Summi1
Summit2

Nielsen Audience Measurement: Reklame o kućnoj hemiji imaju 3,5% udela

Pregled TV oglašavanja

Vodič kroz kategoriju

18.03.2021.

U okviru navedenog sektora, primat drži kategorija “Pranje i održavanje rublja i posuđa“ sa skoro ¾ udela u sektoru, tačnije 73,3%, zatim slede „Hemijska sredstva za kućnu higijenu“ sa 13.9% udela u sektoru, te „Papirna galanterija“ sa 8,4%, dok su „Sitne kućne potrepštine nalaze na četvrtoj poziciji sa 4,2% udela u oglašavanju 

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja kućne hemije i kućnih potrepština, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova Kućne hemije i kućnih potrepština na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci, od oktobra 2019. godine zaključno sa septembrom 2020. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

Kućna hemija i kućne potrepštine predstavljaju 8. sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 3,5% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, primat drži kategorija “Pranje i održavanje rublja i posuđa“ sa skoro ¾ udela u sektoru, tačnije 73,3%, zatim slede „Hemijska sredstva za kućnu higijenu“ sa 13.9% udela u sektoru, te „Papirna galanterija“ sa 8,4%, dok su „Sitne kućne potrepštine nalaze na četvrtoj poziciji sa 4,2% udela u oglašavanju “Kućne hemije i kućnih potrepština“ na srpskom tržištu, tokom analiziranih 12 meseci.

Detaljniji presek kroz samu kategoriju „Kućne hemije i kućnih potrepština“, ukazuje na to da trećina tj. 33,5% udela u kategoriji otpada na TV oglašavanje klase „Deterdženti za veš, tečni i gelasti“, 12,6% na oglašavanje klase “Sredstva za mašinsko pranje posuđa”, 8,9% na oglašavanje klase ,,Sredstva za uklanjanje fleka”, zatim 8,4% na oglašavanje klase „Toaletni papir“. Za navedenim klasama sa 8.2% sledi klasa „Omekšivači“. Ostale klase i njihov udeo u okviru TV oglašavanja kućne hemije i potrepština su prikazane na sledećem grafikonu.

Primat u TV oglašavanju Kućne hemije i kućnih potrepština pripada holding kompaniji Procter&Gamble sa udelom od 34,6% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu po oglašavanju je kompanija Henkel sa 19,2% udela u kategoriji. Na trećem mestu po oglašavanju se nalazi Reckitt Benckiser sa 15,3% udela u kategoriji. Zatim sledi Unilever sa 9,3%, dok preostalih 21,6% udela u TV oglašavanju u okviru navedene kategorije otpada na sledeće oglašivače: Drenik, Ficosota, Invej itd.

Od top 5 brendova u okviru sektora Kućne hemije i kućnih potrepština, na prvom mestu se izdvaja brend Lenor sa 11% udela u TV oglašavanju analiziranog sektora na srpskom tržištu, za kojim slede brendovi Ariel sa 10,6%, “Fairy” sa 9,3%, Vanish sa 8,9%. i Persil sa 6,6% udela.
U okviru sektora Kućne hemije i kućnih potrepština oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju klasi Deterdženata za pranje veša, tečni i gelasti. Što se brendova tiče, najaktivniji brendovi su Lenor i Ariel.