IN STORE  in your country  
SRBIJA
Intervju
05.05.2020.

INTERVJU

Maksimalno kontrolišemo novonastalu situaciju

Lachezar Roubchev, direktor, GEFCO Srbija

Razgovarala: Ana Filipović, ana@instore.rs

Razgovore sa direktorima kompanija za distribuciju i logistiku nastavljamo intervjuom sa Lachezarom Roubchevim, direktorom međunarodne kompanije GEFCO u Srbiji.

Na koji način je ova kriza, izazvana korona virusom, uticala na vaše svakodnevno poslovanje? Kako ste organizovali rad u ovoj situaciji?

GEFCO je globalni logistički provajder fokusiran na pružanje usluga različitim industrijskim sektorima. Ovde, pre svega, govorimo o automobilskoj industriji, u kojoj je kompanija i nastala, ali se naša ekspertiza proširila i na više od 10 drugih grana industrije, kao što su: energetika, avijacija, vazduhoplovstvo i odbrana, poljoprivreda, visoka tehnologija i oprema za domaćinstva, zdravstvena zaštita, nega tela, FMCG i druge.

Trenutna kriza pogodila je sve igrače na tržištu i uneravnotežila lance snabdevanja naših potrošača. Deo njih je smanjio obime transporta, dok ih je drugi deo povećao. Morali smo da uvedemo neodložna i odgovarajuća rešenja za podršku i obezbeđivanje lanca snabdevanja naših partnera. Ograničenja na granicama, povećane kontrolne procedure, karantin za vozače, sve je to predstavljalo dodatne izazove.
Ono što je najvažnije, nismo smeli da dozvolimo ni najmanju mogućnost da se ugrozi i dovede u opasnost zdravlje naših zaposlenih ili partnera. U tom cilju smo primenili svoje interne zdravstvene i bezbednosne procedure, uveli smo format rada od kuće u ranoj fazi krize i održavali smo stalnu komunikaciju sa našim zaposlenima kako bismo obezbedili njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

Da li je bilo promena u zahtevima vaših klijenata, u poređenju sa periodom pre izbijanja krize, i možete li da objasnite u čemu su se ogledale te promene, ako ih je bilo?

Kao što sam već spomenuo, neki od naših klijenata su bili prinuđeni da smanje obim transporta robe, s obzirom na to da su mnogi industrijski projekti bili odloženi i stavljeni na čekanje i zbog toga što je na celokupnom tržištu pala potražnja za različitim grupama proizvoda. U isto vreme, neki drugi korisnici naših usluga su tražili veći obim transportnih rešenja kako bi stvorili rezerve robe u skladištima ili kako bi tu robu distribuirali pre kompletnog zamrzavanja tržišta.

Bili smo u prilici da svedočimo određenoj promeni u portfoliju naših kupaca, kao i u povećanom udelu klijenta iz farmaceutske industrije, iz oblasti zdravstvene zaštite, kao i iz industrije hrane i pića.

Sa kojim ste se sve poteškoćama sreli kada je reč o pružanju transportnih i logističkih usluga i na koje ste načine te izazove prvazišli?

Početkom i polovinom marta, kada je Evropa ubrzano ulazila u krizu, morali smo da radimo u uslovima koje je veoma teško bilo predvideti. Situacija se menjala gotovo iz sata u sat, i svi resursi tima GEFCO Srbija su bili konsolidovani tako da bi se dobila maksimalna kontrola nad situacijom. Sve više zemalja je ulazilo u izolaciju, nove granice su zatvarane, uvedeni su karantini za vozače, kontejneri su ostali „zaglavljeni“ u lukama, nije bilo dostupnih aviona za vazdušni transport.

Još uvek je rano da govorimo sada o bilo kakvoj stabilizaciji, ali situacija nije tako turbulentna kao što je bila pre nekoliko nedelja.
Kao logistički provajder, u mogućnosti smo da upotrebimo različita sredstva transporta kako bismo izgradili alternativne rute transporta za naše klijente. I dok je drumski transport, u velikoj meri, bio pogođen zatvaranjem granica, pojačanim procedurama kontrole i karantinima, bili smo u mogućnosti da primenimo solucije transporta železnicom. Naša rešenja za vremenski hitne isporuke su takodje bila tražena.

Problem sa nedostatkom radne snage u sektorima distribucije i logistike bio je prisutan i pre izbijanja krize. Da li ste vi imali ovakvih problema i ako jeste kako se to odrazilo na vaše poslovanje?

Efikasno upravljanje našim resursima, uključujući ljudske resurse, srž je našeg poslovanja. Naša kompanije nije bila pogođena nedostatkom radne snage.

U čitavom svetu Vaša branša se sreće sa sličnim izazovima. I sami ste spomenuli da je drumski prevoz u u prilično teškoj situaciji, a deo analitičara odgovor na ovaj izazov vidi u većem oslanjanju na intermodalni transport. Kakvo je vaše mišljenje?

Kao logistički operater, u mogućnosti smo da upotrebimo različita sredstva transporta kako bismo izgradili alternativne rute transporta za naše klijente

Intermodalni transport – koji uključuje nekoliko tipova transporta, kao što su železnički, vazdušni, prekookeanski i drumski – može često da ponudi prednosti u smislu tranzitnog vremena ili smanjenja troškova. Ova vrsta transporta, takođe, pomaže kada kapaciteti drumskog transporta nisu dovoljni ili nisu dostupni na tržištu.

U kompaniji GEFCO, promovišemo ideju o uvođenju intermodalnog transporta u tokove naših klijenata što je više moguće, s obzirom na to da on donosi značajne benefite lancima snabdevanja. Kada je reč o železničkom transportu, on je takođe više ekološki i pomaže u smanjenju emisije ugljen-dioksida.

Na primer, GEFCO Srbija tim je uspeo da u zemlji pokrene prvi redovni železnički transport od luke Bar u Crnoj Gori do Srbije. Ovo smo uspeli da ostvarimo zahvaljujući saradnji sa našim partnerima – Srbija Kargo, Montecargo, Nelt – i na taj način omogućili smo benefit mnogim kompanijama koje rade u Srbiji.

Ali, čak i ako uzmemo u obzir sve ovo što sam rekao, intermodalni transport ne može da bude jedno jedino rešenje za sva pitanja, uključujući i nedostatak radne snage. Postoje slučajevi kad intermodalni model nije primenjiv. Stoga, za sada, još uvek predviđamo da će drumski transport imati značajnu ulogu u logistici na globalnom nivou.

Nedavno, na nekim granicama CEFTA regiona počeo je da se primenjuje sistem „zalenih koridora“. Da li ovaj sistem olakšava vaše poslovanje i na koji način?

Naša logistička mreža prostire se preko čitavog CEFTA regiona i pokriva celu Evropu, Afriku, Severnu i Južnu Ameriku i čak Australiju. Svakako, svaki primer saradnje između zemalja i svako pojednostavljenje graničnih procedura ima pozitivan uticaj na naše poslovanje. Takođe, ova odluka, koju su donele vlade, podržava kompanije – proizvođače i distributere osnovnih proizvoda sa definisane liste, tako da je to pozitivan potez u sadašnjim okolnostima.

Da li bi za vaše poslovanje značilo da se zapadni Balkan uključi u evropski sitem „zelenih koridora“, koji olakšava i ubrzava transport robe?

Ovo bi, takođe, imalo pozitivnih efekata na naše poslovanje.

Mnoge konsultantske kompanije i istraživačke agencije preporučuju kompanijama da izgrade jedan human i solidaran odnos sa svojim potrošačima i partnerima. Kakav je vaš stav po ovom pitanju?

„Partneri, bez granica“ – moto koji možete da vidite na našem logotipu, nije obična bombastična parola – ovo je filozofija poslovanja kompanije GEFCO, pristup koji imamo prema svakom klijentu, zaposlenom i svim akterima u našim aktivnostima. Ova filozofija je naša DNK i to je ono po čemu se naša kompanija izdvaja od ostalih logističkih provajdera. Lično verujem da je pristup koji podrazumeva saradnju jedini način za uspešno vođenje poslovanja i takođe verujem da se budućnost ekonomije zasniva upravo na saradnji.

Prema vašem mišljenju, kako će distribucija i logistika nastaviti da se razvijaju nakon okončanja pandemije?

Sve dok se kriza ne okonča, veoma je teško, gotovo nemoguće, davati neka relevantna predviđanja. Mnoge stvari zavise od toga kada će se kriza završiti i koliko brzo će se tržišta vratiti u operativno stanje. Jedina činjenica oko koje možemo biti sigurni je to da će doći do velikih promena u sektorima distribucije i logistike.

Verovatno ćemo videti sve viši nivo automatizacije procesa, još brži tempo primene robotike, bespilotnih letelica i kamiona bez vozača u međunarodnim logističkim tokovima. Takođe, videćemo rast broja skladišta i njihovu relokaciju, kako bi bila bliža finalnim potrošačima ili proizvodnim kapacitetima.

Takođe, predviđamo porast korporativne društvene odgovornosti, sve veće uključivanje i podršku kompanija u pitanjima društvenog života, zdravlja i sigurnosti, zaštite životne sredine i ljudskog blagostanja, što bi bile pozitivne posledice.

U rubrici Intervju, u seriji razgovora sa direktorima kompanija za distribuciju i logistiku, pročitajte i intervjue sa Lazarom Petrovićem, direktorom kompanije Delta DMD, kao i sa Dragomirom Kostićem, generalnim direktorom Strateškog distributivnog područja Srbija, Atlantic Grupa.
-