Summi1
Summit2

CPS GfK: Kupovina kupki, gelova za tuširanje i ostalih proizvoda za ličnu higijenu

VKK: Kozmetika

Vodič kroz kategoriju

02.04.2024

Drogerije ostaju dominantni maloprodajni format kada se radi o kupovini proizvoda za ličnu higijenu. Njihovo vrednosno učešće raste u odnosu na prethodnu godinu i dostiže 40%. Slede supermarketi, minimarketi i tradicionalne prodavnice sa po 13% učešća. Hipermarketi ostvaruju vrednosno učešće od 7%, specijalizovane prodavnice od 6%, dok diskontni lanci beleže 5% učešća

Autor: Ana Kovačević, Consumer Panel Services GfK

Foto: jcomp/Freepik

U fokusu ovog istraživanja je kupovina proizvoda za ličnu higijenu, u periodu od februara do jula 2023. godine. U analizu su uključene kupke, gelovi za tuširanje i slično.

Proizvode za ličnu higijenu je, tokom posmatranog šestomesečnog perioda, barem jednom kupilo 55% domaćinstava u Srbiji, pri čemu je zabeležen pad penetracije u odnosu na isti period 2022. godine. Prosečna učestalost kupovine navedenih proizvoda, takođe, beleži blagi pad i iznosi 3 puta u posmatranom periodu.

Drogerije ostaju dominantni maloprodajni format kada se radi o kupovini proizvoda za ličnu higijenu. Njihovo vrednosno učešće raste u odnosu na prethodnu godinu i dostiže 40%. Slede supermarketi, minimarketi i tradicionalne prodavnice sa po 13% učešća. Hipermarketi ostvaruju vrednosno učešće od 7%, specijalizovane prodavnice od 6%, dok diskontni lanci beleže 5% učešća. Univerexport je trgovački lanac sa najvećom lojalnošču kupaca.

U kategoriji proizvoda za ličnu higijenu, pet vodećih brendova generiše 52% vrednosnog učešća i to su, abecednim redosledom: Balea, Dove, Felce Azzurra, Nivea i Palmolive. Lojalnost kupaca vodećem brendu iznosi 42%, što znači da kupci ovog brenda za njega izdvajaju 42% od svoje ukupne potrošnje na kategoriju. Felce Azzurra je brend sa najvišom lojalnošću kupaca.

Trgovačke marke generišu 26% ukupne vrednosti kategorije, dok lojalnost kupaca prema ovim markama iznosi 49%. To znači da kupci trgovačkih marki proizvoda za ličnu higijenu, na ove marke potroše skoro polovinu od svoje ukupne potrošnje na navedenu kategoriju proizvoda. 

Proizvodi kupljeni na promociji beleže pad učešća u odnosu na isti period prethodne godine i odnose 27% vrednosnog učešća.

O istraživanju:

Panel domaćinstava u Srbiji već godinama kontinuirano prati FMCG potrošnju domaćinstava. Na godišnjem nivou, iz reprezentativnog uzorka domaćinstava, detaljne informacije o više od pola miliona FMCG korpi „slivaju“ se u našu bazu podataka, što nam omogućava iscrpan pregled i dubinsko razumevanje strukture i dinamike tržišta, kao i veliki broj analiza usmerenih ka pronalaženju odgovora na pitanja i probleme naših klijenata.