Brijanje i depilacija: Drogerije najpopularnije mesto kupovine

InFokus Brijanje i depilacija - Nielsen RMS: Brijači i mirisni proizvodi posle brijanja

inFokus

07.05.2020.

Kada je u pitanju prodaja po broju oštrica, najviše se količinski prodaju brijači sa tri oštrice, vrednosno (62%), potom slede brijači sa dve oštrice ( 19,4%), pet (10,3%)… Kada je u pitanju podela po formi mirisnih proizvoda posle brijanja, najviše se količinski prodaju proizvodi u formi losiona, vrednosno (41,5%), potom slede tečni (31,8%), balsam (25,4%). Ostale forme (gel, krem, tonic) imaju znatno niže učešće  

Izvor: Nielsen

Brijači

Raznovrstan izbor brijača pruža nam mogućnost da održavanje prilagodimo potrebama svoje kože. Koji brijači se više prodaju, da li oni za jednokratnu ili višekratnu upotrebu govore podaci iz Nielsen maloprodajnog panela za period od novembra 2018. do oktobra 2019.

Prodaja brijača u Srbiji tokom ovog perioda je u blagom padu, pa je tako vrednosna prodaja ovih proizvoda zabeležila pad od 1% u odnosu na isti period godinu dana pre. Količinska prodaja brijača manja je za -2,6%, a komadna prodaja je manja za -4,7% u odnosu na isti period prethodne godine.

Nielsen panel posmatra prodaju u više različitih kanala prodaje - hiper/supermarketi, velike prodavnice, srednje i male prodavnice, kiosci i paviljoni, kao i drogerije. Prodaja brijača manja je u odnosu na prošlu godinu u super/hipermarketima, a naročito u malim formatima, odnosno objektima do 40m2. Prodaja ovih proizvoda u super/hipermarketima beleži blagi pad u sva tri tipa prodaje - količinski (-8,3%), vrednosno (-5,3%) i komadno (-5,7%), dok je pad u malim prodavnicama nesto izraženiji - količinski (-12,2%), vrednosno (-13%) i komadno (-16,2%)

Prodaja u drogerijama znatno je veća u odnosu na prethodnu godinu i to – količinski za 5,9%, vrednosno za 6,5% i komadno za 2,5%. Brijači se i dalje najviše kupuju u drogerijama, koje imaju najveći udeo u količinskoj prodaji ovih proizvoda (26,4%). Na drugom mestu su hiper/supermarketi sa 24,7% prodaje, dok se najmanje brijača količinski proda na kioscima - svega 2,2%.

U svim regionima zabeležen je pad prodaje brijača u odnosu na isti preriod prethodne godine. Beograd ostvaruje blagi vrednosni rast od 0,7%, ali količinski i komadno pad od -0,8%, odnosno -0,5%. Vojvodina beleži pad u sva tri tipa prodaje ovog proizvoda – 1,8% vrednosne, -6,5% količinske i 8,5% komadne prodaje.

Posmatrano po udelu prodaje brijača po regionima, najveća količina brijača prodata je u zapadnoj Srbiji 26,0%, dok je u Vojvodini taj procenat manji - 25,4%. Količinska prodaja u jugoistočnoj Srbiji je 24%, a u Beogradu 24%.

Kada se posmatra prodaja brijača koji su namenjeni ciljanom korisniku, količinski se najviše proda za muškarce (72,6%), a znatno manje ženskih (27,4%).
Kada je u pitanju prodaja po broju oštrica, najviše se količinski prodaju brijači sa tri oštrice, vrednosno (62%), potom slede brijači sa dve oštrice ( 19,4%), pet (10,3%).

Ukoliko posmatramo prodaju po segmentima, jednokratni brijači imaju vrednosno učešće od 71,6%, potom slede žileti sa 21,6% i višekratni brijači sa 6,8%.
Top 5 proizvođača brijača zauzima 96,2% vrednosne prodaje i 92,8% količinske prodaje. Top 5 proizvođača (poređanih po abecednom redu) su: BIC SA, Edgewell, Intersilver, Procter&Gamble i Super Max LTD.

Nega kože i mirisni proizvodi posle brijanja

Na raspolaganju su nam mirisni proizvodi posle brijanja sa različitim svojstvima za sve tipove kože, od onih koji hidraraju i održavaju vlažnost kože, do onih koji revitalizuju, omogućavaju intenzivnu negu i imaju osvežavajući efekat. Koje proizvode potrošači najviše koriste, gde ih najviše kupuju i koja pakovanja su im najprivlačnija, pokazuju podaci iz Nielsen RMS panela prodaje za period od novembra 2018. do oktobra 2019. godine.

Prodaja proizvoda za posle brijanja u Srbiji tokom ovog perioda je u blagom rastu, pa je tako vrednosna prodaja ovih proizvoda zabeležila rast od 1,1% u odnosu na isti period godinu dana pre. Količinska prodaja mirisnih proizvoda posle brijanja veća je za 2%, a komadna prodaja za 2,7%, u odnosu na isti period prethodne godine.

Nielsen panel posmatra prodaju u više različitih kanala prodaje - hiper/supermarketi, velike prodavnice, srednje i male prodavnice, kiosci i paviljoni, kao i drogerije. Prodaja mirisnih proizvoda posle brijanja manja je u odnosu na prošlu godinu u super/hipermarketima vrednosno za -8,6%, količinski za -6,9% i komadno za -5,3%. Prodaja u drogerijama znatno je veća u odnosu na prethodnu godinu i to – količinski za 13,4%, vrednosno za 6,9% i komadno za 12,5%. Mirisni proizvodi posle brijanja i dalje se najviše kupuju u drogerijama, koje imaju najveći udeo u količinskoj prodaji ovih proizvoda (35,8%). Na drugom mestu su hiper/supermarketi sa 28,1% prodaje, dok se najmanje mirisnih proizvoda posle brijanja količinski proda na kioscima - svega 0,1%.

Ukoliko posmatramo regione prodaje, Beograd ostvaruje blagi vrednosni pad od -0,8%, ali količinski i komadno rast od 0,8%, odnosno 1%. Najveći rast primećujemo u zapadnoj Srbiji vrednosno 9,6%, količinski 10,8% i komadno 11,6%.

Posmatrano po udelu prodaje mirisnih proizvoda posle brijanja po regionima, najveća količina prodata je u Vojvodini 26,7%, dok je u jugoistočnoj Srbiji taj procenat manji - 25,5%. Količinska prodaja u Beogradu je 24,5%, a u zapadnoj Srbiji 23,3% gde je i zabeležen najveći rast prodaje.

Kada je u pitanju podela po formi proizvoda, najviše se količinski prodaju proizvodi u formi losiona, vrednosno (41,5%), potom slede tečni (31,8%), balsam (25,4%). Ostale forme (gel, krem, tonic) imaju znatno niže učešće.

Ukoliko posmatramo prodaju po veličini pakovanja, najdominantnije pakovanje je od 100ml sa 62,7% vrednosnog učešća, potom sledi 50ml sa 13,9%, 150ml sa 6,2% vrednosnog, ali čak 19,2% količinskog učešća u prodaji.
Top 5 proizvođača brijača zauzima 72,7% vrednosne prodaje i 51,7% količinske prodaje. Top 5 proizvođača (poređanih po abecednom redu) su: Beiersdorf, Conter, Dahlia, Procter & Gamble, Sarantis.