IN STORE  in your country  
SRBIJA
Intervju
12.07.2019.

Brian Sharoff, President, The Private Label Manufacturers Association (PLMA)

Svaki treći prodati proizvod je PL

Jun, 2019.

Razgovarala: Ana Filipović
ana@instore.rs

The Private Label Manufacturers Association (PLMA), odnosno Asocijacija proizvođača privatne robne marke je neprofitna organizacija, osnovana 1979. sa ciljem promovisanja PL-a. To je jedina organizacija te vrste, koja predstavlja više od 4.400 kompanija članica iz svih krajeva sveta. Članice su u rasponu od multinacionalnih korporacija do malih porodičnih kompanija. Njihovi asortimani uključuju hranu, piće, grickalice, zdravlje i lepotu, domaćinstvo i kuhinju, uradi sam, kao i proizvode za ličnu negu i zadovoljstvo. Neki od proizvođača u ovom udruženju proizvode samo privatne robne marke. Drugi su dobro poznati proizvođači brendova, koji takođe imaju i poslovanje sa PL-om.

PLMA je organizovao svoj prvi sajam u SAD 1980. U Evropi, prvi put je sajam održan nešto kasnije, tačnije 1986, a u Aziji 1994. Danas, Asocijacija pruža usluge članicima u više od 70 zemalja. Uz dve godišnje sajamske izložbe u Amsterdamu i Čikagu, PLMA organizuje i konferencije, edukativne programe, istraživanja tržišta, i objavljuje razne studije i publikacije.

Na čelu ove organizacije nalazi se njen predsednik, a naš sagovornik, Brian Sharoff. On se načelu ove organizacije nalazi od 1981. Kako nam je objasnio, prvobitni osnivači su, ubrzo nakon pokretanja asocijacije, otkrili da ne znaju ništa o upravljanju i da ih je nedostatak iskustva u toj oblasti doveo do nekih loših odluka, tako da su ga “hedhuntovali” 1981. Pre toga je pet godina bio na čelu trgovačke asocijacije u Njujorku, koja je predstavljala robne kuće, kao što je bila Macy’s, i kako sam kaže, razumeo je trgovinu.

Privatna robna marka postaje sve interesantnija i atraktivnija potrošačima širom sveta. Prema vašem mišljenju, zbog čega se to dešava?

Glavni trgovci u Evropi i SAD su shvatili da potrošači žele i traže veće inovacije i šire asortimane proizvoda koji su im na raspolaganju za kupovinu. Bilo je sasvim jasno da A-brendovi nisu u stanju da omoguće ovakvu vrstvu inovacija i asortimana, dok je privatna robna marka, s druge strane, bila u stanju da ispuni ta očekivanja potrošača. Kao primer za ovo mogu da posluže privatne robne marke prirodnih i organskih proizvoda, kao i privatne robne marke zdravih i velnes artikala.

Prema vašim podacima, koji je bio količinski rast PL-a u prošloj godini? U kojim zemljama je bio najveći, a u kojim najmanji, i kako to objašnjavate?

U 15 od 19 zemalja, koje su obuhvaćene istraživanjima kompanije Nielsen, svaki treći proizvod koji je prodat u supermarketima i prehrambenim radnjama, jeste proizvod privatne robne marke.

Najnovije istraživanje Nielsena pokazuje da je tržišni udeo privatne robne marke povećan prošle godine u 12 od 19 zemalja, i da je sada na oko 30% u 17 zemalja.

Najveći tržišni udeo PL beleži u Španiji, gde je dostigao 52%, što znači da je svaki drugi proizvod prodat u ovoj zemlji PL proizvod. Zemlje centralno-istočne Evrope beleže postepeni rast u poslednjih 10 godina.

PL je dostigao vrhunac na najvećem evropskom maloprodajnom tržištu - Nemačkoj, sa tržišnim udelom koji se popeo na više od 45% prvi put. Tržišni udeo je, takođe, porastao na svoje istorijske nivoe u još šest zemalja: Holandija, Belgija, Švedska, Norveška i Turska.

Rast je ostvaren čak i u onim zemljama gde je PL već imao veoma visoku penetraciju. Tržišni udeo trgovačkih brendova porastao je u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Belgiji i Portugaliji, u kojima je udeo bio veći od 40%.

Najveće povećanje tržišnog udela zabeleženo je u Turskoj, gde se PL popeo za tri procentna poena, na blizu 26%. U Grčkoj, brednovi trgovaca još uvek čine jedan od tri proizvoda koja su prodata u toj zemlji.

U Skandinaviji, rast je zabeležen u Švedskoj, Norveškoj i Finskoj, sa tržišnim udelom u sve tri zemlje iznad 30%. Udeo PL- a bio je, takođe, 30% i više u četiri zemlje centralne i istočne Evrope – Poljska, Mađarska, Češka i Slovačka, koje predvodi Mađarska u kojoj je udeo PL-a dostigao 34%. Udeo u Austriji je ostao iznad 40%.

Uspeh ovog sajma odraz je potrebe proizvođača i trgovaca da se sretnu licem u lice i da planiraju nove proizvode i da razvijaju partnerstva na duge staze

Tržišni udeo je ostao na iznad 20% u Italiji, već šest uzastopnih godina, ali je opao za jedan procenat u prošloj godini.

Kako objašnjavate činjenicu da su u protekloj godini PL brendovi rasli više i brže od nekih vodećih nacionalnih brendova?

Rast privatnih robnih marki u poređenju sa nacionalnim brendovima je zbog toga što trgovci uvode visokokvalitetne proizvode u okviru svojih PL linija i što sve više ulažu u njihovu snažnu promociju.

Koje su prednosti proizvoda pod privatnom robnom markom?

Za potrošače, PL proizvodi predstavljaju izbor i mogućnost da regularno kupuju kvalitetne prehrambene i neprehrambene proizvode po nižim cenama u poređenju sa brendovima proizvođača, bez čekanja na promocije. Proizvodi privatnih robnih marki se sastoje od istih ili čak i boljih sastojaka od proizvođačkih brendova, i zbog toga što je ime ili logotip trgovca na pakovanju, potrošač može da bude siguran da ti proizvodi ispunjavaju standarde i specifikacije trgovaca.

Ko su sve proizvođači PL-a?

Proizvođače privatnih robnih marki možemo da svrstamo u tri glavne klasifikacije:

  • Veliki proizvođači koji proizvode i svoje brendove i PL proizvode.
  • Mala i srednja preduzeća koja su specijalizovana za proizvodnju određenih linija proizvoda i koja su fokusirana gotovo isključivo na proizvodnju PL-a.
  • Glavni trgovci i veleprodavci koji imaju svoje sopstvene fabrike i proizvode privatne robne marke za svoje sopstvene radnje.

Koja je uloga proizvođača privatnih robnih marki u tako značajnom postignuću, a u čemu se ogleda uloga i zasluga trgovačkih lanaca?

Uloga proizvođača privatnih robnih marki je u tome da rade veoma blisko sa trgovcima na razvoju proizvoda koje potrošači žele da kupe. Uloga trgovaca je da promovišu ove proizvode i da daju potrošačima ono što oni traže.

A, koja je uloga sajma Worl of Private Label za proizvođače PL-a i za trgovce? Zašto bi trebalo da budu prisutni na ovoj izložbi?

Ova izožba je najbolji način za veoma veliki broj proizvođača i za veliki broj trgovaca da se nađu na istom mestu kako bi se upoznali sa najnovijim proizvodima koji su razvijeni i da rade zajedno na stvaranju novih proizvoda za buduća vremena.

Vaša asocijacija organizuje ovaj događaj više od 30 godina. Kako objašnjavate takav uspeh?

Uspeh ovog sajma odraz je potrebe proizvođača i trgovaca da se sretnu licem u lice i da planiraju nove proizvode i da razvijaju partnerstva na duge staze. Kako je PL segment porastao u Evropi, sajam im omogućava da ovo i ostvare.

Recite nam nešto više o ovogodišnjem sajmu?

Ove godine, sajam je okupio više od 2.700 izlagača iz više od 70 zemalja. Posetilo ga je oko 15.000 posetilaca iz 120 zemalja, uključujući trgovce, veleprodavce, e-trgovinu, izvoznike.

Na sajtu PLMA stoji da ste vi jedinstvena organizacija za jedinstvenu industriju. Možete li da nam objasnite šta se pod tim podrazumeva?

PLMA je jedinstvena organizacija zbog toga što je to jedina organizacija u svetu koja predstavlja proizvođače privatnih robnih marki i trgovce. Industrija je jedinstvena zato što je jedina industrija u kojoj proizvođači proizvode proizvode za trgovce koji ih onda prodaju potrošačima pod svojim brendom.

Koji je vaš najsnažniji utisak o transformaciji i razvoju industrije privatne robne marke poslednjih godina i objasnite nam zbog čega?

Industrija privatne robne marke nastavlja da raste zato što su trgovci naučili kako da obezbede visoki kvalitet, inovacije i asortiman svojim potrošačima.

Kakve su globalne perspektive industrije privatne robne marke?

Globalno gledano, PL će se razvijati u Aziji, Africi i Južnoj Americi sa razvojem moderne trgovine i distribucije. Ove dve stvari su veoma usko povezene.

-