IN STORE  in your country  
SRBIJA
SCM
27.04.2021.

LOGISTIKA I DISTRIBUCIJA

Top 5 logističkih trendova za 2021.

U 2021, logističke i transportne kompanije će morati da postanu efikasnije, održivije i još više usmerene ka potrošaču. Ovi trendovi će se nastaviti tokom čitave godine, kako logistička industrija bude nastavila da teži ka ispunjenju regularne potražnje, uz svaku dodatnu potražnju koju stvara distribucija vakcina protiv kovida, što će naročito biti slučaj u prvoj polovini godine

Pripremila: redakcija InStore magazina

Godina 2020. imala je svojih uspona i padova u industrijama logistike i transporta. Svi u ovoj industriju su sa nestrpljenjem očekivali kraj prošle godine, i sada je vreme da pogledamo napred, da vidimo šta ove industrije mogu da očekuju u godinama koje dolaze. Kako bi bile uspešne, logističke i transportne kompanije moraće da prihvate tehnologije i automatizaciju, zadržavajući fokus na ono što klijenti očekuju.

Povećana efikasnost

Da bi lanci snabdevanja funkcionisali optimalno, u njima mora da postoje fleksibilnost i odgovornost. One kompanije koje su napravile otklon od više tradicionalnih, netehnoloških metoda ka onima koje povećavaju vidljivost, mogu da uživaju u značajno efikasnijim lancima snabdevanja. Fleksibilnost u lancima snabdevanja može da pomogne da se smanje šanse za poremećaje, jer menadžeri u njima mogu unapred da prepoznaju potencijalne probleme.
Narednih pet trendova za 2021. imaju za cilj povećanje efikasnsti u kompanijama koje se bave logistikom i transportom:

1. Veštačka inteligencija

Automatizacija u industriji je trend koji je prisutan već nekoliko godina unazad, ali u ovoj godini se očekuje njena šira primena. Sve veći broj kompanija koristi automatizaciju i veštačku inteligenciju (AI) za pojednostavljenje svojih lanaca snabdevanja. U Gartner studiji, 37% kompanija se izjasnilo da je implementiralo AI do kraja 2019, a da su već u 2020. mogle da vide poboljšanja u njihovim lancima snabdevanja i produktivnosti. Veštačka inteligencija može da pomogne logističkim i transportnim kompanijama da njihovo poslovanje bude još efikasnije i da budu pouzdanije u upravljanju zalihama i u izboru dobavljača.

2. Blockchain

Potrošači očekuju brzu isporuku paketa – nekada čak i u istom danu. Međutim, ovo može biti veoma teško ostvarivo. U nastojanju da poveća vidljivost u lancu snabdevanja, blockchain će usvojiti sve više kompanija. Ova tehnologija, koja bezbedno distribuira digitalne podatke, zameniće zastarele metode komunikacije. Trend za ovu godinu ukazuje na to da će sve više kompanija da koristi blockchain za saradnju sa brodskim linijama i dobavljačima, da bi koristili podatke uskladištene na jednom mestu, i tako postale transparentnije, kako bi krajnjim korisnicima pružile veliku vidljivot. Istovremeno, blockchain je isplativ i brz.

3. Pošiljke robe u hladnjačama

Prevoznici se spremaju da zadovolje globalnu potražnju za proizvodima koje je potrebno prevoziti u hladnjačama, uključujući hranu, piće i farmaceutske proizvode. Promena u kupovnim navikama potrošača, kao što je potražnja prehrambenih proizvoda koji nisu lokalnog porekla, značila je da špediteri moraju da isporučuju više robe koja mora da se transportuje na nižim temperaturama. Istraživanja pokazuju da će rashladni brodski kontejneri da dožive brzi rast u narednih nekoliko godina. Pored toga, globalna distribucija vakcina protiv kovida, zahteva logističko planiranje kao nikada do sada, zbog temperaturnih zahteva u vezi sa transportom pojedinih vakcina. Špedicije će morati da proširuju svoje flote kamiona i brodskih kontejnera, kao i skladišta u kojima su temperatura i vlažnost vazduha pod kontrolom.

4. “Zelena” logistika

Predstojeći trend u lancima snabdevanja je pojava zelene logistike. S jedne strane, ovakav način poslovanja koristi životnoj sredini, dok je sa druge strane i isplativ i može da dovede do povećanje lojalnosti kupaca. Prema analizi Harvard Business Review, oni biznisi koji se fokusiraju na održivost, rastu pet do šest puta brže od onih koji ne počivaju na ovim principima. Time što postaju svesne, kada je u pitanju korišćenje goriva, objedinjavanje pošiljki i pakovanja, jedan je od načina da logističke kompanije postanu ekološki prihvatljive i da smanje troškove. Sve više logističkih preduzeća će da uzima u obzir održivost, prilikom donošenja odluka.

5. Usluga kroz više kanala

Današnji potrošači žele fleksibilnost, kada je u pitanju kupovina. One kompanije koje mogu da im obezbde iskustvo kupovine kroz više kanala, biće u prilici da zadovolje potrebe svojih potrošača na najbolji način. Bilo da kupci kupuju online ili u fizičkoj radnji, oni žele više opcija. Opcija dostave, mogućnost da robu preuzmu u radnji ili iz kola, ili da je preuzmu na nekoj drugoj lokaciji - sve je ovo postalo deo poslovanja. Višekanalni pristup nudi personalizovano iskustvo za potrošače, s obzirom na to da marketing, prodaja i logistika kombinuju svoje napore da im obezbede što prijatnije iskustvo kupovine. Logistika i lanci snabdevanja su odgovorni za konstantno ispunjavanje nardžbina, bez obzira na to iz kojeg kanala one dolaze.

***

U 2021, logističke i transportne kompanije će morati da postanu efikasnije, održivije i još više usmerene ka potrošaču. Ovi trendovi će se nastaviti tokom čitave godine, kako logistička industrija bude nastavila da teži ka ispunjenju regularne potražnje, uz svaku dodatnu potražnju koju stvara distribucija vakcina protiv kovida, što će naročito biti slučaj u prvoj polovini godine.

-