IN STORE  in your country  
SRBIJA
Srbija
03.06.2021.

INOVACIJE

Sve što ste hteli da saznate u vezi sa RPA, a niste imali koga da pitate?

Šta je RPA?
Robotic Process Automation (RPA) je način automatizacije poslovnih procesa koji omogućuje kompanijama da uz pomoć „robota“ automatizuju i ubrzaju određene poslovne procese.

Kakve procese mogu da automatizujem?
Repetativne procese, procese koji se obavljaju u velikom broju i koji od zaposlenih iziskuju dosta vremena, procese koji su bazirani kao set pravila i koraka, ili procese koji započinju određenim događajima (na primer pristizanjem maila sa određenom sadržinom, u određeno vreme dana ili snimanje određenog fajla u neki folder itd.)

Šta je ROBOT?
Robot je softver koji na osnovu predefinisanih pravila obavlja određene zadatke u IT okruženju.

Da li je RPA skup/isplativ?
RPA može ostvariti značajne uštede kada je u pitanju trošak obavljanja određenih procesa, zatim vremena utrošenog na obavljanje procesa, kao i smanjenje troškova vezanih za greške koje se događaju kada ljudi obavljaju određene repetativne zadatke.

Da li je potrebno da menjam postojeću IT infrastrukturu?
Nije potrebna obnova postojećeg IT okruženja, jer visok nivo automatizacije može da se postigne bez većih napora. RPA koristi postojeće mehanizme i može da se integriše sa svim sistemima kompanije.

Kako RPA može da pomogne kompaniji da unapredi poslovanje?
Automatizacijom procesa, procesi se ubrzavaju i poboljšava se kvalitet, preciznost i tačnost izvršenja procesa. Sa druge strane, zaposleni mogu da se fokusiraju na kreativnije zadatke i da se oslobode monotonih procesa. Ovde je jako bitno naglasiti ulogu ljudskog faktora koji kod ponavljajućih poslova utiče na pojavu grešaka – npr. knjiženje uplata pazara u banci ili pisanje polisa u osiguravajućoj kući, gde greške mogu „skupo“ da koštaju. Automatizovani procesi rade svih 365 dana, bez bolovanja i godišnjih odmora i najvažnije bez grešaka. Implementacija je brza, a projekti mogu doneti povrat investicije i za manje od godinu dana, a u nekim slučajevima i nakon tri meseca.

Da li robotizacija procesa vodi ka otpuštanju ljudi?
Kada je ’70. i ’80. krenula robotizacija u auto industriji, pojavio se strah da će roboti zameniti ljude i da će to dovesti do smanjenja broja zaposlenih i otpuštanja. Danas smo svedoci da je robotizacija u auto industriji sveprisutna, a ova industrija zapošljava više ljudi nego ikada. Robotizacija je doprinela povećanju produktivnosti i kvaliteta, smanjenju cena proizvoda, a samim tim i povećanoj prodaji. Raspoređivanje zaposlenih na zahtevnije i kreativnije poslove unutar procesa proizvodnje, uticalo je na sveukupno zadovoljstvo zaposlenih i povećalo njihovu produktivnost i kreativnost na poslu. Umesto da se bave ponavljajućim zadacima (farbanje, varenje, šrafljenje), zaposleni sada mogu da daju veći doprinos procesu proizvodnje.

Isto je i sa robotizacijom poslovnih procesa. Automatizacijom se zaposleni preusmeravaju na zadatke koji su kreativniji i gde mogu svojim znanjem i iskustvom da doprinesu više. Eliminiše se mogućnost pravljenja grešaka, do kojih neminovno dolazi u radu, i povećava se produktivnost, jer zaposleni u kompaniji sada zaista učestvuju u poslovanju, doprinose više i fokusiraniji su. Na kraju krajeva, povećava se zadovoljstvo jer sada njihov rad vredi. Robotima se prepuštaju repetativni zadaci, jer robotu ne može da dosadi, ne umara se i ne pada mu koncentracija.

Kako da znam da li je RPA tehnologija primenljiva u mojoj kompaniji?
Ukoliko postoje procesi koji su ponavljajuće prirode, koji iziskuju dosta vremena da se obave ili imaju veliki obim, a kratke rokove za izvršavanje, robotska automatizacija procesa je idealno rešenje. Takođe je moguće robote raspoređivati po procesima prema potrebama, pa tako roboti mogu pokretati one procese koji su ključni u određenom trenutku i rasporediti resurse automatski prema potrebnom kapacitetu. Robot nema radno mesto, već se može programirati da obavlja potpuno različite procese, koji se inače obavljaju na potpuno različitim radnim mestima.

Svaki poslovni proces u kojem se koristi jedna ili više aplikacija ili sistema, i gde se radi na osnovu predefinisanih pravila (proces) može se automatizovati. RPA eksperti mogu da vam pomognu u analizi poslovnih procesa i izbora najboljih procesa - kandidata za automatizaciju. Cilj je svakako da se automatizacijom unapredi poslovanje, ubrzaju procesi i eliminišu greške.

U kojim industrijama mogu da se robotizuju procesi?
RPA nije ograničen industrijom. Različite grane poslovanja imaju različite potrebe i različite poslovne procese. Sve dok je poslovanje digitalizovano, RPA može da automatizuje poslovne procese. Neki bi u šali rekli da “samo ne može da kuva kafu”… mada je i to upitno u eri pametnih uređaja.

Ako automatizujem proces, da li moram da zaposlim specijaliste za RPA?
Ne morate da zaposlite RPA specijaliste , jer IT kompanija Saga pruža korisnicima uslugu “ključ u ruke”. Pored analize, optimizacije procesa i implementacije, Saga brine i o promenama u poslovnim procesima do kojih može doći usled raznih okolnosti (promena načina rada, aplikacija, ili pod uticajem promene zakonske regulative).

Koliko je vremena potrebno za uvođenje robotizacije?
Uvođenje robotizacije nije veliki korak i ne zahteva sistemske promene u IT infrastrukturi ili načinu rada. Proces uvođenja robotizacije zavisi u najvećoj meri od kompleksnosti samih procesa. Primera radi, procesi srednje kompleksnosti se uvode za 15-20 dana, pa i kraće. Preciznu informaciju za svaki proces ponaosob možete dobiti kada se sagleda proces i način na koji se obavlja.

Odakle da krenem?
Eksperti iz kompanije Saga već prilikom prvog sastanka analiziraju vaše poslovne procese i prepoznaju potencijalne kandidate za automatizaciju. Mogu da vam pomognu da sagledate šta biste vi kao kompanija dobili od automatizacije procesa, i na koji način bi automatizacija konkretnih procesa poboljšala vaše poslovanje.
Kompanija Saga nudi probnu implementaciju robotske automatizacije (POC = Proof of Concept), gde kroz konkretnu automatizaciju vašeg procesa možete videti direktnu korist od RPA, bilo da li je to u uštedi vremena, ubrzanju procesa, smanjenju troškova ili eliminaciji greške u radu (ili sve od jednom).

Za više informacija možete kontaktirati Account Managera Sage, Nenada Matijaševića.

Ilustracija: Saga

-