju i postignu bolje rezultate usvajanjem novih znanja o modernoj poljoprivredi. Male proizvođače osnažujemo kroz brojna teorijska predavanja, praktične obuke na njihovim imanjima, ali i kroz posete voćnjacima i farmama Delta Agrara. U selima Dubočane i Mala Jasikova postigli smo veliki uspeh, pa  smo u projekat u 2022. godini uključili i Bačko Novo selo, a krajem 2023. godine započeli smo realizaciju projekta i u selu Ključ, u opštini Mionica kod Valjeva. 

Veoma važan segment opstanka sela je i unapređenje društvenih i kulturnih sadržaja.  

Zahvaljujući velikom broju održanih predavanja i praktičnih obuka meštani su promenili način rada. Proizvodnju su modernizovali i investicijama iz kredita Erste banke za koje Delta Agrar plaća kamatu. Farme i voćnjaci meštana uključenih u projekat su sada daleko moderniji u odnosu na zatečeno stanje. Voćnjaci su pod sistemima za navodnjavanje i ograđeni su, a biljke se gaje u skladu sa preporukama naših stručnjaka. Domaćini koji se bave stočarstvom renovirali su objekte za životinje, što je istovremeno obezbedilo zdravije uslove za njihov boravak, a skratilo je i vreme potrebno za mužu i čišćenje. Ove promene dovele su do toga da gazdinstva ostvaruju bolje prinose, ali i efikasnije i lakše obavljaju svakodnevne poslove. Prinosi su sada i do 20% veći, a poslovi se lakše obavljaju. Neki od meštana su čak svoje proizvode izvezli u zemlje EU. 

Veoma važan segment opstanka sela je i unapređenje društvenih i kulturnih sadržaja. Pre svega akcenat smo stavili na poboljšanje zdravstvenih uslova i obrazovanja, kao i na organizaciju kulturnih i zabavnih događaja. 

Tokom 2022. godine pokrenuli smo i projekat Digitalno selo u selu Mokrin u kome zajedno sa partnerima Bio Sense i Mokrin House prenosimo iskustvo i znanje poljoprivrednicima o važnosti digitalizacije za održivost poljoprivredne proizvodnje. Digitalizacija osigurava bolje prinose i štednju resursa, a doprinosi i očuvanju životne sredine. Navodnjavanje, prihrana i zaštita u skladu sa potrebama biljaka, đubrenje po potrebi zemljišta, varijabilna setva i slično obezbeđuju da se smanjuje potrošnja vode i energenata i čuva kvalitet zemljišta. Brojne prednosti koje mi ostvarujemo želimo da podelimo sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima i da im pokažemo da nisu potrebne velike investicije i da digitalizacija nije teško ostvariva. U toku je i izrada Mokrin Sense aplikacije, posredstvom koje želimo da razvijemo virtuelnu kooperativu sa svim drugim bitnim organizacijama za poslovanje jednog gazdinstva, kao što su dobavljači, kupci, banke i osiguranja. Korisnicima aplikacije biće dostupno i online savetovanje stručnjaka Delta Agrara. Plan je da u budućnosti ovaj projekat realizujemo i u drugim selima. Naš cilj je da malim proizvođačima, a pre svega mladima, poljoprivrednu proizvodnju učinimo lakšom, unosnijom i održivijom.

Naša želja je da zaustavimo trend odumiranja srpskih sela i da selo učinimo privlačnim mladim ljudima. Odabrani projekti su blisko vezani za agrar kao Deltin core business, jer u toj oblasti kompanija može da prenese najviše znanja. „Naše selo“ i „Digitalno selo“ su dugoročno održivi projekti. Njihov cilj je da osnaže nosioce poljoprivrednih gazdinstava, unaprede njihovu proizvodnju i učine ih sposobnim da se sami na tržištu izbore za bolji život svojih porodica i čitavog sela.

 „Naše selo“ treba da postane primer kako se može pomoći srpskom selu i da pokaže da svako ko ima iskrenu želju da to uradi može poći putem koji je započet u zaječarskom okrugu.