Summi1
Summit2

Strahinja Jovanović, menadžer upravljanja zaliha, Wolt Market: Naša posvećenost zadovoljstvu kupaca prevazilazi samo brzu isporuku proizvoda

U razgovoru sa...

Intervju

28.12.2023

Pripremila: redakcija InStore magazina

Pilot projekat Wolt Marketa započeo je 2020. u Finskoj i svi su bili oduševljeni koliko je bio dobar odgovor korisnika usluge na taj novi koncept. Nakon Finske, na red su došla i druga tržišta na kojima Wolt posluje i danas je WM prisutan na 20 tržišta. Kako se upravlja zalihama u ovoj online maloprodaji, kako se obezbeđuje njihova efikasnost, sa kojim izazovima se susreću u vezi sa isporukama na kućnu adresu u roku od 30 minuta, neka su od pitanja na koja smo odgovor potražili od Strahinje Jovanović, menadžera upravljanja zalihama u Wolt Marketu.


Možete li da opišete svoje iskustvo u upravljanjem zalihama u onlajn maloprodaji, posebno u okruženju sa raznovrsnim asortimanom koji ima kratke rokove, poput voća i povrća i svežeg mesa? Kako se nosite sa jedinstvenim izazovima povezanim sa tim proizvodima, kao što su utvrdjivanje isteka roka trajanja i upravljanje lancem snabdevanja svežim proizvodima? 

Kao osoba zadužena za snabdevanje i upravljanje zalihama raznolikog spektra asortimana proizvoda, među kojima je više od 5.000 različitih artikla, uključujući voće, povrće i sveže meso i ribu, implementirao sam dinamički sistem upravljanja zalihama koji može da predvidi jedinstvene izazove koje predstavljaju kvarljivi artikli. Ovo je uključivalo praćenje datuma isteka roka u realnom vremenu, postavljanje sistema “first in first out” (FIFO) i blisku saradnju sa dobavljačima, kako bismo održali svežinu naših zaliha. Osim toga, uspostavili smo čvrste odnose sa pouzdanim dobavljačima i optimizovali transportnu logistiku kako bi se obezbedile skoro svakodnevne isporuke svežih proizvoda našim kupcima. Ovaj pristup, ne samo da je minimizirao otpis, već je doprineo i pozitivnom iskustvu kupaca konstantnim isporučivanjem visokokvalitetnih i svežih artikla. 

S obzirom na prisustvo Wolt Marketa u više gradova, kako obezbeđujete efikasnost zaliha i rotaciju zaliha da biste zadovoljili potražnju na svakoj lokaciji? Možete li da podelite primer situacije u kojoj ste morali da prilagodite strategije distribucije zaliha kako biste se prilagodili specifičnim zahtevima različitih gradova? 

Upravljanje distribucijom zaliha u više gradova zahteva strateški pristup. Uvek koristimo i oslanjamo se na metodologiju zasnovanu na podacima kako bismo obezbedili efikasnu distribuciju i rotaciju zaliha. Takođe smo implementirali geografski optimizovan sistem skladišta, strateški locirajući naše markete u svakom gradu, kako bi minimizirali vreme i dostavu do krajnjih kupaca, koja je u 99% slučajeva ispod 30 minuta. Jedan specifičan primer uspešnog prilagođavanja uključivao je porast potražnje za određenim proizvodima, u određenom gradu, tokom sezonskog događaja. Brzo smo koordinirali sa timom logistike dobavljača, uspeli da preusmerimo zalihe sa drugih lokacija, i tako privremeno prilagodimo nivoe zaliha kako bismo zadovoljili povećanu potražnju. Ovaj proaktivni pristup, ne samo da je obezbedio blagovremeno ispunjenje narudžbine, već nam je i omogućio da efikasno iskoristimo tržišne prilike.

Wolt Market doživljava kontinuirani rast. Kako planirate skalabilnost u upravljanju zalihama da biste prilagodili buduću ekspanziju? 

Skalabilnosti prilazimo primenom dinamičkih formula prognoziranja, koje su integrisane sa našim sistemima i koje se mogu prilagoditi povećanoj potražnji i rastućem asortimanu proizvoda. Ključna strategija uključuje korišćenje analitike podataka za predviđanje potražnje. Pažljivim praćenjem prodajnih trendova i preferencija kupaca, možemo predvideti koji proizvodi će verovatno dobiti popularnost i prilagoditi nivoe naših zaliha u skladu sa tim. Osim toga, fokusiramo se na razvoj čvrstih odnosa sa dobavljačima i optimizaciju logistike kako bi obezbedili nesmetan tok robe. Svakodnevno proširenje asortimana je sigurno uzbudljiv izazov, posebno imajući u vidu da treba motriti na rokove trajanja artikla kao što su sveža organska piletina ili avokado. Prilikom uvođenja novih proizvoda, pažljivo procenjujemo tržišne trendove, kako bismo osigurali usklađenost sa očekivanjima kupaca. Ovo, ne samo da doprinosi raznovrsnom asortimanu proizvoda, već i poboljšava zadovoljstvo kupaca pružajući im širi izbor visoko kvalitetnih artikala. Cilj je da se uspostavi ravnoteža između ispunjavanja zahteva rastućeg tržišta i poboljšanja ukupnog korisničkog iskustva. 

Uz sve veći fokus zadovoljstva i iskustva kupaca, kako integrišete upravljanje i optimizaciju zalihama da biste ispunili očekivanja kupaca za isporuku do 30 minuta i dostupnost proizvoda? 

Ključni aspekt zadovoljstva kupca leži u blagovremenoj isporuci i dostupnosti proizvoda. Kao osoba koja nadgleda lanac snabdevanja, prepoznajem integralnu ulogu koju upravljanje zalihama igra u oblikovanju korisničkog iskustva. Stavljamo snažan naglasak na vidljivost u realnom vremenu u celom lancu snabdevanja. Integrisanje tehnoloških rešenja nam omogućava da pratimo kretanje zaliha u svakoj fazi, od nabavke do distribucije. Ova vidljivost ne samo da nam omogućava da donosimo informisane odluke, već i omogućava brze odgovore na promene u obrascima potražnje ili poremećaje u lancu snabdevanja. U pogledu dostupnosti proizvoda, usvajamo holistički pristup. Partnerski odnosi sa dobavljačima su od ključnog značaja. Održavanjem otvorene komunikacije i deljenjem podataka u realnom vremenu, možemo proaktivno rešiti sve potencijalne nedostatke ili kašnjenja u lancu snabdevanja, povrh svih izazova u poremećajima u globalnim lancima snabdevanja. Kao primarno IT kompanija, ulaganja u najsavremenije tehnologije, i njihov razvoj, kao što su digitalizacija skladišta, napredni sistemi za pripreme porudžbina i praćanja rokova artikla, doprinose našoj sposobnosti da pružimo brzu i pouzdanu uslugu. Na kraju krajeva, naša posvećenost zadovoljstvu kupaca prevazilazi samo brzu isporuku proizvoda. To uključuje stvaranje besprekornog i pozitivnog iskustva od trenutka kada kupac pošalje porudžbinu do trenutka kada je primi. Usklađivanjem praksi upravljanja zalihama sa očekivanjima kupaca, mi ne samo da ispunjavamo zahteve današnjeg brzog tržišta, već se i pozicioniramo za dugoročni uspeh u konkurentskom okruženju. 

Sa velikim prilivom porudžbina u vašim online radnjama, kako efikasno upravljate prometom zaliha da biste smanjili otpise i osigurali svežinu kvarljivih artikala? 

Naš pristup se vrti oko kombinacije proaktivnog planiranja, praćenja u realnom vremenu, i strateških partnerstava. Analizom istorijskih podataka o prodaji, praćenjem preferencija kupaca i praćenjem sezonskih trendova, možemo tačno predvideti potražnju za kvarljivim artiklima. Ovo nam omogućava da održimo optimalne nivoe zaliha, smanjujući rizik od preopterećenja i naknadnog otpisa. Za kvarljive artikle, posebno one sa ograničenim rokom trajanja, dajemo prioritet već pomenutom FIFO pristupu. Ovo osigurava da najstariji artikli imaju prioritet za ispunjenje porudžbine, minimizirajući rizik od isteka roka trajanja i otpada. Osim toga, blisko sarađujemo sa našom mrežom dobavljača kako bismo uspostavili pojednostavljene procese lanca snabdevanja. Ova saradnja uključuje postavljanje jasnih očekivanja u pogledu rasporeda isporuke, standarda kvaliteta i zahteva za kvantitetom. Naša strategija obrta zaliha je dinamična i prilagodljiva. Redovno pregledamo i prilagođavamo nivoe zaliha na osnovu promenljivih uslova na tržištu, promocija i preferencija kupaca. Ova agilnost nam omogućava da brzo reagujemo na fluktuacije u potražnji i optimizujemo svežinu artikla sa kraćim rokovima trajanja. Da bismo dalje smanjili otpise, aktivno istražujemo partnerstva sa lokalnim dobrotvornim organizacijama ili prihvatilištima, kako bismo donirali višak kvarljivih artikala koji su još uvek u roku trajanja, ali ne ispunjavaju naše ciljeve obrta zaliha. Ovo, ne samo da je u skladu sa našom posvećenošću održivosti, već doprinosi i dobrobiti zajednice.