IN STORE  in your country  
SRBIJA
Intervju
21.05.2020.

INTERVJU

Naši objekti su pouzdano i bezbedno mesto kupovine

Marc Ernest Garofani, generalni direktor, Super Vero

Razgovarala: Ana Filipović, ana@instore.rs

Marc Ernest Garofani, generalni direktor trgovačkog lanca Super Vero, u intervjuu za InStore, govori o izazovima u poslovanju tokom prethodnog perioda, odnosu prema zaposlenima i potrošačima, kao i o trenutnoj situaciji nakon ukidanja vanrednog stanja.

Pandemija korona virusa izazvala je velike poremećaje i na domaćem i na globalnom tržištu. Iako istraživanja i analize pokazuju da je maloprodaja gotovo jedina grana koja beleži rast trenutno, i trgovci su se susreli sa brojnim izazovima. Šta je vama predstavljalo najveći izazov i kako ste ga prevazišli?

Proglašenje pandemije na svetskom nivou, kao i uvođenje vanrednog stanja, bili su izazovni za celu zemlju, za neke struke neuporedivo više nego za maloprodaju. Oduševljeni smo saradnjom sa državnim instutucijama, koje su brzo odgovarale na pitanja i zahteve i nalazili rešenja za okolnosti koje su se često menjale.

Svi zajedno smo imali nacionalnu odgovornost ka sugrađanima da im se obezbedi sve što je neophodno za funkcionisanje u ovoj osetljivoj i rizičnoj situaciji, na bezbedan način. Virus je nevidljiv. Ne postoji stopostotna zaštita, ali smo učinili maksimalne napore da ona bude što je veća moguća. Zbog toga je za nas sve vreme najvažniji zadatak zaštita zaposlenih i potrošača od Covid-19 virusa. I pre proglašenja vanrednog stanja, zaposlenima su, kao i kupcima, na raspolaganju bila dezinfekciona sredstva, a brzo smo sproveli i sve ostale mere zaštite.

Pored toga, nastojali smo da zaposlene rasteretimo briga koliko je bilo moguće. Menadžment kompanije je često u objektima, insistira se na direktnoj komunikaciji sa kasirima, magacionerima i drugim kolegama, kako bi se pravovremeno prepoznale sve potrebe i adekvatno odgovorilo na njih, kako pre vanrednog stanja, tako i pre i posle njega,

Spomenuli ste zaštitu zaposlenih i potrošača. Koje su mere sprovedene u Super Veru u cilju zaštite od korona vrisusa?

U skladu sa propisanim merama Vlade preduzeli smo niz aktivnosti i učinili značajne napore da za sve zaposlene obezbedimo higijenske maske i rukavice, sredstva za dezinfekciju ruku i objekta. Sve kase opremljene su providnim pregradama od pleksiglasa koje daju dodatnu zaštitu kako kupcima, tako i kasirima. Svakodnevno smo pratili i sve mere koje su nalagale nadležne institucije i sprovodili ih u delo. U objekte smo puštali onoliko kupaca koliko kvadratura dozvoljava, poštujući meru distance između od 2 metra. Na podu ispred svih kasa i odeljenja na kojima se čeka jasno su obeležena mesta za stajanje, na razglasu se skreće pažnja na propisane mere zaštite, naša kolica redovno su dezinfikovana. Sredstva za dezinfekciju ruku raspoređena su po prodajnim objektima kako bi se mogla koristiti tokom boravka u njima. Na ovaj način štitili smo ne samo zaposlene već i sve naše kupce.

Kako bi zaposlenima olakšali dolazak na posao i povratak kući, u saradnji sa kompanijom Lasta, organizovali smo prevoz. Rute po kojima autobusi voze su prilagođene adresama stanovanja zaposlenih, a vozila se svakodnevno dezinfikuju. U njih se može ući samo sa maskom i rukavicama, vodeći računa o rastojanju.

Da li je bilo nekih promena u vašem poslovanju nakon ukidanja vanrednog stanja?

I nakon ukidanja vanrednog stanja, mi smo nastavili da strogo primenjujemo implementirane mere zaštite. Svakako da je manji pritisak, ali oprez nije na odmet. Za svaki slučaj, spremni smo i za najgori scenario.

Distribucija i transport su u velikoj meri pogođeni novim korona virusom. Da li je i u kojoj meri to uticalo na snabdevenost vaših objekata? Šta vam je najveći izazov kada su u pitanju snabdevanje i zalihe? Kako prevazilazite ove izazove?

Kako se stanje normalizuje, tako se i ponašanje potrošača u našim objektima vraća starom modelu, a naše poslovanje se nastavlja u ritmu koji je bio i poslednjeg dana pre korone

Zahvaljujući dobrim odnosima sa dobavljačima i velikom zalaganju naših zaposlenih, na čemu sam veoma zahvalan, uspeli smo da obezbedimo kontinuirano snabdevanje, čak i za proizvode za koje je postojala najveća potražnja. Širina asortimana i dobra snabdevenost su i u normalnim okolnostima razlog zbog čega smo izbor mnogih kupaca. Pošto se u sastavu kompanije Veropoulos doo nalaze Super Vero i Jumbo, mogućnost da se na jednom mestu obavi kupovina koja obuhvata prehranu i non-food, bili su dodatni razlog zašto su kupci, u uslovima ograničenog kretanja dolazili kod nas. Ovo je bilo značajno i za sugrađane starije od 65 godina.

Naši objekti su, uprkos pandemiji i vanrednom stanju, za naše kupce ostali pouzdano i bezbedno mesto na kome se mogu snabdeti svim neophodnim namirnicama.

Super Vero je zdravstvenim radnicima omogućio pogodnosti pri kupovini. Recite nam nešto više o toj odluci.

Situacija u kojoj smo se našli, učinila je da bolje vidimo ljude koji doprinose da se i u vanrednim okolnostima život odvija normalno. Na “prvoj liniji vatre” nalaze se zdravstveni radnici, koji već više od dva meseca brinu o zdravlju obolelih od korona virusa, ujedno vršeći neprekidnu edukaciju stanovništva o merama prevencije i zaštite.

U želji da ih podržimo i iskažemo zahvalnost, tokom vanrednog stanja im je bio obezbeđen prioritet pri ulasku i pri kupovini, u svim Super Vero objektima. Nadam se da smo im na ovaj način bar malo olakšali svakodnevicu.

Nakon martovskog udara na kom su se našli svi maloprodajni objekti, čini se da se situacija na tržištu smiruje. Kako danas izgleda korpa kupaca?

U pravu ste, stanje se normalizuje. Da nema zaštitnih pleksiglasa na kasama, maski i rukavica, stanje u objektima bi delovalo gotovo regularno.

Potrošačka korpa se menja iz nedelje u nedelju o čemu najbolje govore podaci Privredne komore Srbije, a možemo ih potvrditi i mi na terenu. Kada uporedimo stanje u protekloj nedelji sa onim iz sredine marta, možemo da kažemo da se smanjila kupovina hemije, zamrznutog povrća i konzerviranih namirnica.

Iskreno, u svemu ovome mi je najdraže što vidim da zaposleni rade sa manje stresa.

Kakve ste promene uočili u ponašanju potrošača?

Kako se stanje normalizuje, tako se i ponašanje potrošača u našim objektima vraća starom modelu, a naše poslovanje se nastavlja u ritmu koji je bio i poslednjeg dana pre korone. U tom smislu, nismo dočekali nikakva iznenađenja, a srećni smo što smo i u najizazovnijim danima usluživali kupce na visokom nivou.

Ono što je jedino izvesno u trenutnoj realnosti je da ništa više neće biti kao pre. Prema Vašem mišljenju, kako će ova kriza uticati na maloprodaju, trgovce, potrošače i njihove kupovne navike u budućnosti?

Ovo je bila nepredvidiva, stresna, osetljiva i izazovna situacija na više nivoa. Ponajviše na onom bazičnom, ljudskom, pa i egzistencijalnom.

Kao generalni direktor, vrlo sam ponosan na to da me je tim prihvatio kao lidera i imao poverenja u moje odluke. Iako smo s jedne strane držali distancu – fizičku, s druge strane smo se dosta zbližili. Solidarnost među kolegama je bila velika i, uz zdravu saradnju i adekvatnu organizaciju, nastavljamo dalje jači.

U rubrici INTERVJU na našem sajtu pročitajte i ostale razgovore sa predstavnicima trgovačkih lanaca, kompanija za proizvodnju, kao i za distribuciju i logistiku, o njihovom poslovanju u kriznoj situaciji izazvanoj korona virusom..
-