IN STORE  in your country  
SRBIJA
inFokus
07.06.2021.

ANALIZA PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI - Osvrt na kategoriju

FOCUS: Insekticidi i repelenti na promocijama

U kategoriji insekticida, zabeležili smo 200 objava na godišnjem nivou, dok je u kategoriji Repelenti bilo nešto više od 70. U vreme prvog karantina vidimo da je zabeležen pad objava, a to je zbog ograničenog poslovanja prodavnica, odnosno to su meseci kad smo generalno beležili manje lifleta

Autor: Melani Cipot
FOCUS Research South East / FOCUS Research Predstavništvo Beograd

Focus Research je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već 25 godina u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focusu se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju, što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta. Udeli se zasnivaju na GAV - bruto oglašivački vrednosti. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je naravno taj da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju veći efekat na njega.

U ovom InStore izdanju, za rubriku Osvrt na kategoriju: Insekticidi i repelenti, pripremili smo analizu promotivnih aktivnosti po kategorijama i top proizvođačima za period januar–december 2020. i 2019. godine.

Prvi dijagram prikazuje udeo promotivnih bruto vrednosti za obe kategorije za 2020. godinu. Insekticidi imaju 75% vrednosti, te beleže pad bruto oglašivačke vrednosti za 8%, u poređenju sa prethodnom godinom. Sa druge strane, repelenti su zabeležili porast vrednosti za 45%, tako da je njihov udeo u godini 2020, u total oglašavanju u tom segmentu, iznosio četvrtinu vrednosti.

Drugi dijagram prikazuje broj objava promotivnih aktivnosti po mesecima za 2020. i 2019. godinu. U kategoriji insekticida, zabeležili smo 200 objava na godišnjem nivou dok je u kategoriji Repelenti bilo nešto više od 70. U vreme prvog karantina vidimo da je zabeležen pad objava, a to je zbog ograničenog poslovanja prodavnica, odnosno to su meseci kad smo generalno beležili manje lifleta.

Treći dijagram pokazuje da skoro 40% bruto oglašivačke vrednost u segmentu Insekticidi i repelenti ima Raid. Autan i Bros, na drugom odnosno na trećom mestu, beleže povećanje udela vrednosti u poređenju sa prethodnom godinom.

Četvrti dijagram prikazuje veoma različito oglašavanje kod odabranih trgovaca. Brend Raid se pojavljuje kao jedini oglašavani kod nekoliko trgovaca. Autan, sa najvećim udelom u Gomexu od 19% bruto oglašivačke vrednosti, i Bros sa 29% u METRO-u.

-

Predstavništvo Beograd FOCUS Research South East
Kontakt telefon: +381 61 135 01 26
e-mail: m.cipot@focusmr.com
www.focusmr.com
-