IN STORE  in your country  
SRBIJA
Vodič kroz kategoriju
22.07.2019.

BEZALKOHOLNA PIĆA - inMedia

Nielsen: Pregled TV oglašavanja bezalkoholnih napitaka

Primat u TV oglašavanju pripada kompaniji Coca-Cola sa udelom od čak 62,7% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije

Izvor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva sa oko 2.700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašavači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem preko 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja Bezalkoholnih pića, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na total populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova bezalkoholnih pića na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću u periodu od 12 meseci, od decembra 2017. godine zaključno sa novembrom 2018. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru 7 dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

Prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića” predstavljaju prvi sektor proizvoda što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 21,8% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda. U okviru navedenog sektora, primat drži kategorija Bezalkoholna pića sa 36,3% udela u sektoru.

Detaljniji presek kroz kategoriju Bezalkoholna pića, ukazuje na to da su Gazirani sokovi najaktivnija klasa proizvoda sa 46,2% udela, za njom sledi klasa Mineralna voda sa 28,1% udela, zatim Negazirani sokovi sa 12,7% udela. Za njima slede Ice Tea sa 5% i Energetski napici sa 4,7% udela, zatim Instant sokovi 2,9%, te Ostala bezalkoholna pića sa preostalih 0,4% udela u kategoriji.

Klase bezalkoholnih pića i njihov udeo u okviru TV oglašavanja celokupne kategorije proizvoda su prikazane na sledećem grafikonu.

Kada posmatramo samu kategoriju Bezalkoholna pića, primat u TV oglašavanju pripada kompaniji Coca-Cola sa udelom od čak 62,7% ostvarenih EqGRP u okviru kategorije. Na drugom mestu je kompanija Moji brendovi – Knjaz Miloš sa 12,7% udela u TV oglašavanju kategorije, a na trećem mestu je Atlantic Grupa sa 6,7% udela; sledi Agrokor Mivela sa 4,7%. Preostalih 13,8% udela u TV oglašavanju u okviru navedene kategorije otpada na ostale oglašavače, kao što su Voda Voda, DOO Planika Kuršumlija, Nectar Bačka Planka, Agrokor-Jamnica i drugi.

Presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova kategorije Bezalkoholna pića pokazuje da najveći udeo u njemu zauzima brend Coca-Cola sa 24,2% ostvarenih EqGRP u okviru te kategorije, na drugom mestu je Fanta sa 8,1%, treća Rosa voda sa 7,3%, slede Aqua Viva sa 5,2%, Mivela 4,7% Fuzetea sa 4,7%, dok na Schweppes u ukupnom TV oglašavanju otpada 4,3% udela. Ostali brendovi koji su bili najaktivniji što se tiče TV oglašavanja tokom analiziranog perioda su Next, Joz, Cockta, Knjaz Miloš, Knjaz Remix, Sprite, Cedevita, VodaVoda, Prolom voda i drugi.

U okviru kategorije proizvoda Bezalkoholna pića oglašavači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju klasama Gazirani sokovi i Mineralna voda. Što se proizvođača tiče, najaktivniji su Coca-Cola i Moji brendovi – Knjaz Miloš sa svojim proizvodima iz ove kategorije, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu u analiziranom periodu najzastupljeniji gazirani sok Coca-Cola.

-