IN STORE  in your country  
SRBIJA
Vodič kroz kategoriju
06.11.2020.

Nielsen Audience Measurement: Pregled TV oglašavanja

Dečija oprema i prehrana na malim ekranima

U okviru navedenog sektora primat drži kategorija Pelene sa 68,2% udela u sektoru. Druga kategorija po aktivnosti i okviru TV oglašavanja je kategorija Dečija kozmetika sa 12,5% udela, zatim sledi Ostala dečija oprema“ sa 9,9%, potom Dečija hrana i napici sa 7,7%, te Dečija odeća i obuća sa 1,7%

Izvor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement bavi se merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstava sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti preduslov su za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije jeste uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem preko 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja sektora proizvoda „Dečija oprema i prehrana“, kojom se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašivača i brendova kategorije proizvoda „Dečija oprema i prehrana“ na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci – od 1. jula 2019. godine zaključno sa 30. junom 2020. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

„Dečija oprema i prehrana“ predstavlja 15. sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja i na njega otpada 0,7% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda.
U okviru navedenog sektora primat drži kategorija Pelene sa 68,2% udela u sektoru. Druga kategorija po aktivnosti i okviru TV oglašavanja je kategorija Dečija kozmetika sa 12,5% udela, zatim sledi Ostala dečija oprema“ sa 9,9%, potom Dečija hrana i napici sa 7,7%, te Dečija odeća i obuća sa 1,7%.

Detaljniji presek, u vidu raspodela klasa u okviru sektora „Dečija oprema i prehrana“ i njihov udeo u okviru TV oglašavanja prikazani su na grafikonu.
Kada analiziramo najaktivnije TV oglašivače Dečije opreme i prehrane, primat u TV oglašavanju pripada kompaniji Procter&Gamble sa udelom od 26,7% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija Mega Disposables sa sa 17,8% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je Violeta doo sa 17,7% udela; slede Pufies sa 10,5%, Aksa 9,9%, Johnson&Johnson sa 5,9%, Nestle sa 5,5%, Lilly drogerije sa 2,2%, Podravka sa 1,8% i Dexy co sa 1,7% i preostali oglašivači ukupnim udelom od 0,1% u okviru kategorije proizvoda.

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova sektora „Dečije opreme i prehrane“ ukazuje da najveći udeo u TV oglašavanju otpada na Pampers sa 26,7% ostvarenih EqGRP u okviru te kategorije, na drugom mestu je Babylino sa 17,8% udela, sledi Teta Violeta sa 17,7%, te Puffies sa 10,5%, Aksa sa 9,9%, i Johnosons Baby sa 5,5%. Svi ostali pojedinačni brendovi iz ove kategorije imaju ukupan udeo od 11,5% u TV oglašavanju ovog sektora.

U okviru sektora proizvoda „Dečije opreme i prehrane“ oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju kategoriji Pelene. Što se proizvođača tiče, najaktivniji su Procter&Gamble i Mega Disposables sa sa svojim proizvodima, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu, u analiziranom periodu, najzastupljeniji Pampers.
-