Summi1
Summi1

Olivera Papestijević, direktorka marketinga, DIS: Ko je kupac 3.0

GOST UVODNICAR - NOVEMBAR 2022

Srbija

28.11.2022.

Autorka: Olivera Papestijević, direktorka marketinga, DIS

Potrošač i način na koji se obavlja kupovina su poslednjih godina ”pretrpeli” dosta promena. 

Pandemija korona virusa, a potom i novonastala situacija na svetskom tržištu koju je izazvao sukob u Ukrajni, u velikoj meri su uticali na navike potrošača. 

Pre svega je došlo do promene mesta kupovine, ona se iz hipermarketa preselila u super i mini markete, komšijske radnje su ponovo oživele, jer je brzi način života iznova uzeo maha, a usitnjeno trošenje novca postalo je ponovo aktuelno. 

Potrošačima cena više nije jedini bitni faktor pri donošenju odluka o kupovini, današnji kupac želi “pozitivno iskustvo”, da mu prodavnica bude dobro organizovana, da je sve pregledno i dostupno, da jednostavno može da pronađe sve što mu treba, kao i da se oseća prijatno u kupovini.

Kategorija FRESH proizvoda sve više dobija na značaju kod potrošača, oni žele da imaju određeni nivo usluge i proizvoda prilikom kupovine svežih namirnica. 

Današnji kupac, tekođe, želi da poseduje što više informacija o proizvodima koje kupuje, on čita deklaracije, zanima ga poreklo proizvoda, zanimaju ga sirovine, sastav, prisustvo aditiva itd. 

Daje se prednost domaćim proizvodima, kao i proizvodima koji se lokalno proizvode, a zbog sve lošije situacije sa energentima i sirovinama na evropskom tržištu, kao i optimizacije asortimana velikih brendova, potrošači sada kupuju brendove koji su raspoloživi, ali se sve više okreću i PL-ovima trgovinskih lanaca, čiji je asortiman stabilan, kako u vreme korone, tako i sada u kriznom periodu. 

Tipični srpski kupci menjaju svoje navike i sve brže usvajaju moderne trendove sa svetskog tržišta

Korona je najviše uticala na prisustvo dece u trgovini, tačnije njihovo odsustvo, te se smanjila i impulsna kupovina, odnosno impulsne kategorije imaju oscilacije u prodaji. 

Način na koji potrošači dolaze do informacija o ponudama u trgovinskim lancima prilično je promenjen, u odnosu na period pre korone. 

Tradicionalno veliki uticaj TV-a se smanjio, potrošači sve više koriste internet za svakodnevno informisanje, pre svega, društvene mreže i web portale. 

Jedna od retkih pozitivinih posledica COVID-a u domenu je sve frekventnije online kupovine, jer je rast broja online kupaca je tokom COVID krize bio značajan.

Kada su u pitanju trgovačke i ostale kartice lojalnosti, trend rasta njihove upotrebe je i dalje prisutan, kupci želi iskustvo i interakciju, a takođe i ponude koje su kreirane specijalno za njih.  

Sve ovo govori o značajnim promenama u ponašanju tipičnih srpskih kupaca i sve istaknutije usvajanje modernih trendova sa svetskog tržišta.