Summi1
Summit2

Mediana: Potrošački etnocentrizam

Proizvedeno u Srbiji 2023: Podaci iz TGI baze o stavovima potrošača u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji

Analize

16.11.2023

Stariji građani pokazuju veću sklonost ka kupovini domaćih proizvoda. Takođe, sa većim stepenom obrazovanja pada sklonost ka kupovini domaćih proizvoda. Veću sklonost ka kupovini domaćih proizvoda pokazuju i osobe sa nižim prihodima od proseka kao i građani ove četiri države koji žive u ruralnim sredinama i naseljima do 10.000 stanovnika

Autor: Borislav Radojković, TGI Project Manager, borislav.radojkovic@mediana.co.rs 

TGI predstavlja globalni standard za single source istraživanja jer sve podatke koji se tiču demografije ispitanika, izloženosti medijima, konzumaciji/korišćenju proizvoda/usluga i životnom stilu, prikupljamo od jednog ispitanika pomoću jednog obimnog upitnika i na uzoru koji je nekoliko puta veći od standarne veličine uzorka. Trenutno se istraživanje sprovodi na uzorku 4.834 ispitanika, starosti od 15 do 69 godina. Uzorak je reprezentativan po polu, starosti, tipu naselja i okrugu, a sama regrutacija ispitanika je kombinacija F2F i online regrutacije. TGI Serbia baza se svake godine dva puta godišnje (u junu i decembru) “osvežava” sa uvek novih oko 2.400 ispitanika.  

Što se tiče regionalne pokrivenosti, TGI metodologija se sprovodi (osim u Srbiji) i na tržištima Slovenije, Hrvatske i BiH. Za potrebe naših regionalnih klijenata, pripremili smo i TGI Adria bazu u kojoj se nalaze odgovori 14.313 ispitanika koji su prikupljeni tokom poslednjih 12 meseci  sa ova četiri tržišta. 

Ovom prilikom, biće prikazan deo podataka iz TGI Adria baze koji se odnosi na potrošački etnocentrizam odnosno odnos koji građani jedne zemlje imaju prema kupovini domaćih proizvoda. Svakako da je za jednu državu od velike važnosti da svoj ekonomski rast i razvoj zasniva na jačanju uticaja potrošačkog etnocentrizma koji se opet sa svoje strane razlikuje kako između pojedinih tržišta tako i između pojedinih segmenata potrošača na istom tržištu. 

Analizirajući izjavu „Kada god mogu, kupujem (srpske, hrvatske, slovenačke….) proizvode“ na prikazana četiri tržišta, tokom poslednjih šest godina, može se primetiti da se potrošački etnocentrizam najviše ispoljava na tržištima BiH i Srbije dok je značajnije manje ispoljen na tržištu Hrvatske i Slovenije. Ako odvojeno po državama pratimo trend definitivnog slaganja sa ovom izjavom može se primetiti da na tržištima Slovenije i Hrvatske dolazi do pada slaganja sa ovom izjavom. Ovo je pogotovo vidljivo na primeru Hrvatske gde je definitivno slaganje palo sa 24,2% na 8,67%. Na tržišti BiH postoji blago povećanje slaganja sa ovom izjavom, dok je na tržištu Srbije procenat definitivnog slaganja ostao na nivou iz 2019. godine. 

Ono što je zajedničko za sva četiri tržišta je zajednički demografski profil koji dele ljudi koji se definitivno slažu sa ovom izjavom. Stariji građani pokazuju veću sklonost ka kupovini domaćih proizvoda. Takođe, sa većim stepenom obrazovanja pada sklonost ka kupovini domaćih proizvoda. Veću sklonost ka kupovini domaćih proizvoda pokazuju i osobe sa nižim prihodima od proseka kao i građani ove četiri države koji žive u ruralnim sredinama i naseljima do 10.000 stanovnika.  

Iz kompletne demografske analize se može zaključiti da veću sklonost ka kupovini domaćih proizvoda imaju starije osobe, nižeg stepena obrazovanja, sa primanjima ispod proseka, koje žive u ruralnim sredinama i manjim naseljima. 

O kompaniji 

Mediana, Institut za istraživanje tržišta i medija, osnovana je u Sloveniji 1992, a na tržištu Srbije posluje od 2007. godine. Naša misija je da svojim klijentima pružamo kvalitetnu istraživačku i konsultantsku uslugu, a sve na osnovu dugogodišnjeg iskustva i dugoročne saradnje sa našim inostranim partnerima iz Kantar Media. 

O istraživanju 

TGI istražvanje pruža potpuni uvid u karakteristike i ponašanje potrošača, kako kroz analizu njegovih demografskih, psihografskih i medijskih karakteristika, tako i kroz njegove navike u korišćenju proizvodnih i uslužnih kategorija i brendova. Kao takav, Mediana TGI je neizostavan alat u poslovanju svih marketinških agencija, medija i oglašivača.