IN STORE  in your country  
SRBIJA
Svet
03.12.2021.

AKTUELNO

Eurostat: Mlekare povećale proizvodnju, najveći proizvođač Nemačka

Farme u EU su 2020. proizvele 160,1 miliona tona sirovog mleka, što je 1,1% više nego 2019. Od tog ukupnog iznosa, procenjuje se da su mlekare, zajedno sa obranim mlekom, koristile 149,9 miliona tona za proizvodnju niza mlečnih proizvoda.

Od ukupne proizvodnje 154,4 miliona tona se odnosi na kravlje, tri miliona tona na ovčje, 2,5 miliona tona kozje i 300 hiljada tona na bivolje mleko, objavio je Eurostat.

Što se tiče proizvoda, u 2020. je proizvedeno 1,6 miliona tona obranog mleka u prahu, 2,3 miliona tona maslaca, 7,7 miliona tona fermentiranih mlečnih proizvoda poput jogurta, 10,3 miliona tona sira, 24,0 miliona tona mleka za piće te 55,5 miliona tona surutke.

Količina dobijenog maslaca u 2020. godini bila je 1,7% veća nego u 2019., svežeg konzumnog mleka za 2,6%, a proizvedenog sira tri odsto više nego u odnosu na tu godinu.

Mlekare u Nemačkoj imale su najveći udeo u proizvodnji, od svežih pa sve do prerađenih mlečnih proizvoda. Tako je ta zemlja proizvela 19,3% konzumnog mleka od ukupne proizvodnje EU-a. Tu je i maslac sa 21%, sir 22,9% i fermentisani mlečni proizvodi sa 23,%.

Najviši nivoi proizvodnje mlečnih proizvoda uopšteno zabeležen je u najmnogoljudnijim državama članicama EU, iako je bilo nekih izuzetaka. Primer je Irska koja je imala treći najveći udeo proizvedenog maslaca (12,4%), a Holandija je četvrta po veličini kada je u pitanju proizvodnja sira (9,7% ukupne proizvodnje EU).

Osim Nemačke, veća proizvodnja mleka za piće zabeležena je i u Francuskoj, Španiji, Italiji i Poljskoj; maslaca u Francuskoj, Irskoj, Poljskoj i Holandiji; fermentisanih proizvoda u Francuskoj, Španiji, Poljskoj i Holandiji, dok su za sir vodeće zemlje Nemačka, Francuska, Italija, Holandija i Poljs

-