Summi1
Summit2

Albanija: Održana Regionalna konferencija o olakšavanju trgovine

AKTUELNO

Svet

14.11.2023

Carinske i druge vladine agencije na Zapadnom Balkanu još bliže će sarađivati kako bi iskoristile potencijal već uspostavljenih partnerstava u digitalnom okruženju koje se stalno razvija – samo su neki od zaključaka sa Regionalne konferencije o olakšavanju trgovine, pod temom "Otkrivanje saradničkih partnerstava u digitalnom dobu" u Tirani.

Konferencija je okupila oko 200 istaknutih zvaničnika i poslovnih lidera iz celog Zapadnog Balkana, Moldavije, članica EU, Evropske komisije, Svetske carinske organizacije (WCO) i Sjedinjenih Američkih Država, a organizovana je u sklopu GIZ projekta "Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji" (Support to Regional Economic Integration), finansiranog od strane Evropske unije i nemačke Vlade, u bliskoj saradnji s Glavnom carinskom upravom Albanije. 

Ervin Mete, ministar finansija i trgovine Albanije, istakao je postignuti napredak u regionalnoj ekonomskoj integraciji, naglašavajući da Berlinski proces pruža obećavajuću priliku za postizanje zajedničkih ciljeva u području ekonomske integracije i razvoja Balkanskog područja.

Stoga je od najveće važnosti uskladiti carinske postupke s jedinstvenim tržištem EU. Ova konferencija pruža vrednu priliku ne samo za razmenu zajedničkih vizija i ideja, već i za izgradnju novih oblika saradnje. Verujem da će uspešno ispuniti ovu svrhu, izjavio je Mete.

Njegova Ekselencija Karl Bergner, nemački ambasador u Albaniji, naglasio je važnost zajedničkih napora za ekonomski rast regiona.

Regionalna ekonomska integracija ključna je za uspeh ekonomskih reformi unutar ekonomija Zapadnog Balkana, te jačanje njihove predanosti stvaranju efikasnih trgovinskih politika koje će upotpuniti obaveze pristupanja Evropskoj uniji. Glavni prioritet ovih napora je ubrzanje programa proširenja širom regiona i sprovođenje inicijativa Berlinskog procesa, koje su postale sastavni deo politike EU prema regionu, rekao je NJ.E. Bergner.

Dr. Hubert Perr, Šef saradnje u Delegaciji Evropske unije u Albaniji, izjavio je da je rad na olakšavanju trgovine ključan, kako za razvoj regionalnog tržišta, tako i za integraciju u jedinstveno tržište EU. Potvrdio je predanost Evropske unije podsticanju saradnje i integracije u regionu.

Novi Plan rasta za Zapadni Balkan pokazuje predanost EU proširenju, ubrzanoj integraciji, s ciljem rešavanja socioekonomske konvergencije - već sada, rekao je Perr.

Philippe Duponteil, direktor za Digitalnu isporuku carinskih i poreskih politika (DG TAXUD) Evropske komisije izjavio je da su "saradnja, partnerstvo i poverenje tri reči koje idu ruku pod ruku u carinskom svetu".

Te tri reči bile su vodilje Evropskoj komisiji u protekle dve godine. Dana 17.05.2023. godine, Komisija je usvojila paket reformi carine EU. To su najveće i najambicioznije reforme od osnivanja Carinske unije 1968. godine. Saradnja, partnerstvo i poverenje između trgovaca, međunarodnih partnera i carinskih vlasti temelj su tih reformi. Glavni cilj reforme je dodatno pojednostavljivanje života ekonomskim subjektima koji su usklađeni i pouzdani. Program Ovlašćenih privrednih subjekata (OPS/AEO) postavio je osnov tome poverenju, ali želimo podići tu saradnju na sledeći nivo, objasnio je Duponteil, ističući "da pravi faktor promene leži u činjenici da se sledeći nivo saradnje potpuno ostvaruje putem digitalnih sredstava.

Pouzdani i provereni trgovci će morati koristiti elektronski sistem koji omogućava dostupnost podataka u stvarnom vremenu o kretanju njihove pošiljke i njihovoj usklađenosti sa svim relevantnim zahtevima putem Evropskog Carinskog centra podataka, rekao je Duponteil.

Kunio Mikuriya, generalni sekretar Svetske carinske organizacije, izjavio je da je podsticanje olakšavanja regionalne trgovine prioritet u planu rada WCO-a.

U praksi, pristup Jedinstvenom prozoru kao digitalnoj platformi saradnje podržaće carine u pružanju usluge na jednom mestu poslovnim subjektima s poboljšanim koordiniranim upravljanjem na granici, uključujući druge vladine agencije, te ubrzati olakšavanje trgovine prema poslovanju bez papira i čak bežičnom poslovanju u budućnosti. Za ovu saradnju potrebna je domaća, ali i regionalna saradnja između carinskih uprava i drugih vladinih agencija, što zahteva političku volju i poverenje, što je relevantno za temu ove konferencije, rekao je Mikuriya.

Tanja Bošković, menadžerka GIZ projekta, naglasila je važnost saradnje u ekonomskoj integraciji regiona, ističući relevantnost regionalnog olakšavanja trgovine kao višesektorskog, višedimenzionalnog i višeinstitucionalnog napora koji zahteva od carinskih i drugih vladinih agencija da sarađuju ruku pod ruku kako bi unapredile regionalnu saradnju i integraciju.

Konferencija je pružila priliku za prikupljanje iskustava iz najboljih praksi, ne samo unutar EU, već i iz celog sveta. Ta saznanja predstavljaju ključne resurse za jačanje prethodnih uspeha i promovisanje efikasne saradnje unutar Zapadnog Balkana i sa EU. Ovom konferencijom podstaknute su i dinamične rasprave koje predviđaju put prema ekonomskoj budućnosti regiona i zagovaraju progresivnu saradnju. Učesnici su se saglasili da su inovacije i novi pristup olakšavanju trgovine neophodni, što obećava svetli put ekonomskom prosperitetu regiona.

Izvor: InStore
Foto: GIZ