IN STORE  in your country  
SRBIJA
Marketing
31.08.2021.

AKTUELNO

Google: Kraj ciljanog oglašavanja maloletnicima prema starosti, polu i interesu

Nova pravila, koja na snagu stupaju 2. septembra, važiće za tržišta Velike Britanije, EU i Švajcarske, a zatim sledi njihova primena na globalnom nivou

Google je najavio da će onemogućiti ciljano oglašavanje osobama mlađim od 18 godina na osnovu starosti, pola i interesa. Pri tom će proširiti sigurnosne mere kako bi se sprečilo oglašavanje proizvoda i usluga kao što su igre na sreću, cigarete i alkohol deci i tinejdžerima.

Korisnici koje Googleovi algoritmi budu prepoznali kao potencijalno mlađe od 18 godina moraće da naprave određene korake kako bi njihov račun dobio status za odrasle - verovatno će biti neophodan službeni dokument.

Google je pri tom potvrdio da će s promenama pojedinačno upoznati one robne marke koje će ove mere najviše pogoditi.

WFA pri tom izveštava da se nova Googleova pravila poklapaju s rokom kada počinje da bude aktivan novi britanski kodeks ponašanja Age Appropiate Design Code koji obavezuje ponuđače IT usluga na uvođenje određenih standarda na području obrade i upotrebe podataka, posebno kod usluga za koje se opravdano očekuje da će želeti da im pristupe mlađi od 18 godina.

Sličan kodeks je već donesen u Francuskoj i Švedskoj.

izvor: Marketing Mreža
foto: Pixabay

-