Summi1
Summit2

14. Evropska konferencija o ishrani od 14. do 17. novembra

AKTUELNO

Srbija

09.11.2023

14. Evropska konferencija o ishrani (14th European Nutrition Conference, ENC) biće održana od 14. do 17. novembra 2023. u renoviranom Sava Centru, u Beogradu.

Ovogodišnji domaćin konferencije, koju na 4 godine organizuje Federacija evropskih društava za ishranu i jedan od njenih nacionalnih članova, je Društvo za ishranu Srbije, udruženje koje od 1956. godine okuplja stručnjake koji se bave hranom i ishranom u našoj zemlji. Beograd je izabran na Generalnoj skupštini FENS-a tokom 13. ENC održane 2019. godine u Dablinu, Republika Irska. 

Konferencija se održava uživo, sa mogućnošću uključivanja na daljinu, i sadržaće plenarna predavanja, naučne simpozijume, edukativne radionice, interaktivne sesije, poster prezentacije i sesije za upoznavanje industrije. Takođe će biti organizovana izložba za zainteresovane strane iz prehrambene industrije.

Broj prijavljenih delegata koje organizatori očekuju jeste 1.100, dok će se na konferenciji čuti više od 800 radova podeljenih u 10 osnovnih tema: Ishrana tokom života; Ishrana, metabolizam i hronične bolesti; Ispitivanja ishrane, smernice i preporuke; Nove tehnologije u istraživanjima ishrane; Personalizovana ishrana; Ishrana i životna sredina, održivost i biodiverzitet; Bioaktivne supstance hrane; Edukacija o ishrani, potrošači i praksa; Kulturni, bihejvioralni i društveni aspekti ishrane; Nauka o hrani.

Na konferenciji učestvuju najznačajniji naučnici i profesori iz Evrope, Srbije, ali i sveta, koji će sa delegatima podeliti rezultate svojih najnovijih istraživanja, najnovije smernice, ali i nedoumice iz sveta hrane i ishrane.

Izvor: InStore
Foto: Freepik