Summi1
Summit2

CPS GfK: Vina i žestoka pića se najviše kupuju u supermarketima

InFokus: Vino i žestoka pića

Analize

18.03.2024

U kategoriji vina najzastupljeniji segmenti su crveno vino sa 36% količinskog učešća u kategoriji i belo vino sa 35%. Dezertna vina čine 10% ukupnih količina vina u domaćinstvima, dok roze vino ima količinsko učešće od 9%... Sa 30% količinskog učešća u kategoriji žestokih pića najzastupljeniji segment su rakije, praćene likerima (28%). Viski i votka u zbiru imaju 14%, a kokteli 11%

Autor: Dalibor Minić, Consumer Panel Services GfK, dalibor.minic@gfk-cps.com 

Foto: Freepik

Analizom su obuhvaćene kupovine vina i žestokih alkoholnih pića u domaćinstavima u Srbiji, u periodu od februara do novembra 2023. godine. Tokom ovog perioda, 44% domaćinstava je bar jednom, a u proseku nešto više od tri puta kupilo vino, dok je penetracija žestokih pića iznosila 28%, uz prosečnu učestalost kupovine nešto nižu od tri puta tokom posmatranog desetomesečnog perioda.

U kategoriji vina najzastupljeniji segmenti su crveno vino sa 36% količinskog učešća u kategoriji i belo vino sa 35%. Dezertna vina čine 10% ukupnih količina vina u domaćinstvima, dok roze vino ima količinsko učešće od 9%. Nebrendirana vina privatnih proizvođača su u potrošnji domaćinstava zastupljena sa oko 8% količina, dok preostalih 3% odlazi prvenstveno na penušava vina.

Posmatrano prema geografskom poreklu, polovina svih količina vina u domaćinstvima su vina iz Srbije, 13% dolazi iz zemalja Evropske unije (prvenstveno iz Nemačke i Italije), a 36% iz ostalih zemalja – pre svega iz Makedonije i Crne Gore.

Vina se, u najvećoj meri kupuju u supermarketima (29% količina) i diskontnim lancima (22%), a od manjih formata najviše u minimarketima (19%) i tradicionalnim prodavnicama (16%); hipermarketi generišu 10% ukupnih količina vina u domaćinstvima u Srbiji.

I kod žestokih pića su supermarketi vodeći maloprodajni format sa 22% učešća, praćeni diskontnim lancima i tradicionalnim prodavnicama sa po 20%, dok minimarketi imaju 19% a hipermarketi 19%. 

Trgovačke marke su znatno zastupljenije u kategoriji vina (19%) nego u kategoriji žestokih pića (9%), a slično je i sa kupovinom na promociji, dok se 30% vina kupi na promociji, kod žestokih pića je to svega 18%.

Sa 30% količinskog učešća u kategoriji žestokih pića najzastupljeniji segment su rakije, praćene likerima (28%). Viski i votka u zbiru imaju 14%, kokteli 11% a sve ostalo (džin, brendi/konjak itd) zauzimaju ukupno 18% učešća u kategoriji.

Tržišta vina i žestokih alkoholnih pića su prilično fragmentisana, pa tako u obe kategorije tri vodeća proizvođača zauzimaju u zbiru manje od 40% količinskog učešća na tržištu. Brend sa najvećom lojalnošću kupaca u kategoriji vina je Di Luna Sangria, dok je u kategoriji žestokih alkoholnih pića to Gorki List. 

Trgovački lanac sa najvećom lojalnošću kupaca u kategoriji vina je Lidl, a u kategoriji žestokih pića Univerexport.

O istraživanju

Panel domaćinstava u Srbiji već godinama kontinuirano prati FMCG potrošnju domaćinstava. Na godišnjem nivou, iz reprezentativnog uzorka domaćinstava, detaljne informacije o više od pola miliona FMCG korpi „slivaju“ se u našu bazu podataka, što nam omogućava iscrpan pregled i dubinsko razumevanje strukture i dinamike tržišta, kao i veliki broj analiza usmerenih ka pronalaženju odgovora na pitanja i probleme naših klijenata.