IN STORE  in your country  
SRBIJA
Radionice
17.06.2019.

KEY ACCOUNT MANAGEMENT

Menadžment ključnih kupaca - strategije i taktike

Savladajte elemente efikasnog upravljanja ključnim kupcima (Key Account Management) koji se primenjuje u vodećim multinacionalnim kompanijama.

Savladajte elemente efikasnog upravljanja ključnim kupcima (Key Account Management) koji se primenjuje u vodećim multinacionalnim kompanijama.

Menadžer projekta: Mirjana Ivanković
mirjana@instore.rs
tel: (011) 41 41 100
mob: 069 11 22 460

CILJEVI RADIONICE

• Upoznajte ciljeve, prednosti i razloge neophodnosti implementacije menadžmenta ključnih kupaca;
• Savladajte Strateški Account Management (SAM);
• Savladajte segmentaciju kupaca;
• Upoznajte se sa ključnim KA strategijama i taktikama;
• Upoznajte neophodne kvalitete savremenog KA menadžera;
• Savladajte „best practice“ efikasnog KAM koji se primenjuje u vodećim multinacionalnim kompanijama;
• Upoznajte se sa struktuiranim KAM planiranjem;
• Upoznajte se sa najnovijim trendovima u razvoju maloprodajnih format-a/banner-a i ključnih kupaca u Evropi, kao i sa očekivanim trendovima do 2022;
• Savladajte pregovaranje sa ključnim kupcima: proces, planiranje, strategije, taktike i stilove pregovaranja;
• naučite kako uspešno da savladate ključne primedbe menadžera kategorija;
• i još mnogo drugih interesantnih i praktičnih stvari

KOME JE NAMENJENA?

• prodajnim profesionalcima
• key account menadžerima
• menadžerima prodaje

AGENDA

• Ciljevi i zadaci menadžmenta ključnih kupaca;
• Prednosti i efekti savremenog KA menadžmenta;
• Ekspertiza i veštine savremenog i uspešnog KA menadžera;
• Kategorizacija i segmentacija ključnih kupaca;
• Strateški menadžment ključnih kupaca;
• KA menadžment toolbox: planiranje, analiza, pozicija kompanije, razvoj poslovanja i akcioni plan
• Pregovaranje: proces, ciljevi i planiranje pregovora;
• Strategije, taktike i stilovi pregovaranja sa ključnim kupcima;
• „Handling objections“- katalog argumenata za menadžere kategorija ključnih kupaca
• Tehnike postavljanja pitanja;
• Neverbalna komunikacija;
• Trendovi u razvoju ključnih kupaca 2019 - 2023:
1. Diskonti: Lidl i Aldi
2. Tesco & Carrefour trgovačka alijansa
3. Kuda ide Konzum?
4. Hipermarketi vs diskonti
5. Amazon.com i razvoj online trgovine do 2022
6. “Ahilova peta diskonta”

U kotizaciju su uključeni:
• 2 pauze za kafu
• ručak
• materijal sa predavanja u štampanoj i elektronskoj formi

-