Summi1
Summit2

Bogdan Stojiljković, Dijamant: Inovacije su ključ za održavanje konkurentnosti

KROZ PRIZMU PROIZVOĐAČA

Intervju

14.06.2024

Bogdan Stojiljković, menadžer marketinga kompanije Dijamant u razgovoru za naš portal istakao je najpre kako srpska prehrambena industrija povlači istovremeno i tradicionalne i moderne poteze. Prema njegovom mišljenju, vrlo je važno da bi neki novi trend zaživeo ne zanemariti želje i očekivanja potrošača. Takođe, veruje da na našoj, iako već raznolikoj prehrambenoj sceni, u postojećim dinamičnim uslovima poslovanja, ima još mesta za proširivanje portfolija.

Razgovarala: Milica Milutinović, milica@instore.rs

Kako biste opisali današnju srpsku prehrambenu industriju?
Tržište prehrambene industrije poslednjih decenija iskusilo je mnoge izazove, zbog brojnih kriza i promene geopolitičke situacije u svetu, koja je uticala na sve industrije, ne samo na onu u kojoj mi poslujemo. Danas možemo primetiti da se srpska industrija kreće između modernih i tradicionalnih pristupa. Sa jedne strane imamo primenu novih tehnologija i prilagođavanje globalnim trendovima u ishrani, dok sa druge postoji i snažan naglasak na očuvanje tradicionalnih proizvoda i metoda proizvodnje, koji su važan deo kulturnog identiteta našeg tržišta.

Koje biste dobre primere iz prakse izdvojili?
U poslednje vreme primećujem niz inspirativnih primera iz prakse, pre svega mislim na održive inicijative, koje pokazuju odgovornost i brigu za okolinu u kojoj živimo. Ne mogu da izostavim i kompanije koje pokazuju spremnost da izađu iz sopstvenih okvira, koje prate trendove i promovišu komercijalne aktivnosti. Mlekare koje se upuštaju u proizvodnju biljnih alternativa, dok istovremeno istražuju i konditorski segment, kao i brendovi konditorske industrije koji hrabro ulaze u proizvodnju slanih proizvoda, samo su neki od primera koji su dobar pokazatelj da je ključni element u održavanju konkurentnosti u današnjem dinamičnom okruženju prehrambene industrije, konstantno ulaganje u inovacije u svakom smislu te reči.

Koji su, prema vašem mišljenju, problemi u vašoj industriji na našem tržištu? 
Jedan od glavnih izazova s kojima se suočava srpska prehrambena industrija je nedostatak resursa za praćenje svetskih trendova, istraživanje i implementaciju novih tehnologija koje bi omogućile da učinimo korak napred u odnosu na globalno tržište. Nedostatak finansijskih sredstava za ulaganje u proizvodnju, distribuciju i komercijalu prepreke su za inovativne poduhvate ili unapređenje postojećih proizvodnih procesa, jer kompanije pri ulaganju u nove kategorije, očekuju da im se uložena sredstva u što kraćem roku isplate, a to nije čest sled okolnosti u praksi. Za stvaranje novih trendova kao i za prihvatanje istih je potrebno vreme, a jedan od izazova svakako jesu i želje i očekivanja potrošača, koja morate da ispunite ukoliko želite da steknete njihovu pažnju, ali i poverenje.

Ključ za uspeh proizvoda koji su drugačiji je u njihovom pravilnom pozicioniranju, promociji i prilagođavanju marketinških strategija, koje utiču na percepciju potrošača i stvaraju put ka njihovom prihvatanju.

Postoji li neki proizvod iz vaše industrije, koji još nije stigao na naše tržište, a voleli biste da se uskoro nađe i na policama srpskih trgovina? 
Na tržištu se pojavljuju inovativni proizvodi koji se vrlo često suočavaju sa izazovom usvajanja od strane šire publike, zbog specifičnih preferencija i navika potrošača koje nije lako promeniti. Ključ za uspeh proizvoda koji su drugačiji je u njihovom pravilnom pozicioniranju, promociji i prilagođavanju marketinških strategija, koje utiču na percepciju potrošača i stvaraju put ka njihovom prihvatanju. Kada smo kao članica Fortenova grupe na tržište plasirali Planet of Plants biljnu liniju proizvoda, potrošačima smo ponudili alternativu kada je način ishrane u pitanju i drago mi je što se ona za kratko vreme dobro pozicionirala. Prehrambena industrija je veoma dinamična i zaista postoji diversifikovani portfolio proizvoda koji su specifični i zastupljeni kod nas, a verujem da će ih u narednom periodu biti sve više.

Za kraj, koja bi bila vaša poruka kolegama iz industrije – kako unaprediti sektor?Steal with pride neka bude poruka koja nam može služiti i kao podsticaj da budemo otvoreni za učenje izvan granica naše industrije. Uspešni primeri iz prakse na međunarodnom tržištu, posebno u onim od pre pet ili deset godina na prostoru Sjedinjenih Američkih Država, mogu biti vodič ka implementaciji novih ideja i praksi na srpsko tržište, jer samo tako možemo osigurati dugoročni uspeh našeg sektora i industrije u celosti.

 

 

Intervju