IN STORE  in your country  
SRBIJA
SCM
04.11.2021.

AKTUELNO

Podrška Višegradske grupe lakšoj trgovini ZB sa EU

Privredne komore zemalja Višegradske grupe (VG4) i Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana (KIF ZB6) potpisale su nedavno u Budimpešti zajedničku deklaraciju kojom se zalažu da se olakša trgovina kompanija iz našeg regiona sa Evropskom unijom kroz povezivanje zapadnobalkanskih „zelenih koridora“ sa „zelenim trakama” EU.

Apelujemo na vlade Višegradske grupe da utiču na omogućavanje lakšeg protoka robe, usluga, ljudi i kapitala između zemalja EU i Zapadnog Balkana, poručio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije i predsedavajući KIF ZB6 na zasedanju Upravnog odbora zajedničke komore regiona, održanog nakon sastanka i potpisivanja deklaracije sa komorama Višegradske četvorke.

Na sastanku Upravnog odbora KIF-a Zapadnog Balkana ponovljen je i zahtev šest privrednih komora regiona Evropskoj uniji da se omogući vizna liberalizacija građanima sa Kosova jer, kako je rekao Čadež, nema rasta privrede i razvoja malih i srednjih preduzeća dok ljudi ne mogu da putuju i dogovaraju poslove.

Privredne komore Višegradske grupe - Mađarske, Poljske, Slovačke i Češke dale su kroz zajedničku deklaraciju punu podršku pristupanju šest ekonomija Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i integraciji regionalnih privreda u jedinstveno evropsko tržište.

Predstavnici deset privrednih komora, VG4 i KIF ZB6, istakli su važnost unapređenja poslovne i investicione klime i razvoja privatnog sektora na zapadnom Balkanu naglašavajući da je prioritet održivi ekonomski rast, digitalna i zelena transformacija industrije i energetska bezbednosti u skladu sa Zelenom agendom Evropske unije za ZB.

izvor: InStore
foto: pixabay

-