Summi1
Summi1

Ipsos BRANDpuls: Ukus kečapa i majoneza potrošačima bitniji od cene

Sosovi i dresinzi - marketinški pokazatelji uspeha

inFokus

21.11.2022.

Kečap u Srbiji koristi, makar i povremeno, skoro 80% populacije starosti od 15 do 64 godina. Kategorija je poprilično stabilna, i nema velikih promena u konzumaciji potrošača… Gotovo osam od 10 stanovnika Srbije, starosti od 15 do 64 godina, makar i povremeno koristi kategoriju majoneza. U kategoriji se primećuju blage oscilacije

Autor: Aleksandra Jovanović, Project Manager Ipsos, aleksandra.jovanovic@ipsos.com

U okviru BRANDpuls istraživanja kontinuirano se prate marketinški pokazatelji uspeha kategorija kečapa i majoneza, kao i brendova unutar tih kategorija, a podaci se mogu analizirati u vidu demografije, životnog stila potrošača, kao i njihovih kupovnih navika. 

Marketinški pokazatelji su važni za uspešno vođenje branda kroz sliku stanja branda i ranog uočavanja mogućih problema i prilika, a BRANDpuls istraživanje vam pruža brz pregled kategorije, stanje brenda, analizu ciljne grupe na svim nivoima, kao i uvid u trendove. Podaci korišćeni u analizi koja sledi su prikupljeni u prvoj polovini 2022. godine na teritoriji Srbije. 

KEČAP

Veličina kategorije 
Kečap u Srbiji koristi, makar i povremeno, skoro 80% populacije starosti od 15 do 64 godina. Kategorija je poprilično stabilna, i nema velikih promena u konzumaciji potrošača. Na našem tržištu su u ponudi većinom kečapi domaćih proizvođača, a najčešći su kečapi blagog, ljutog ili pizza ukusa. Najveći segment među korisnicima kečapa je segment Heavy korisnika, odnosno potrošača koji kečap konzumiraju najčešće svakodnevno, a najređe barem dva puta nedeljno.

Važnost marke 
Kada je važnost marke pri kupovini u pitanju, potrošačima je nešto manje važna marka u poređenju sa na primer važnosti marke u kategoriji majoneza. Nema značajnih razlika u demografskim karakteristikama potrošača. Korisnicima Heinz kečapa je marka važnija nego korisnicima drugih brendova.

Stavovi o kategoriji 
Korisnici kečapa tvrde da im je ukus kečapa važniji od cene, kao i da je za polovinu ciljne grupe, pakovanje od 500 gr najprikladnije. Blagi ukus kečapa je najpopularniji, gledano u totalu, ali postoje razlike između polova, godina i regiona.

MAJONEZ

Veličina kategorije majoneza
Gotovo osam od 10 stanovnika Srbije, starosti od 15 do 64 godina, makar i povremeno koristi kategoriju majoneza. U kategoriji se primećuju blage oscilacije, a u poređenju sa istim periodom prošle godine, kategorija je u blagom padu, gledajući procenat korisnika. Uprkos blagom padu ukupnog broja korisnika, udeo Heavy korisnika raste, dok su inače veći segmenti, Medium i Light korisnika u padu.

Profil korisnika
Kada su u pitanju bazična socio-demografska obeležja korisnika čitave kategorije, može se konstatovati da ne postoje značajna odstupanja u odnosu na total populaciju, međutim kada posmatramo pojedinačno korisnike, prema učestalosti potrošnje, primećujemo nešto više korisnika muškog pola među Heavy korisnicima, potrošača srednjih primanja i nešto mlađe populacije. Takođe je među Light korisnicima pojačano prisustvo žena, starijih od 50 godina, kao i stanovnika Beograda.

Važnost marke
Većini potrošača je marka majoneza jako važna pri kupovini, a izdvajaju se posebno potrošači starosne grupe od 30 do 39 godina, kao i potrošači koji najčešće koriste Tommy majonez, Dijamant sa ukusom, Mayovita...

Stavovi o kategoriji
Korisnici majoneza, pre svega, vole klasičan ukus majoneza, bez ikakvih dodataka i ukus majoneza im je važniji od cene i presudan pri odabiru brenda. Dve trećine ciljne grupe majonez, pre svega, koristi kao namaz za sendvič, a potom kao preliv te kao dodatak jelima. Primećuju se razlike među različitim ciljnim grupama. Preferirano pakovanje su kese sa zatvaračem.