Summi1
Summit2

NBS: Inflacija u Srbiji u julu 12,8%, vrhunac do 14% očekuje se u septembru

AKTUELNO

Srbija

18.08.2022.

Narodna banka Srbije (NBS) objavila je danas da je inflacija u Srbiji julu iznosila 12,8% međugodišnje i da će, prema projekcijama, vrhunac dostići u septembru, kada će iznositi 14%, dok se na nivou godine očekuje prosečna inflacija između 11 i 11,5%. Kako je rečeno na predstavljanju Izveštaja o inflaciji, u NBS očekuju da inflacija krene da se smanjuje od oktobra i da udje u granice cilja u prvoj polovini 2024. godine.

Istaknuto je nije realno da inflacija bude manja od procenjenog, te da bi trebalo da ostane povišena sve do polovine sledeće godine, u ovakvim geopolitičkim uslovima i sa ovako lošom poljoprivrednom sezonom.

Pod uticajem visokih troškovnih pritisaka pretežno iz međunarodnog okruženja i inflacija u Srbiji nastavila je da se kreće uzlaznom putanjom i u julu je iznosila 12,8% međugodišnje, od čega je oko 70% doprinosa poticalo od rasta cena hrane i energenata, kazala je guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković.

Tabaković je navela da je NBS, u maju, kada je raspolagala podatkom o aprilskoj inflaciji, pretpostavila da će inflacija još u nekoliko narednih meseci nastaviti da se kreće uzlaznom putanjom, jer su intenziviranje geopolitičkih tenzija i nepovoljniji agrometeorološki uslovi od očekivanih, uticali na to da cene hrane i energenata prethodnih meseci ostvare veći rast od predviđenog.

Podsetila je da je u periodu od prethodnog izveštaja inflacija u većini zemalja nastavila je da raste iznad očekivanja, na šta se pre svega odražava rast cena energenata i hrane, koji je dodatno intenziviran izbijanjem konflikta u Ukrajini.

U pojedinim zemljama na rast inflacije utiču i pregrejana domaća tražnja i faktori s tržišta rada. Pored toga, iako se smanjuju troškovi međunarodnog prekomorskog transporta, pritisci na globalnu inflaciju i dalje potiču od zastoja u globalnim lancima snabdevanja i nestašica pojedinih sirovina u proizvodnji, kazala je Tabaković.

Zbog takve kombinacije faktora inflacija se, kako je navela, u mnogim razvijenim zemljama poslednjih meseci našla na višedecenijskim maksimumima – u Sjedinjenim Američkim Državama na najvišem nivou za protekle četiri decenije, a u zoni evra na najvišem nivou od njenog osnivanja.

Ipak, kako je dodala, većina centralnih banaka i međunarodnih institucija ocenjuje da se u narednom periodu može očekivati postepeno smirivanje situacije na tržištima primarnih proizvoda, što bi trebalo da rezultira i postepenim usporavanjem globalne inflacije.