IN STORE  in your country  
SRBIJA
Intervju
30.04.2020.

INTERVJU

Kriza nas nije zatekla nespremne

Dragomir Kostić, generalni direktor Strateškog distributivnog područja Srbija, Atlantic Grupa

Razgovarala: Ana Filipović, ana@instore.rs

Dragomir Kostić, generalni direktor Strateškog distributivnog područja Srbija, Atlantic Grupa, za InStore govori o prilagođavanju poslovanja novonastaloj situaciji, o teškoćama sa kojima se distribucija susrela u ovom periodu, i o tome kako će njihov biznis izgledati posle krize.

Na koji način je kriza izazvana korona virusom promenila vaše svakodnevno poslovanje? Kako ste organizovali rad u ovoj situaciji?

Suočavanje sa potpuno novom, i za nas nepoznatom, situacijom kakva je pandemija korona virusa zahtevala je od nas brzo prilagođavanje uz budno praćenje institucionalnih mera i agilnost reakcije na donete preporuke i obavezujuće mere. Isto tako, uz anticipaciju mogućih scenarija razvoja situacije, radili smo na prilagođavanju kompanijskog sistema novim okolnostima poslovanja, imajući primarno u vidu zaštitu zdravlja zaposlenih, kao i održivost poslovanja na duži rok. Budući da je naša osnovna delatnost vezana primarno uz hranu i piće, kao i sa distribucijom vlastitih i principalskih proizvoda, nastavili smo sa uobičajenim radnim aktivnostima, ali uz maksimalne mere zaštite zdravlja zaposlenih i posebnu organizaciju prilagođenu vanrednoj situaciji. Uvedeni su obavezujući protokoli bezbednosti rada, u skladu sa preporukama zdravstvenih organizacija i nacionalnih štabova, a ovde na tržištu Srbije i pre nego što ih je država propisala, jer smo se rukovodili preporukama kompanijskih štabova koji su formirani na svakom od tržišta i tako prenosili iskustva Slovenije i Hrvatske, koje su se pre nas suočile sa pandemijom.

Obezbedili smo na vreme zaštitnu opremu (maske, rukavice, odela gde je potrebno) koja se primenjuje prema jasno definisanim i svima dostupnim uputstvima za upotrebu, uz redovnu učestalu dezinfekciju svih prostora. Takođe, organizaciono razdvajamo smenske ekipe, uz obavezujuću meru socijalnog distanciranja, kako bismo koliko je god to moguće, smanjili kontakte na minimum uz nesmetano odvijanje poslovnih procesa. Prevoz zaposlenih obezbeđen je u organizaciji kompanije, u skladu sa svim propisanim merama zaštite i distanciranja. Naravno, svi zaposleni čija je priroda posla takva, rade od kuće, ali zato ovom prilikom posebno hoću da istaknem i sve one naše kolege koji su i u vanrednim okolnostima obavljali svoj posao u distributivnim centrima, logistici, na terenu… i hvala im za izuzetno zalaganje da se održi redovan lanac snabdevanja trgovina, a samim tim i naših sugrađana.

Na velikom udaru su se našli, pre svega, i komercijalisti na terenu. Kako oni obavljaju svoje svakodnevne poslove i da li je došlo do promene načina na koji se potražuje roba?

Komercijalistima smo u novonastalim okolnostima modifikovali način rada, i u skladu sa preporukama o distanciranju, svoj posao uglavnom obavljaju telefonom i od kuće. Zahvaljujući svojim dobrim odnosima sa trgovcima u mogućnosti su da u potpunosti održe lanac snabdevanja, od proizvođača preko trgovca do krajnjeg potrošača.

Komercijalisti efikasno i brzo preuzimaju porudžbine od kupaca, prate kretanje zaliha i naplate, i svi ti podaci se razmenjuju preko naše digitalne platforme

Uz primenu savremenih softverskih rešenja Route Master u mogućnosti smo da komercijalisti efikasno i brzo preuzimaju porudžbine od kupaca, prate kretanje zaliha i naplate, i da sve te podatke razmenjuju preko naše digitalne platforme.

Projekat digitalizacije dostave je prošle godine implementiran u SDP Hrvatska, a tim u SDP Srbija je ovaj put otišao i korak dalje, pa je danas kolegama u distributivnom poslovanju neophodan samo tablet. A ono što posebno treba istaći je da je tim logistike Atlantic Brands-a, uz precizno navođenje AG IT-a i spoljnih konsultanata, uspeo da projekat završi u roku i finalnu implementaciju izvede u vanrednoj situaciji epidemije korona virusa. Benefiti su mnogostruki: transparentnost čitavog procesa od porudžbine do dostave, mogućnost praćenja statusa robe u stvarnom vremenu i na kraju - lakši i brži rad s kupcima na terenu, bez nepotrebne papirologije.

Uz pomoć implementiranog rešenja i korišćenjem oko 150 tableta na dostavi, svi podaci su digitalizovani i na jednom mestu dostupni svima u lancu distribucije (prodaja, logistika, management). U svakom trenutku moguće je pratiti statuse porudžbina i isporuke robe kupcima, reagovati i pravovremeno obavestiti kupca o bilo kojem potencijalnom izazovu, bolje planirati i upravljati svojim vremenom i samim tim doprineti i kvalitetnijem odnosu sa kupcem, što nam je u ovim posebnim okolnostima bilo vrlo značajno.

Radnje su od početka krize bile dobro snabdevene. Veliku ulogu u tome, svakako, imaju distributeri. Sa kakvim ste se sve izazovima sretali kada je u pitanju distribucija robe i kako ste ih prevazilazili?

Kao kompanija smo delovali preventivno i pre uvođenja ograničenja kretanja prilagođavanjem u organizaciji rada. Naravno, najveći izazov jeste otežana dostava upravo zbog sve kraćeg radnog vremena i smanjenog broja dana za isporuku, ali zbog uloženih napora i promena u organizaciji zastoja nije bilo. Svakodnevno praćenje svih promena, koje je Vlada Republike Srbije propisivala, ali isto tako i procene mogućih tek najavljenih mera, omogućilo nam je da se vrlo brzo prilagođavamo i delujemo u skladu sa tim. I pored značajne prednosti u vidu preporuka koje smo unapred dobijali od kolega sa tržišta Slovenije i Hrvatske, prelaz sa redovnog na vanredni model nije bio nimalo lak. Nakon prvih udara u martu, prvenstveni cilj je svakako bio sačuvati zdravlje zaposlenih. Postepeno su se pojavljivale poteškoće ograničenog kretanja, uvoza, pronalaska vozača… Sada nakon više od mesec dana situacija se normalizovala. Svaki izazov je uspešno prevaziđen, kao što ste rekli radnje su od početka krize bile dobro snabdevene.

Da li je za očekivati da će snabdevanje i dalje biti dobro i ukoliko ova kriza potraje još neko vreme?

Prema signalima koji nam stižu širom Evrope, a i ovde u Srbiji, pandemija ipak polako posustaje, pa se i u ekonomskom smislu, ublažavanjem mera izolacije može očekivati neko svetlo na kraju tunela. Umereni optimizam nam je sigurno neophodan, bez obzira što je i dalje vrlo nezahvalno bilo šta sa sigurnošću prognozirati. U savakom slučaju, mislim da će nam čitava ova poslovna godina biti, da tako kažem, vanredna godina u kojoj ćemo se prilagođavati po raznim osnovama. Budući da je Atlantic Grupa finanansijski stabilna i da smo u 2020. ušli s odličnim rezultatima, trenutno se uspešno nosimo sa poremećajima u poslovanju same kompanije, ali i problemima na tržištu uzrokovanim pandemijom Covid-19 u širem okruženju. To konkretno znači otežan prevoz robe (repromaterijala i gotovih proizvoda), povećanje zaliha, promene u organizaciji poslovanja, delimična povećanja cena repromaterijala i usluga u pojedinim segmentima…, ali razmatramo različite scenarije kako bismo i u buduće maksimalno održali sve svoje procese, a samim tim i snabedavanje koje je za sada stabilno i verujem da će tako i ostati.

Distribucija i logistika su se i pre početka krize susrele sa problemom nedostatka radne snage. Da li ste vi imali takvih problema?

Mi smo u januaru ove godine zaposlili 92 ljudi ovde u distribuciji za Srbiju, na mestima unapređivača prodaje tj. merčendajzera i magacionera. Zapošljavanje ovako značajnog broja ljudi je rezultat proširenja prodajnih timova i strateške odluke kompanije da se unaprede svi prodajni procesi i sveukupna usluga koju pružamo na tržištu Srbije. Tako da nas kriza nije zatekla nespremne ni kada je u pitanju broj potrebnih ljudi. Inače, poslednje dve godine Atlantic Grupa je jačala i širila core delatnosti, dominantno u industriji hrane i pića, ali je isto tako širila i svoj distributivni portfolio i kanale prodaje, privlačeći nove principale. Tako je i rast zaposlenih bio rezultat rasta postojećih i uspešan razvoj novih poslovnih segmenata u distribuciji.

U čitavom svetu vaša branša se sreće sa sličnim izazovima. Drumski prevoz u Evropi poslednjih nedelja je u prilično teškoj situaciji, a deo analitičara odgovor na ovaj izazov vidi u većem oslanjanju na intermodalni transport. Kakvo je vaše mišljenje?

Intermodalni transport svakako ima svojih prednosti i njegov stepen razvoja u Evropi nalazi svoju potpunu primenu. Kao distributer koji teži stalnom usavršavanju i unapređenju isporuke na način „od vrata do vrata“, nije isključeno da će i kod nas naći primenu neki segmenti intermodalnog transporta. Činjenica je da se u poslednje vreme sve više pažnje posvećuje intermodalnom transportu. Rekonstrukcije pruga u okviru naše zemlje biće od velikog značaja. Stvoriće se prostor za unapređenje koji ćemo mi svakako iskoristiti na pravi način.

Sredinom aprila, tačnije 13, počela je primena sistema "zelenih koridora“ na određenim graničnim prelazima u okviru CEFTA regiona. Da li i vam i na koji način ovo olakšava poslovanje?

Brži i nesmetani protok određene vrste robe, u situaciji kada je njihova potražnja na tržištu velika i neophodna, svakako je imperativ. Konkretno u našem slučaju, značajni deo asortimana jeste hrana koja stiže iz uvoza i ovakav sporazum omogućava nesmetano i brže snabdevanje, stabilnost i smanjenje pojave da proizvoda nema u dovoljnoj količini na policama (out of stock).

U iskrenoj komunikaciji i pre ove situacije, a posebno sada, rukovodimo se idejom da nas naši potrošači razumeju na pravi način, da imaju poverenje u nas i vrednosti koje zastupamo

Da li bi vam za poslovanje značilo i da se zapadni Balkan uključi u sistem "zelenih koridora" Evropske unije, koji olakšava i ubrzava transport robe?

Ubrzano rešavanje pravne i zdravstvene procedure, odnosno ubrzanje procesa samog carinjenja i provere ispravnosti i bezbednosti robe, je nešto što je u uslovima pandemije neophodno. Kao kompanija koja svoje proizvode plasira na tržište više od 40 zemalja sveta, učešće u ovakvom sporazumu može doneti samo benefite i povećati održivost jer je, kao i u svakom drugom slučaju, vreme novac.

Razne agencije i konsultantske firme preporučuju kompanijama da grade jedan human i solidaran odnos sa potrošačima? U kojoj meri društveno odgovorne aktivnosti, u koje se i vaša kompanija uključila, doprinose održavanju komunikacije sa korisnicima brendova koje distribuirate?

Atlantic Grupa, kao društveno odgovorna kompanija nastavila je da vodi računa i o zajednici u kojoj posluje, na način da dodatno pojačamo naše napore da pomognemo okruženju usmerenim donacijama, kako u robi, tako i u nabavci trenutno najpotrebnije medicinske opreme i materijala neophodnih za efikasan rad zdravstvenih institucija, na svim tržištima na kojim poslujemo. Izašli smo u susret i potrebama države, pomogli smo i opštinama u kojima poslujemo, kao i ugroženim socijalnim kategorijama. Sve to je u suštini naših korporativnih vrednosti za koje se zalažemo, ali bez želje da se time posebno hvalimo. Naš osnovni doprinos u ovim teškim vremenima je da potrošačima obezbedimo brendove koje vole i na koje su navikli i u tome smo uspeli, a u iskrenoj komunikaciji i pre ove situacije, a posebno sada, rukovodimo se idejom da nas naši potrošači razumeju na pravi način, da imaju poverenje u nas i vrednosti koje zastupamo.

Kako će, prema vašem mišljenju, nastaviti da se razvijaju distribucija i logistika nakon prestanka pandemije? Kakvog će uticaja ova kriza imati na njihov dalji razvoj?

Verujem da i nakon prestanka padnemije određene mere preventive neće nestati. Mislim da ćemo morati da naučimo da živimo, ali i da prilagodimo način poslovanja ovoj situaciji, bar neko vreme. Nezahvalno je prognozirati, ali nakon postizanja određene stabilnosti na tržištu, izvesno je da će primat u razvoju polako preuzimati automatizacija procesa, digitalizacija i primena novih tehnologija, kao i težnja pridruživanju postojećim, i osnivanje novih sporazuma koji ubrzavaju procese distribucije.

U rubrici Intervju, u seriji razgovora koje smo pokrenuli sa direktorima kompanija za distribuciju/logistiku/transport, pročitajte i intervju sa Lazarom Petrovićem, direktorom kompanije Delta DMD.
-