Summi1
Summit2

Priča o regenerativnoj poljoprivredi ili kako sačuvati naše oranice za buduće generacije

AKTUELNO

Vesti

30.03.2023

Osim za proizvodnju hrane, zdravo zemljište je od suštinske važnosti i za borbu protiv klimatskih promena. Zemljište je drugi najveći "rezervoar" ugljenika na svetu, posle okeana, a prekomerna obrada dovela je do iscrpljivanja značajnih zaliha ugljenika u tlu. Zbog toga se u poslednje vreme sve više govori o regenerativnoj poljoprivredi.

Ovaj novi, drugačiji pristup zemljoradnji, oslanja se na priznate agronomske principe i za cilj ima revitalizaciju zemljišta, povećanje prisustva organskih materija za bolji kvalitet i veći prinos useva, kao i zaštitu vodnih resursa i biodiverziteta. 

Srbija je prva zemlja u regionu koju je Nestlé uključio u svoj globalni program regenerativne poljoprivrede, pomažući dobavljačima da kombinacijom tradicionalnih i naprednih tehnologija i načina obrade povećaju prinose, kvalitet povrća, kao i otpornost na klimatske promene. 

Zdravo zemljište je osnova za proizvodnju zdrave hrane i ne bi trebalo da ga uzimamo "zdravo za gotovo". Ono je jedan od najvažnijih elemenata u lancu prehrambene proizvodnje, jer 95 odsto svega što koristimo u ishrani direktno ili indirektno potiče iz zemljišta. 

Ujedinjene nacije su procenile da će te potrebe porasti za 50 odsto, uz pretpostavku da će do 2050. godine planetu Zemlju naseljavati više od devet milijardi stanovnika.

Program regenerativne poljoprivrede je još jedan korak Nestlé-a ka oblikovanju održive prehrambene proizvodnje, koji će pomoći kompaniji na putu ka ostvarenju krovnog cilja da do 2050. godine dostigne neto nulti uticaj na životnu sredinu.

Osnovni principi regenerativne poljoprivrede:
•Upotreba organskog đubriva koje doprinosi plodnosti zemljišta
•Savremena tehnologija za održavanje i nadzor useva
•Očuvanje životne sredine
•Povećanje vlažnosti zemljišta i njegovog kapaciteta da zadržava ugljenik
•Očuvanje biodiverziteta
•Sadnja drvoreda i živica za sprečavanje erozije tla

izvor: InStore
foto: pixabay