Imlek - ime koje garantuje kvalitet

PROMO

Promocije

28.07.2021.

Jedan od najboljih načina da potrošači budu sigurni da je mleko garantovanog kvaliteta, i sa očuvanim visokim hranljivim sadržajem, jeste da znaju poreklo istog, kako se obrađuje i skladišti

Kompanije godinama „jure“ poverenje potrošača, a ono se pored navedenih stiče i stavkama kao što su iskustvo, tradicija i ime koje garantuje kvalitet.

Imlek, jedan od lidera na tržištu prehrambene industrije, svoje poslovanje uspešno sprovodi duže od šest decenija. Svoju poziciju i reputaciju stekla je uz kontinuirano investiranje u stručne kadrove i savremenu tehnologiju, a osvojenim nagradama i priznanjima pokazala je da kvalitet njihovih proizvoda ne manjka. Zbog toga, kada je u pitanju zdravlje, Imlek potrošačima pruža garanciju da proizvodi koje nudi jesu najvišeg kvaliteta i da su bogati kalcijumom i proteinima, i ostalim vitaminima potrebnim za normalno funkcionisanje organizma.

Zanimljiv je podatak da Imlek trenutno sarađuje sa više od 4.000 domaćih farmera, zbog čega proizvode ove kompanije krasi žig Čuvarakuća, dobijen od Privredne komore Srbije, čime se potvrđuje kvalitet i domaće poreklo proizvoda. Imlek koristi inovativnu i najbezbedniju ambalažu koja postoji na domaćem tržištu, i koja je rađena u skladu sa svim svetskim standardima, a svaki aspekt poslovanja detaljno je isplaniran, pa se tako i transportu robe poklanja velika pažnja.

Logistika proizvoda sprovodi se u kompletno zatvorenom hladnom lancu, a kao dodatni vid bezbednosti, kompanija koristi striktnu internu kontrolu kvaliteta proizvoda od preuzimanja sirovine od farmera do finalne faze proizvodnje. Nakon interne, na red dolazi i eksterna kontrola koju sprovode republička veterinarska inspekcija i eksterna laboratorija za ispitivanje kvaliteta. Podatak da se više desetina hiljada različitih analiza mleka i gotovih proizvoda godišnje nasumično ispita u samoj kompaniji, sa ciljem da se ispune najviši kriterijumi bezbednosti hrane, ukazuje na to koliko Imlek brine o bezbednosti i kontroli svojih proizvoda.