Summi1
Summit2

Nielsen RMS: Podaci o prodaji sapuna, gelova za tuširanje, preparata za negu ruku i tela

Nikad veći izbor kozmetičkih proizvoda za negu kože

Vodič kroz kategoriju

14.04.2021.

Najveća vrednosna prodaja sapuna beleži se u hiper/super marketima (40,6%), dok najveći udeo  količinske prodaje gelova za tuširanje ide preko kanala drogerije (56,7%). Preparati za negu kože ruku, kao i za negu kože tela, po sva tri prodajna parametra, najviše se prodaju u drogerijama. Za proizvode za ruke, ti procenti su sledeći: po vrednosti 64,4%, po količini 52,7%, a prema broju prodatih komada 57,7%. Za proizvode za telo, vrednosni i količinski udeo 

Autor: Nielsen

Da je higijena pola zdravlja, to je priča stara. Zdravlje od ruku kreće, a one su i najčešće u kontaktu sa okruženjem. Ali, šta je sa ostatkom naše kože koji tokom zime obično ostane skriven?

Većina ljudi odavno je shvatila da se koži, kao najvećem organu ljudskog tela, mora posvetiti i velika pažnja, higijena i nega, posebno u specifičnom zimskom periodu, kada joj niske temperature, hladan i oštar vazduh i nedostatak sunca, nimalo ne pogoduju. Budući da je svest o tome iz godine u godinu sve veća, uz sapun, koji je i sinonim za higijenu i njeno osnovno sredstvo, proizvođači kozmetičkih preparata za negu kože tela na tržištu imaju bogatu ponudu kako sapuna, tako i gelova za tuširanje, preparata za negu kože ruku, te onih koji neguju i hrane kožu celog tela.

Pošto smo utvrdili razloge zbog kojih je izbor kozmetičkih proizvoda za negu kože i kod nas veći nego ikada ranije, možemo se pozabaviti time kakva je situacija kada je reč o prodaji tih proizvoda u Srbiji iz godine u godinu, a o tome govore podaci o prodaji robe široke potrošnje agencije Nielsen.
Kozmetički proizvodi za negu kože tela koji se mogu kupiti na srpskom tržištu mogli bi se svrstati u četiri kategorije: sapuni, gelovi za tuširanje, preparati za negu kože ruku i preparati za negu kože tela.

Sapuni

Kada je reč o trendu prodaje sapuna na teritoriji cele Srbije, na osnovu istraživanja Nielsen RMS panela u 2020. godini, može se zaključiti da vrednosna i količinska prodaja beleže značajan rast, vrednosno 24,5%, količinski 22,8% i komadno 17,5%, u odnosu na isti period prošle godine.
Takođe, kada se posmatra trend prodaje preko kanala prodaje koji su uključeni u analizu ove kategorije proizvoda – hiper/supermarketi, velike prodavnice, male prodavnice, trafike i drogerije – evidentno je da prodaja sapuna beleži rast u svim formatima. Najveći vrednosni rast beleži kanal velike i srednje prodavnice sa čak 32,5%, potom slede drogerije gde je rast 25,1%, hiper i super marketi sa vrednosnim rastom od 21,4% i male prodavnice sa 18,7% rasta vrednosne prodaje.

Od ukupno prodatih sapuna, po regionima Srbije, u periodu januar‒decembar 2020, najveća vrednosna prodaja beleži se u Beogradu (37,3%), dok je po istom, vrednosnom udelu najmanje sapuna prodato u zapadnoj Srbiji (18,4%). Vojvodina ima vrednosno učešće od 25,1%, a jugoistočna Srbija od 19,2%.
Kada govorimo o komadnoj prodaji po regionima Srbije, najviše sapuna prodato je u Beogradu (33,8%), dok je približno komada sapuna prodato u centralno-zapadnoj i jugoistočnoj Srbiji (21,4 i 20,2%).

Kanali prodaje, uključeni u analizu prodaje sapuna kao kozmetičke kategorije jesu: hiper/super marketi, velike prodavnice, male prodavnice, trafike i drogerije. Najveća vrednosna prodaja beleži se u hiper/super marketima (40,6%), potom slede drogerije sa učešćem od 24,8%, velike i srednje prodavnice 23,9%, dok male prodavnice učestvuju sa 10,6%.
Što se tiče najvećih proizvođača kozmetičke kategorije sapuni, to su sledeći (po abecednom redu): Beiersdorf, Colgate Palmolive, Henkel, Piramida 72, Unilever.

Ovih pet proizvođača zauzima 58% ukupnog tržišnog udela, kada je reč o vrednosnoj prodaji, a istih pet proizvođača po količinskoj prodaji zauzima 41,4% ukupnog tržišta.

U analizi prodaje kozmetičke kategorije sapuni važna je i njihova podela prema formi na: čvrst sapun (bar), tečni sapun (liquid), krem sapun (cream), pena za ruke (foam), gel sapun (gel). Prema vrednosnoj prodaji, u Srbiji je najviše prodato čvrstih sapuna (66%), slede tečni sapuni (33,4), krem sapuni (0,4%), pene za ruke (0,2%).

U vrednosnoj prodaji, najveći udeo imaju pakovanja od 100 g/ml (24,7%), te ona od 90 g/ml (18,7%) i pakovanja od 1000 g/ml, čiji je vrednosni udeo u prodaji 13,8%. Kad je, međutim, o ukupnoj količinskoj prodaji reč, tu pakovanja od 1000 g/ml imaju najveći udeo (37,5%), a sledi 500g/ml sa 16,2%. Udeo pakovanja od 100 g/ml i 90 g/ml je približan (13% i 11,5%).

Gelovi za tuširanje

Kada govorimo o prodaji kozmetičke kategorije gelovi za tuširanje, primetan je trend pada prodaje ovih proizvoda u Srbiji, u odnosu na isti period prošle godine. Analiza za period januar-decemar 2019. i isti period u 2020. pokazuje da je po sva tri prodajna parametra prodaja opala i to: po vrednosti za 2,4%, po količini za 3% i po broju komada za 4,6%.

U odnosu na isti period prošle godine, kada posmatramo kanale prodaje, može se zapaziti da postoji trend pada po sva tri prodajna kriterijuma u svim formatima, osim u drogerijama. Vrednosno, drogerije beleže rast od 4%, količinski 4,1% i komadno od 1,8%. Najveći pad beleže formati do 40m2, odnosno male prodavnice, gde je vrednosni pad 16,6%, a količinski 11,6%.

Od ukupno prodatih gelova za tuširanje po regionima Srbije, u periodu obuhvaćenom ovim istraživanjem, najveći udeo u ukupnoj količinskoj prodaji beleži se u Beogradu (36,6%), dok je najmanja prodata količina gelova za tuširanje zabeležena u zapadnoj Srbiji (17,2%).

Što se tiče količinske prodaje ove kategorije, najveći njen udeo ide preko kanala drogerije (56,7%), potom slede hiper i super marketi sa 27,8%, velike i srednje prodavnice učestvuju sa 10,1%, dok formati do 40m2 učestvuju sa 5,4%.

Kada je reč o najvećim proizvođačima kozmetičke kategorije gelovi za tuširanje, to su sledeći (po abecednom redu): Beiersdorf, Colgate Palmolive, Henkel, Sarantis i Unilever. Ovih pet proizvođača, u ukupnoj količinskoj prodaji u Srbiji, učestvuje sa 51%, dok im je vrednosni udeo, u ukupnoj prodaji na srpskom tržištu, tačno 59,9%.

Za ovu kozmetičku kategoriju važna je podela po funkcionalnosti koju imaju i na osnovu nje ih možemo podeliti na 1-in-1, 2-in-1, 3-in-1 i 4-in-1. Najveći udeo, i po vrednosnoj (58,4%) i po količinskoj (61,5%) prodaji, otpada na kupke sa funkcijom 1-in-1. Što kupka ima više funkcija, opada udeo njene prodaje po oba prodajna kriterijuma – kupke sa 4-in1 funkcijom u ukupnoj prodaji ovih kozmetičkih proizvoda imaju po vrednosti tek 0,1% i po količini 0,1%.

Po količinskom udelu, najviše se proda kupki u obliku gela (62,4%), potom krem kupki (21,2%), a najmanje u obliku pene.
Još jedna podela važna je u analizi tržišta prodaje gelova za tuširanje, a to je veličina pakovanja. Najveći udeo u vrednosnoj prodaji ove kozmetičke kategorije ima pakovanje od 250 g/ml (44,3%), kao i ono od 500 g/ml (15,7%). I za jedan i za drugi prodajni parametar procentualni udeo malih pakovanja je mali ili pak ravan nuli.

Nega kože ruku

Kada je reč o prodaji preparata za negu kože ruku na teritoriji Srbije, u odnosu na isti period prošle godine uočava se trend porasta prodaje i po vrednosti – za 12,9%, ali i po količini – za 10,4%.

Kada govorimo o kanalima putem kojih ova kategorija stiže do ispitanika, u analizu su uključeni: hiper/super marketi, velike prodavnice, male prodavnice, trafike i drogerije. Zanimljivo je da se po sva tri prodajna parametra najviše preparata za negu kože ruku proda u drogerijama: po vrednosti 64,4%, po količini 52,7%, a prema broju prodatih komada 57,7%. Drugi kanal kojim najviše ovih proizvoda stiže do ispitanika jesu super/hiper marketi – vrednosna prodaja 21%, količinska 26,6% i komadna 24,9%.

Govoreći o regionima koji su obuhvaćeni analizom, od ukupne prodaje na teritoriji cele Republike Srbije po vrednosti se beleži najveća prodaja preparata za negu kože ruku u Beogradu (41%), sledi Vojvodina sa 25,3%, a najmanji je vrednosni prodajni udeo u zapadnoj Srbiji (15,4%).

I po broju prodatih komada preparata za negu kože ruku na prvom mestu je Beograd sa 39,5%, dok je najmanje komada ove kozmetičke kategorije prodato, opet, u regionu zapadne Srbije (16,2%).

Kada je reč o najvećim proizvođačima kozmetičke kategorije preparati za negu kože ruku, to su sledeći (po abecednom redu): Beiersdorf, DCP Hemigal, Ilirija, L’Oreal, Unilever. Ovih pet proizvođača zauzima 44% ukupnog tržišnog udela, kada je reč o vrednosnoj prodaji, i 37,7% količinske prodaje u Srbiji.
U analizi prodaje ove kozmetičke kategorije važna je njena podela po formi i to na: krema (cream), balzam (balsam), losion (lotion), pena (foam), krema i serum (cream & serum), tečnost (liquid), ulja (oils). Ubedljivo najviše preparata za negu kože ruku, i po vrednosti 95% i po količini 96%, proda se u obliku kreme.

U analizu preparata za negu kože ruku uključena je i podela prema veličini pakovanja. Najveći vrednosni udeo (39,4%) u prodaji ove kozmetičke kategorije imaju pakovanja od 100 ml, a ista veličina pakovanja ima najveći procentualni udeo i u količinskoj prodaji sa 39%. Po oba ova parametra, sledi prodaja preparata za negu ruku u pakovanju od 75 ml (po vrednosti 24,9% i po količini 18,6%).

Nega kože tela

Kada je reč o prodaji kozmetičkih preparata za negu kože tela na teritoriji Srbije, analiza tržišta agencije Nielsen pokazuje da postoji trend povećane prodaje ove kozmetičke kategorije, u odnosu na isti period prošle godine. Naime, prodaja ovih proizvoda za period januar –decembar 2020. porasla je, prema vrednosti za 3,7%, a prema količini za 4,1%, u odnosu na isti period godinu dana pre.

Takođe, zanimljivo je da, kada je o kanalima prodaje reč, u odnosu na prethodno analizirani period, zabeležen pad prodaje ovih proizvoda u hiper/super marketima (-8,1% i -7,1%), dok je u velikim prodavnicama primetan rast (2,3% i 3,7%), a posebno u drogerijama 7,3% odnosno 7,6%.
Govoreći o regionima koji su obuhvaćeni analizom, od ukupne prodaje na teritoriji cele Republike Srbije, najveća količina ovih kozmetičkih proizvoda prodata je u Beogradu (40,7%), a najmanja u zapadnoj Srbiji (15,7%).

Kanali prodaje uključeni u ovu analizu jesu: hiper/super marketi, velike prodavnice, male prodavnice, trafike i drogerije. Najveća prodaja preparata za negu tela po sve tri prodajne vrednosti zabeležena je u drogerijama. Preko ovog kanala prodaje najveći je vrednosni udeo (71,9%), potom količinski (71,9%) i komadni (63,2%). Znatan procenat, kada je reč o kanalima prodaje, otpada na hiper/super markete (16,8% vrednosni, 17,5% količinski i 19,3% komadni).

Kada je reč o proizvođačima kozmetičke kategorije preparati za negu kože tela, to su sledeći (po abecednom redu): Beiersdorf, Crystal Derma, DCP Hemigal, L’Oreal, Unilever. Ovih pet proizvođača zauzima 58,7% ukupnog tržišnog udela, kada je reč o vrednosnoj prodaji, i 55,1% količinske prodaje.
U analiziranom periodu najveći udeo u vrednosnoj prodaji imaju univerzalni preparati za negu kože 32,5%, dok isti tip preparata u količinskoj prodaji ima udeo od 26,4%.

Najveći procentualni udeo u vrednosnoj prodaji imaju krem preparati sa 37,1%, dok u količinskoj prodaji na njih otpada 31%.

I na kraju, u analizu ove kozmetičke kategorije uključena je njihova podela po veličini pakovanja. U posmatranom periodu, najveći procentualni udeo u vrednosnoj prodaji preparata za negu tela imaju ona u pakovanju od 400 ml (22,5%), dok ista veličina pakovanja u ukupnoj količinskoj prodaji učestvuje sa 30,2%, potom sledi pakovanje od 250ml sa 15% vrednosnog i 17,1% količinskog učešća.