IN STORE  in your country  
SRBIJA
Srbija
12.11.2019.

AKTUELNO

GEFCO i ArtiShock pokreću aplikaciju za „proširenu stvarnost“

Kompanija GEFCO udružila se sa kompanijom ArtiShock u razvoju inovativne nove aplikacije za stvaranje dodate vrednosti (AR – „Augmented reality“).

Novo rešenje nazvano „GEFCO Enterprise AR“, biće korišćeno u sektoru transporta tereta kompanije GEFCO kako bi se povećala kontrola kvaliteta i podstakla produktivnost procesa pakovanja u hladnom lancu u kojem su preciznost i efikasnost od najvećeg značaja.

Kako navode iz kompanije GEFCO Enterprise AR se koristi uz Microsoft HoloLens uređaj i omogućava zaposlenima u magacinu kompanije GEFCO da deluju u skladu sa digitalizovanim informacijama o prostoru, kao što su uputstva za korisnike i radni protokoli. Aplikacija je dizajnirana po meri s ciljem da poveća kontrolu kvaliteta i uštedi dragoceno vreme u procesu pakovanja, naročito u slučaju lekova.

Aplikacija „GEFCO Enterprise AR” je primenjena kao uspešan pilot projekat kompanije GEFCO u magacinu u Šipholu. Tokom implementacije projekta, uočeni su rezultati u povećanju produktivnosti od 50%, kao i različiti dodatni benefiti, uključujući smanjenje vremena potrebnog za obuku zaposlenih.

Nakon uspešne realizacije pilot-faze, GEFCO namerava da uvede rešenje u svoju globalnu mrežu i u svoje poslovne linije kako bi se istražila dodatna primena tehnologije u cilju povećanja efikasnosti i kvaliteta za klijente u svim industrijama, naročito automobilskoj.

Karin van den Brekel, globalni rukovodilac u sektoru nege lica i tela i zdravstvene zaštite, izjavila je: Proces pakovanja je od ključnog značaja za sektor transporta tereta u kompaniji GEFCO, naročito za lekove i medikamente za koje u ime naših klijenata vršimo distribuciju avio transportom. Navedeni proces zahteva posebnu ambalažu sa instrukcijama koje strogo moraju da se poštuju da bi proizvod bio isporučen bez oštećenja.

Kristijan Vorstijus Kruijf, izvršni direktor kompanije ArtiShock izjavio je: Proširena stvarnost uvodi revoluciju u način našeg povezivanja sa okruženjem i oblikovanjem našeg poslovnog života. Značaj virtualne stvarnosti („spacial computing”) može se uporediti sa porastom upotrebe pametnih telefona; postepeno će ući u naše živote i postaće neophodna za 5 do 10 godina. Do tada, organizacije imaju mogućnost da otkriju njen potencijal i budu korak ispred drugih. Ovaj projekat u saradnji sa našim partnerom – kompanijom GEFCO, pokazuje koliko se realno može očekivati i kako se stvarno može postići pozitivan ROI u slučaju proširene stvarnosti. Finansijske prednosti mogu biti direktne i lake za merenje, kao što su povećanje produktivnosti i poboljšanje kvaliteta. Neke od indirektnih prednosti su veće zadovoljstvo zaposlenih i mogućnost brze obuke novih kadrova.

-