IN STORE  in your country  
SRBIJA
Radionice
17.06.2019.

JEDNODNEVNI SEMINAR

Rusija - izvozna šansa za domaće kompanije

Sve što treba da znate o ruskom maloprodajnom tržištu ukoliko planirate izvoz svojih proizvoda

Seminar je namenjen onima koji žele da dobiju osnovne podatke o ruskom tržištu i da kroz diskusiju doprinese boljem razumevanju sadašnjih i budućih trendova na maloprodajnom tržištu Rusije.

Menadžer projekta: Mirjana Ivanković
mirjana@instore.rs
tel: (011) 41 41 100
mob: 069 11 22 460

KOME JE NAMENJEN SEMINAR?

Seminar je namenjen onima koji žele da dobiju osnovne podatke o ruskom tržištu i da kroz diskusiju doprinese boljem razumevanju sadašnjih i budućih trendova na maloprodajnom tržištu Rusije.

CILJEVI SEMINARA

• Rusija izvozna šansa Da ili Ne?
• Saznajte koji su trenutni trendovi izvoza iz Srbije
u Rusiju
• Informišite se o strukturi roba koje dominiraju u srpskom izvozu
• Saznajte kako izgledaju najveći maloprodajni lanci i
struktura organizovane i tradicionalne maloprodaje
• Upoznajte se sa najnovijim trendovima u razvoju maloprodajnih format-a/banner-a i ključnih kupaca
u Rusiji
• Sagledajte veličinu maloprodajnog tržišta I izazove za proizvođače privatnih marki / brendiranih proizvoda
• Informišite se o izazovima / ograničenjima u radu pojedinih domaćih izvoznika

AGENDA

Upoznavanje sa trgovačkom mapom Rusije

Pregled ruskog tržišta
• Rusija/Srbija:
analiza trenutnog izvoza u Rusku federaciju, podaci iz PKS
• Rusko tržiste maloprodaje
• Indeks poverenja potrošača
• Tržište maloprodaje
• Brendovi koji dominiraju tržištem
• Apetit ruskog potrošača
• Mogućnosti izvoza

Analiza trenutnih trendova u ruskoj maloprodaji
Pregled najvećih maloprodajnih lanaca
• X5, Magnit, Lenta, Auchan, Dixy

Trendovi razvoja organizovane maloprodaje
• Novi formati u razvoju maloprodajnih lanaca
(izazovi između X5 i Magnita)
• Spajanje i akvizicije na ruskom tržištu
• Ulasci u nove segmente poslovanja

Praktični primeri izvoznika u Rusiju
Praktični primeri dobre prakse
• Primeri srpskih izvoznika i njihova praksa
• Samostalan nastup ili preko distributera
• Izazovi i mogućnosti

Interaktivna diskusija učesnika na primerima njihovih kompanija
Interaktivna diskusija
• Predstavljanje učesnika i njihovih iskustava
• Interaktivna razmena iskustava
• Pitanja i zanimljiva praksa

KOTIZACIJA

1 osoba iz kompanije: 190 eur
2 osobe iz jedne kompanije: 180 eur po osobi
3 osobe iz jedne kompanije: 170 eur po osobi
4 i više osoba iz jedne kompanije: 160 eur po osobi

U kotizaciju su uključeni:
• 2 pauze za kafu
• ručak
• materijal sa predavanja u štampanoj i elektronskoj formi

-