Summi1
Summit2

GfK: Supermarketi i minimarketi dominantni formati za kupovinu sosova i dresinga

Sosovi i dresinzi - kupovina za potrošnju u domaćinstvima

inFokus

21.11.2022.

U ove kategorije ubrajamo: BBQ sosove, sa ukupnim vrednosnim učešćem unutar posmatrane kategorije od 7%, kečap sa učešćem od 27%, majonez sa 60% i senf sa 6% učešća. Penetracija ove kategorije je 94%, odnosno od svakih 100 domaćinstava, 94 je kupilo proizvod barem jednom u posmatranom petomesečnom periodu

Slavica Kovačević, Junior CP Researcher, slavica.kovacevic@gfk.com

U fokusu ovog istraživanja je kupovina proizvoda iz kategorija sosova i dresinga, u domaćinstvima u Srbiji, u periodu od novembra 2021. do marta 2022. godine. 

U kategorije sosova i dresinga ubrajamo: BBQ sosove, sa ukupnim vrednosnim učešćem unutar posmatrane kategorije od 7%, kečap sa učešćem od 27%, majonez sa 60% i senf sa 6% učešća. 

Penetracija ove kategorije je 94%, odnosno od svakih 100 domaćinstava, 94 je kupilo proizvod barem jednom u posmatranom petomesečnom periodu. Prosečna frekvenca kupovine je sedam puta u analiziranom periodu.

Analizom Panela domaćinstava u Srbiji je obuhvaćeno oko 135 brendova i trgovačkih marki za sosove i dresinge. Među njima, tri vodeća zauzimaju čak 67% vrednosnog učešća u kategoriji. Ti brendovi su, abecednim redosledom: Dijamant, Kania i Polimark, od kojih Dijamant ima najveću lojalnost među kupcima. 

Supermarketi i minimarketi se izdvajaju kao dominantni formati za kupovinu proizvoda ove kategorije, gde supermarketi odnose 34% a minimarketi 25% tržišne vrednosti. Zatim slede hipermarketi i tradicionalne prodavnice sa 13% učešća i diskontni lanci sa 12%. 

Kao trgovac sa najvećom lojalnošću kupaca kategorija izdvaja se Maxi.

Učešće promocija je 29% za posmatrane kategorije, dok trgovačke marke doprinose 17% ukupnoj vrednosti.

O istraživanju
GfK Panel domaćinstava je standardizovano istraživanje koje u Adria regionu neprekidno traje duži niz godina (u Hrvatskoj od 2000. godine, u Srbiji od novembra 2002, a u BiH u periodu od 2004. do 2012. godine). U centru pažnje je merenje potrošnje oko 130 proizvodnih kategorija na reprezentativnom uzorku domaćinstava. Podaci se prikupljaju uz pomoć pametnog telefona i SmartScan mobilne aplikacije. Ova metodologija meri potrošnju robe široke potrošnje koja se konzumira u samom domaćinstvu i pokriva kupovinu u svim kanalima distribucije. Proizvodi koji se potroše van domaćinstva nisu predmet ovog istraživanja. 

 

O GfK 
GfK je pouzdan izvor najznačajnijih informacija o tržištu i potrošačima, koji omogućavaju našim klijentima da donesu sveobuhvatnije odluke. Više od 10.000 eksperata u marketinškim istraživanjima kombinuje svoju strast sa 80 godina GfK iskustva u proučavanju podataka. Ovo omogućava GfK da poveže ključna globalna saznanja sa lokalnim specifičnostima u više od 100 zemalja. Koristeći inovativne tehnologije i naučni pristup, GfK pretvara obimne podatke u suštinske podatke, čime omogućava svojim klijentima da unaprede konkurentnost i obogate iskustva i izbor potrošača.