Summi1
Summit2

Nielsen Audience Measurement: Kozmetički proizvodi u reklamama

InMedia: pregled TV oglašavanja

Vodič kroz kategoriju

12.04.2021.

Kozmetički proizvodi predstavljaju 5. sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 7,3% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, primat drže kategorije Kozmetika za kosu, sa 23% udela u sektoru, i Nega lica, sa 21% udela u sektoru 

 

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva, sa oko 2.700 pojedinaca, koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja kozmetičkih proizvoda, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova Kozmetičkih proizvoda na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci, od novembra 2019. godine zaključno sa oktobrom 2020. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

Kozmetički proizvodi predstavljaju 5. sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 7,3% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, primat drže kategorije Kozmetika za kosu, sa 23% udela u sektoru, i Nega lica, sa 21% udela u sektoru, dok se Dezodoranski i parfemi nalaze na trećoj poziciji sa 15,7%, za kojima sledi kategorija Kozmetika za negu usta sa 10,5% udela, te Ženska higijena sa 6,8% udela. Na preostale kategorije Kozmetičkih proizvoda otpada nešto ispod četvrtine udela u ukupnom TV oglašavanju Kozmetičkih proizvoda tokom analiziranih 12 meseci.

Detaljniji presek kroz klase Kozmetičkih proizvoda, ukazuje na to da su Antirid i Antiage kreme najaktivnija klasa proivoda sa 10,2% udela, za njom slede klase Šamponi sa 10,1%, Paste za zube sa 8,9% udela, zatim Sredstva za čišćenje lica sa 8,3% udela. Sledi klasa Program kozmetičkih preparata za kosu sa 6,5% udela, te Higijenski ulošci sa 5,9% udela u TV oglašavanju. Za njima slede Dezodoransi za žene i Dezodoransi za muškarce sa 5,7%, odnosno 4,3% udela. Na navedenih osam klasa proizvoda otpada 60% udela u TV oglašavanju celokupnog sektora Kozmetičkih poizvoda.

Ostale klase, i njihov udeo u okviru TV oglašavanja kozmetičkih proizvoda, prikazane su na grafikonu (naslovna fotografija).

Što se tiče kompanija koje su kozmetičke proizvode oglašavale putem TV medija, tokom analiziranog perioda, prednjači kompanija L’Oreal sa 21,8% udela u sektoru, zatim sledi Beiersdorf AG Hamburg sa 19,4% udela, dok za njim slede holding kompanija Procter&Gamble, sa udelom od 18% ostvarenih EqGRP u okviru sektora, te Unilever sa 8,3%, Glaxo Smith Kline sa 5,6% i Sarantis S.A sa 5,4% udela. Na preostale oglašivače otpada ispod četvrtine udela u ukupnom TV oglašavanju Kozmetičkih proizvoda na analiziranim TV kanalima.

Najaktivnija tri brenda, u okviru sektora Kozmetičkih proizvoda, tokom analiziranog perioda, su Nivea sa 18,3% udela, zatim L’Oreal sa 9,5% i Garnier sa 9,3%. Za njima sledi Dove sa 5,6%, Head& Shoulders sa 5,2%, Pantene Pro-V sa 4,3%, Rexona sa 2,7%, Lacalut sa 2,4%, Sensodyne sa 2,2%, te Paradontax sa 2,1% udela. Ni jedan od preostalih brendova, koji su bili aktivni tokom analiziranog perioda, nije imao više od 2% udela u TV oglašavanju.

-

Ukratko
U okviru sektora Kozmetičkih proizvoda, oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju klasi Antirid i Antiage kreme. Preko petine udela u ukupnom TV oglašavanju kozmetičkih proizvoda ostvarila je kompanija L’Oreal, dok je, što se brendova tiče, najaktivniji brend Nivea, sa svojom širokom paletom kozmetičkih proizvoda.