IN STORE  in your country  
SRBIJA
Analize
10.11.2021.

ANALIZA PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI - hleb i proizvodi od brašna

Osvrt na kategoriju: Hleb i pecivo u lifletima

„Beli hleb i tost“ je, sa 550 objava, potkategorija koja je najviše oglašavana, sa vrednosnim udelom od 37%. Druga najjača potkategorija, u ovoj kategoriji, je integralni hleb, sa vrednosnim udelom od 31%. Sa oko 2.100 objava na godišnjem nivou u 2020. godini, vrednosni udeo svih potkategorija „hleb i pecivo“ iznosi tek 2% od totala svih kategorija u segmentu prehrane

Autor: Melani Cipot, Focus Research South East / Focus Research Predstavništvo Beograd

U ovom InStore izdanju, za rubriku Osvrt na kategoriju koja je posvećena hlebu i proizvodima od brašna, pripremili smo analizu promotivnih aktivnosti prema kategorijama, top proizvođačima, kao i prema prosečnim cenama za period januar – avgust 2021, 2020. i 2019. godine.

Prvi dijagram prikazuje vrednosni udeo objava za potkategorije za prvih osam meseci 2021. godine. „Beli hleb i tost“ je, sa 550 objava, potkategorija koja je najviše oglašavana, sa vrednosnim udelom od 37%. Druga najjača potkategorija, u ovoj kategoriji, je integralni hleb, sa vrednosnim udelom od 31%. Sa oko 2.100 objava na godišnjem nivou u 2020. godini, vrednosni udeo svih potkategorija „hleb i pecivo“ iznosi tek 2% od totala svih kategorija u segmentu prehrane.

Drugi dijagram donosi pregled stanja oglašavanja potkategorija kod odabranih trgovaca. Ovde uočavamo različite strategije. U trgovačkom lancu Aman, najviše vrednosnog udela, čak 72%, ima potkategorija „Beli hleb i tost“. Super Vero vrednosno najjače oglašava integralne hlebove. Lidl je, sa najvećim vrednosnim udelom, oglašavao slana peciva, dok slatka peciva kod ovog trgovca imaju najveći udeo – 19%. Potkategorija slanog peciva, inače, najveći vrednosni udeo ostvaruje kod lanaca Idea i Roda.

Treći dijagram nam prikazuje analizu top proizvođaća u poređenju sa prethodnim godinama. Kako sve više trgovaca ima sopstvene pekare, vrednosni udeo privatne robne marke u 2021. godini iznosi 20% i dosta je visok, iako je u padu u poređenju sa 2019. godinom. Najveći oglašivač, sa vrednosnim udelom od 21,5%, je Don Don koji je, sa oko 370 objava od januara do avgusta 2021, imao najviše promotivnih objava u potkategoriji „Beli hleb i tost“.

Četvrti dijagram prikazuje analizu cena za najčešće oglašavanu količinu 500g tost belog hleba. Možemo da uočimo povećanje proseka cena svake godine. Za prvih osam meseci ove godine, u poređenju sa istim periodom 2019. godine, prosek cene je veći za 9%.

Focus Research je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već 25 godina u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focusu se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju, što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta. Udeli se zasnivaju na GAV - bruto oglašivačka vrednost. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je, naravno, taj da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju veći efekat na njega.

-

Predstavništvo Beograd Focus Research South East
Kontakt telefon: +381 61 135 01 26
e-mail: m.cipot@focusmr.com
www.focusmr.com
-