Svet: Potrošači žele cirkularnu ekonomiju

ISTRAŽIVANJE

Svet

17.11.2021.

Potrošači žele da smanje ukupnu potrošnju, da kupuju kvalitetnije i trajnije proizvode, kao i da ih popravljaju umesto da bacaju, pokazuje istraživanje Instituta Capgemini obavljeno na uzorku od skoro 8.000 potrošača širom sveta.

Prema ovom istraživanju, sedam od 10 potrošača želi da usvoji cirkularne prakse, kao što su smanjenje ukupne potrošnje (54%), kupovina dugovečnijih proizvoda (72%) i održavanje i popravka proizvoda kako bi se produžio njihov životni vek (70%).

Izveštaj „Cirkularna ekonomija za održivu budućnost: Kako organizacije mogu osnažiti potrošače i tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji“ ukazuje da je u porastu svest o otpadu i potrošnji resursa, pa raste i želja za usvajanjem svesne potrošnje. Ipak, skoro 50% potrošača veruje da organizacije ne rade dovoljno da recikliraju, ponovo upotrebe ili smanje otpad. Čak 67% ispitanika očekuje da organizacije budu odgovorne kada reklamiraju proizvode i da ne ohrabruju preteranu potrošnju.

Istraživanje je pokazalo da se kupci okreću kompanijama koje usvajaju principe cirkularne ekonomije. Ovo se naročito vidi u oblastima u kojima je svest potrošača najviša, poput otpada od hrane i plastičnog otpada.

U proteklih godinu dana 44% potrošača je povećalo potrošnju kod kompanija iz sektora hrane i pića koje se fokusiraju na recikliranje, smanjenje i ponovnu upotrebu otpada, a 40% je to uradilo kad je reč o proizvodima za ličnu negu i domaćinstvo.

Tri od pet ispitanika (60%) ističe nedostatak informacija o reciklabilnosti, poreklu, recikliranom sadržaju na etiketi proizvoda kao razlog što ne učestvuju više u cirkularnim akcijama.

Očekivani je nalaz da visoka cena odvraća potrošače od popravki proizvoda (55% ispitanika), dok sličan broj (53%) ne želi da se odrekne komfora. Istraživači napominju da je ovo neizbežni rezultat procvata e-trgovine u poslednjih 10 godina koja je uticala na to da kupci očekuju komfornu i jeftinu kupovinu i instant isporuku sledećeg ili čak istog dana.

Trenutni pristup potrošača je usmeren na fazu posle upotrebe proizvoda, pa tako 58% kaže da razdvaja otpad od hrane, ali samo 41% kaže da kupuje hranu sa minimalno pakovanja što zapravo govori o tome koliko je važna uloga kompanija koje će tu opciju ponuditi potrošačima.

Cirkularna ekonomija je ključ održivog rasta. Kupci već prave zelenije odluke, ali oni mogu birati samo od ponuđenog. Organizacije moraju da ponude izbor. Pobednici će biti one kompanije koji obezbede duboku transformaciju u tri oblasti: minimiziranje uticaja proizvoda i usluga, razvoj proizvoda sutrašnjice koji će prigrliti cirkularne principe u dizajnu i promena poslovanja koja će uključiti nove održive poslovne modele. Ove kompanije će biti novi lideri sutrašnjice na svojim tržištima sa snažnom lojalnošću kupaca. Na održivom putu, cirkularna ekonomija je investicija danas za to kako ćemo poslovati u budućnosti, kaže Roshan Gya iz Capgemini instituta.

Izvor: Centar za promociju cirkularne ekonomije/Autor: Marija Dedić
Foto: Pixabay