IN STORE  in your country  
SRBIJA
Analize
01.07.2021.

Osvrt na kategoriju: sve za školu

Focus: Sve za školu u lifletima

Školski pribor (pernice, futrole...) ima 32% vrednosti kategorija. Na drugom mestu su, sa 24% udela, razne olovke, a na trećem mestu, sa 23% kategorija, nalaze se proizvodi od papira, kao što su sveske, blokovi za crtanje i slično… U prošloj godini oglašavalo se više od 140 brendova

Autor: Melani Cipot, Focus Research South East, Focus Research Predstavništvo Beograd

Focus Research je jedna od vodećih agencija u Evropi koja se bavi ispitivanjem tržišta i savetovanjem. Svojim klijentima već 25 godina u 35 evropskih zemalja prosleđuje podatke, sistemska i programska rešenja za obradu podataka. U Focusu se kontinuirano prate svi trendovi u oglašavanju, što se tiče regiona jugoistočne Evrope, najveća fokusiranost je na kvalitativnim i kvantitativnim analizama trgovačkih lifleta. Udeli se zasnivaju na GAV - bruto oglašivačkoj vrednosti. Veću vrednost imaju objave koje su pozicionirane na prvoj strani, sa većom slikom i u lecima sa visokim bruto dometom. Rezultat je, naravno, taj da time doprinose većem kvalitetu promocije jer su one vidljivije potrošaču, i samim tim ostavljaju veći efekat na njega.

U ovom InStore izdanju, za rubriku InFokus: Sve za školu, pripremili smo analizu promotivnih aktivnosti prema kategorijama, kao i prema proizvođačima za period januar – december 2020 i 2019.

Prvi dijagram prikazuje udeo promotivne bruto vrednosti za kategorije za 2020.godinu. Školski pribor (pernice, futrole...) ima 32% vrednosti kategorija. Na drugom mestu su, sa 24% udela, razne olovke, a na trećem mestu, sa 23% kategorija, nalaze se proizvodi papirne galanterije, kao što su sveske, blokovi za crtanje i sl. U 2020, zabeležili smo više od 1.500 objava, što je za 15% manje objava nego u godini pre. Ovaj segment najviše se oglašava mesec dana pre škole, tako je 68% svih objava zabeleženo u avgustu.

Drugi dijagram: Kod pregleda stanja oglašavanja kategorija kod odabranih trgovaca, uočavamo različite strategije. Kategorija „školski pribor“ ima najviši vrednosni udeo od 63% u trgovačkom lancu IDEA. Kategorija „olovke/hemijske“, sa više od polovine udela, zastupljene su u Aroma marketima. Kategorija „sveske i papiri“ se kod nekih trgovaca uopšte nije oglašavala, a DTL daje toj kategorji 36% udela, što je najviše u poređenju sa ostalim trgovcima. Kategorija „tempere, voštane boje, flomasteri,..“ vrednosno je najjače oglašavana u Gomexu, sa udelom od 25%.

Treći dijagram: pruža uvid u kretanje cena za najviše oglašavane proizvode, a to su sveske A4 i A5 formata. Prosečna cena za svesku A4 formata, u 2020. godini, je za 12% veća od cene u prethodnoj godini. Obrnuta situacija je kod A5 formata gde je prosek oglašavanih cena bio za 5,5% manji. Na cenu utiče i broj listova, spirala, licenca, i drugo. Prosečni oglašavani popust poslednje dve godine bio je 21%, u toj kategoriji.

Četvrti dijagram: nam prikazuje analizu top brendova u 2020. godini, u poređenju sa prethodnom godinom. Na prvom mestu je brend BIC sa 6,2% vrednosnog udela u prošloj godini. Na drugom mestu, sa manjim zaostatkom, nalazi se domaći brend Stabilo sa udelom od 4,5%. Oba brenda su najviše prisutna u kategorijama „hemijske olovke, flomasteri…“. Privatna robna marka dobro je zastupljena, sa udelom od 26%. Vrednosno, najjača i najviše puta oglašavana je bila Lidlova privatna robna marka. U prošloj godini oglašavalo se više od 140 brendova.

-

Predstavništvo Beograd FOCUS Research South East
Kontakt telefon: +381 61 135 01 26
e-mail: m.cipot@focusmr.com
www.focusmr.com
-