IN STORE  in your country  
SRBIJA
Region
29.08.2019.

SEVERNA MAKEDONIJA

Pekabesko ostvario porast prihoda

Za sedam godina, kompanije je uložila 499 miliona denara u osnovna sredstva...

Pekabesko je u periodu od januara do juna 2019. ostvario konsolidovane finansijske rezultate u iznosu od 57,3 miliona denara.

Kako je iskazano u nerevidiranom Bolansu uspeha, u prvih šest mesi ukupnu konsolidovani prihod je iznosio 2.296,8 miliona denara i u poređenju sa istim periodom prethodne godine beleži rast od 4,1%.

U strukturu ukupnih prihoda najveći deo od 98,8% imaju prihodi ostvareni prodajom gotovih proizvoda, robe i usluga, koji u poređenju sa prethodnom godinom beleže rast od 4,2%.

Ukupni konsolidovani rashodi u posmatranom periodu iznose 2.261,2 miliona denara i beleže rast od 6% u poređenju sa istim periodom 2018.

Ukupne konsolidovane investicije u osnovna sredstva u prvih šest meseci ove godine iznosile su 27 miliona denara i kumulativno za sedam godina, od kada je aktiviran novi proizvodno-distributivni pogon, ova ulaganja su dostigle iznos od 499 miliona denara.

Kompanija je u posmatranom periodu otovrila 19 novih radnih mesta.

Foto: pekabesko.com.mk

-