Summi1
Summit2

CPS GfK: Visoko učešće trgovačkih marki u kategorijama viršli i kobasica

Osvrt na kategoriju - Viršle i kobasice

Analize

12.12.2023

Glavna mesta kupovine ove dve kategorije se razlikuju: u kategoriji kobasica, najveće količinsko učešće od 27% zauzimaju specijalizovane prodavnice (mesare), za kojima slede supermarketi sa 24% i minimarketi sa 18%. U slučaju viršli, glavni maloprodajni kanal su supermarketi sa 24% učešća, zatim minimarketi sa 23% i diskontni lanci sa 22% količinskog učešća u kategoriji

Autor: Dalibor Minić, Consumer Panel Services GfK, dalibor.minic@gfk.com 

Analizom su obuhvaćene kupovine kategorija viršli i kobasica (roštiljskih i sličnih) među domaćinstvima u Srbiji, u periodu od januara do jula 2023. godine. Tokom ovog perioda, 65% domaćinstava u Srbiji je bar jednom kupilo viršle, dok je penetracija kobasica iznosila 57%. Prosečna frekvencija kupovine viršli tokom posmatranih sedam meseci je nešto niža od pet puta, dok za kobasice ona iznosi nešto manje od četiri puta. 

Širina asortimana u ovim kategorijama je takva da je na domaćem tržištu prisutno oko 150 različitih artikala viršli i oko 130 artikala kobasica. Znatno veća razlika između dve posmatrane kategorije je u količinama rinfuznih proizvoda - dok se četvrtina svih količina viršli u domaćinstvima kupuje „na meru“, kod kobasica udeo rinfuznih proizvoda iznosi čak 72% ukupnih količina kategorije. 

S tim u vezi, i glavno mesto kupovine se razlikuje kada su u pitanju ove dve kategorije: u kategoriji kobasica, najveće količinsko učešće od 27% zauzimaju specijalizovane prodavnice (mesare), za kojima slede supermarketi sa 24% i minimarketi sa 18%. U slučaju viršli, glavni maloprodajni kanal su supermarketi sa 24% učešća, zatim minimarketi sa 23% i diskontni lanci sa 22% količinskog učešća u kategoriji. 

Kada posmatramo samo pakovane proizvode, primetno je visoko učešće trgovačkih marki u kategorijama viršli i kobasica - čak 38% ukupnih količina ovih kategorija čine trgovačke marke, što je znatno više od proseka učešća PL-a u kupovinama robe široke potrošnje u Srbiji. 32% svih količina pakovanih viršli koje su domaćinstva kupila u analiziranom periodu, kupljeno je na promociji ili akciji, dok je kod pakovanih kobasica ovaj procenat nešto veći i iznosi 40%. 

Među kompanijama koje u svojoj ponudi imaju viršle i kobasice - bilo da su u pitanju proizvođači sa brendovima ili trgovci sa svojim trgovačkim markama - pet vodećih kompanija zauzima dve trećine količinskog učešća u kategorijama pakovanih viršli i kobasica. Ove kompanije su, abecednim redosledom: AIA, Carnex, Lidl, Neoplanta i Perutnina Ptuj.   

Među brendovima u kategoriji viršli, vodeći brend ima količinsku lojalnost kupaca od 38%, što znači da kupci ovog brenda njime pokrivaju 38% od ukupnih količina viršli koje kupe. U kategoriji kobasica, brend lider ima nešto nižu lojalnost kupaca koja iznosi 30% količina kategorije.  

Brendovi koji su u posmatranom periodu zabeležili najveću lojalnost kupaca su, u slučaju obe kategorije, zapravo trgovačke marke, i to istog trgovačkog lanca – kod viršli je to Baroni, a kod kobasica Pikok.  

Među vodećim trgovačkim lancima, najveću lojalnost kupaca u kategoriji viršli zabeležio je Lidl, a u kategoriji kobasica to je bio Maxi.

Okvir: O istraživanju 

GfK Panel domaćinstava u Srbiji već godinama kontinuirano prati FMCG potrošnju domaćinstava. Na godišnjem nivou, iz reprezentativnog uzorka domaćinstava, detaljne informacije o više od pola miliona FMCG korpi „slivaju“ se u našu bazu podataka, što nam omogućava iscrpan pregled i dubinsko razumevanje strukture i dinamike tržišta, kao i veliki broj analiza usmerenih ka pronalaženju odgovora na pitanja i probleme naših klijenata.