Summi1
Summit2

Italija zabeležila rast proizvodnje vina u 2021.

AKTUELNO

Svet

13.06.2022.

Od tri najveće države proizvođača vina na svetu, Italija je jedina zabeležila rast u 2021. godini, prema studiji Mediobanca.

Italija je 2021. proizvela 50,2 miliona hl vina, 2% više u odnosu na prethodnu godinu, ispred Francuske sa 37,6 miliona hl (-19% zbog nepovoljnih vremenskih uslova) i Španije sa 35,3 miliona hl (-14%).

SAD su bile nacija koja je najviše konzumirala vino tokom ovog perioda, sa potrošnjom od 33,1 miliona hl (+1%), ispred Francuske sa 25,2 miliona hl (+9%) i Italije sa 24,2 miliona hl (bez promene u odnosu na 2020).

Španija je vodeći svetski izvoznik vina po obimu, izvozi 23 miliona hl (+14%), a slede Italija sa 22,2 miliona (+7,3%) i Francuska sa 14,6 miliona (+8%).
Međutim, Francuska prednjači po vrednosti izvoza, sa izvozom od 11,1 milijardi evra (+27%), a slede Italija sa 7,1 milijardi evra (+13%) i Španija sa 2,9 milijardi evra (+10%).

Francuska uglavnom izvozi vino većeg kvaliteta i sa višom cenom (7,38 evra/litar), a slede Italija sa 3,20 evra/litar i Španija sa 1,23 evra/litar (vino u rinfuzi čini 56% izvoza).

U Italiji je prodaja penušavih vina (+21%) porasla iznad prodaje mirnih vina (+12,4%), pokazala je studija Mediobanca. Prodaja organskog vina porasla je za 11% i dostigla tržišni udeo od 3,3%, dok je prodaja veganskog vina porasla za 24,8% na 2,2% ukupnog tržišta.

Zemlje EU su činile 41,2% italijanskog izvoza vina, zatim Severna Amerika (34,1%), dok su Centralna i Južna Amerika zabeležile rast i sada su na 22,8%.

Prošle godine je prodaja vina u velikom kanalu distribucije porasla 13,5% (kanal zauzima 35,6% tržišta), kao i oporavak HoReCa (+28,1%) čiji je udeo porastao sa 15,6% na 15,9%.

Svi ostali kanali prodaje su zabeležili rast – direktna prodaja (+5,4%), vinoteke i barovi (+22,9%) i veletrgovci-posrednici (+19,8%).

Uprkos neizvesnostima u 2022. godini, vodeći italijanski proizvođači vina očekuju povećanje prodaje od 4,8% u odnosu na 2021, uz rast izvoza za 5,6%.

Prodaja će verovatno biti vođena kontinuiranim uspehom penušavih vina (+5,7% ukupnih prihoda, +7,5% izvoza), dok se očekuje da će mirna vina porasti za 4,6% (+5,3% izvoz).

izvor: esmmagazine
foto: unsplash/Howard Bouchevereau