Summi1
Summit2

BiH: Usvojena inicijativa za donošenje novog zakona o zaštiti potrošača

AKTUELNO

Region

29.03.2022.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva trgovine o potrebi podnošenja inicijative za donošenje Zakona o zaštiti potrošača BiH.

Stoga, Vlada Federacije BiH upućuje Veću ministara BiH inicijativu da zaduži Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u što kraćem roku, a najkasnije za šest meseci, pripremi i uputi Veću ministara BiH na razmatranje i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prednacrt zakona o zaštiti potrošača BiH, usklađen s pravnim tekovinama Evropske unije.

Kako je obrazloženo, od usvajanja važećeg Zakona 2006. godine, zakonodavstvo o zaštiti potrošača u BiH se nije menjalo, izuzev manjih izmena u 2015. godini. U Evropskoj uniji zakonodavstvo se u ovoj oblasti značajno promenilo, te je kroz veliki deo direktiva odgovoreno na nove tržišne okolnosti.

I pored činjenice da je Prednacrt zakona o zaštiti potrošača BiH pripremljen krajem 2019. godine, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH još nije planiralo njegovo upućivanje Veću ministara BiH.