IN STORE  in your country  
SRBIJA
Intervju
04.02.2019.

Marko Purković, osnivač kompanije BrandCare

Klijenti dobijaju eksterni tim sa internim požrtvovanjem

Kompanija Brand Care, osnovana pre nekoliko meseci radi uslužni merchadising na teritoriji cele Srbije, uslužnu prodaju, obuke i treninge iz oblasti prodaje, a bavi se i organizacijom događaja i promocija u sklopu naših promotivnih i reklamnih usluga.

U nastavku pročitajte intervju sa Markom Purkovićem, osnivačem.

Kada je, i sa kojim ciljem, kompanija Brand Care počela da radi na srpskom tržištu?
Ideja se razvila mnogo ranije, ali smo samu kompaniju Brand Care osnovali pre samo nekoliko meseci. Dosta smo analizirali tržište, kako naše tako i razvijenija tržišta i zaista videli potencijal u tzv. field marketingu, koji kao takav kod nas još ne postoji. To je uslužni deo u prodajnom procesu koji pomaže da se dogovor trgovaca i proizvođača prenese na samo mesto prodaje, i da se sa svim mogućim aktivnostima na mestu prodaje podstakne sama prodaja. Nekada saradnik i istomišljenik, a sada i parnter Vladimir Mihajlović, upotpunjuje moje znanje i iskustvo u segmentu prodaje jer ima dugogodišnjeg iskustva i na strani klijenta i na strani retail-a. Zato je on prava osoba da bude na čelu Brand Care kompanije, kako najbolje razume obe strane i može najefikasnije da posreduje na putu do krajnjeg potrošača.

Ko su njeni osnivači? Da li je deo neke svetske grupacije ili je proizvod domaće pameti?
Naslanjajući se na prethodnu priču, osnivači smo Vladimir i ja, i ponosno možemo reći da je proizvod, kako ste vi lepo rekli - domaće pameti. Ipak, u našem timu smo okupili jos profesionalaca i eksperata koji imaju dokazanog znanja i uspeha u FMCG industriji i to nam zaista pomaže da za svakog klijenta imamo poseban pristup uz potpuno razumevanje specifičnosti kijenta.

Čime se sve kompanija bavi?
Brand Care radi uslužni merchadising na teritoriji cele Srbije, uslužnu prodaju, obuke i treninge iz oblasti prodaje, a bavi se i organizacijom događaja i promocija u sklopu naših promotivnih i reklamnih usluga. Ukratko – brinemo o brendovima na svakom polju mesta prodaje!

Možete li da nam kažete nešto detaljnije o svakoj od tih usluga?
1. Merchadising tim pokriva teritoriji cele Srbije, kompletno je opremljen specijalno rađenim softverom koji objedinjuje sve od praćenja standarda (izlaganja, sekundarnih pozicija, POS materijala), preko akcionog plana (FIFA i FEFA metode, cenovno pozicioniranje, provera lagera, sugestivna prodaja), izveštavanja (foto-izveštaja kao i price check-a), pa sve do audita („sky-track“ sistem, interni izveštaji o radu, sistemska kontrola, evaluacija zaposlenih).

2. Uslužna prodaja, kao podjednako važan segment naše kompanije, takođe je podržana preko sofisticiranog softvera koji podržava trebovanja, preporučene zalihe po svakom prodajnom mestu i po artiklu. Naši komercijalisti imaju veliko iskustvo u prodaji, i uz dodatne kontinuirane obuke koje im uvek pružamo iz oblasti veštine prodaje, faze prodajnog razgovora ili veštine pregovaranja, oni su sposobni da odgovore na sve zahteve klijenata, ali i da doprinesu unapređenju poslovanja.

3. Obuke i treninzi su deo kojim smo zaista posebno ponosni kako pre svega mi interno uvek pratimo novitete i usavršavamo se, a to onda želimo da prenesemo i na naše klijente i saradnike. Nudimo stručno usavršavanje, obuke i monitoring prodajnog tima sa ciljem unapređenja performansi same prodaje. Teme koje najšešće pokrivamo su: profesionalne veštine prodaje; organizacija i monotoring prodajne sile; faze prodajnog razgovora i veština pregovaranja; priprema, consulting i zastupanje kompanija u pregovorima.

4. Promotivne i reklamne usluge su nezaobilazna tačka ako želite da maksimizirate učinak na samom mestu prodaje. Zato želimo klijentima da pružimo kompletnu uslugu kada već negujemo njihove brendove u samim prodajnim objektima. S tim u vezi tu smo da organizujemo promocije na mestu prodaje, ali i sajmove, korporativne događaje, kao i ostale vidove promotivnih dešavanja. Dodatno, pošto znamo da je „ključ u ruke“ termin koji svi volimo, tim dizajnera je na raspolaganju za osmišljavanje i pripremu svih materijala.

Po čemu se Brand Care razlikuje od ostalih kompanija na tržištu koje pružaju slične usluge?
Samo ime kompanije Brand Care nedvosmisleno ukazuje na našu osnovnu delatnost, a to je apsolutna briga o brendovima. Pored toga, ono što nas izdvaja od drugih je apsolunto profesionalan pristup uz automatizaciju procesa zbog organizacije softvera, jer na taj način možemo da ispunimo svaki cilj klijenta.
Klijentima uvek obećavamo da je naš cilj da postignemo još bolji kvalitet nego kada bi ovakve stvari radili interno. Interni timovi za neke kompanije mogu biti izazov po pitanju budžeta, organizacije, vođenja, obuka i treninga, kontrole, a tu mi možemo da pomognemo. Mi smo fleksibili i potpuno se posvećujemo klijentu, i to je entuzijazam koji želim da ostane u našoj kompaniji zauvek.

Ko sve čini tim kompanije Brand Care?
Naš tim se svakim danom uvećava i to su kolege različitog profila. Tu je iskusan menadžment tim koji ima zadatak da viziju, želju i konkretne zadatke klijenta strateški pretoči u akcioni plan. Takođe, imamo tim od četiri regionalna menadžera koji su tu da postave jasne ciljeve po regionu ali i objektu, i naravno najbitniji momci i devojke na terenu, koji širom Srbije pokrivaju skoro 600 objekata. Ono što ponosno ističemo uvek je činjenica da se trudimo da svi naši komercijalisti uvek rade sa manjim brojem brendova, ne samo zbog organizacije posla i posvećenosti, već i da bi zadržali fokus i poistovetili se sa brendovima koje vode i neguju.

Šta budući klijenti mogu da očekuju od vaših timova?
Budući, ali i trenutni klijenti dobijaju eksterni tim sa internim požrtvovanjem, ako tako mogu da kažem. Da pojasnim, dobijaju tim o čijoj logistici ne moraju da brinu, u smislu ruta, kontrole, obuka, skupocenih i detaljnih softvera, pa i o desetkovanosti ako je neko na odmoru, bolovanju i sl. Svaki član našeg tima prolazi internu obuku „tajne merchandising-a“, a neretko sa klijentima organizujemo i dodante obuke o kompanijama i brendovima. Takođe, ceo Brand Care merchandising tim je opremljen i sofisticiranim softverom koji objedinjuje sve zahteve klijenata u pogledu izveštavanja, analiza cena, tržišta, konkurencije itd. Tako naš tim ima potpuni osećaj pripadnosti klijentu, a pre svega brendovima klijenta. Naći momci i devojke se na polici bore za brendove nekad i agresivnije nego da su deo internog tima kompanije, jer znaju da samo od njih zavisi da li ćemo isporučiti rezultate klijentu! A to nije mali teret za celu našu kompaniju, složićete se.

Ko sve mogu da budu vaši potencijalni klijenti?
Ukratko – svi proizvođači, uvoznici ili oni koji se bave prodajom u trgovini. Odnosno, svi oni koji nude proizvode koje vidite kad odete u prodavnicu mogu da budu naši klijenti! Od onih najviše osetljivih, kad su u pitanju na primer rokovi trajanja, do onih kojima rok trajanja nije deterministički faktor.
Ono što je naš posao dalje je da u zavisnosti od klijenata i njihovih proizvoda, mi pravimo strategije i prioritizaciju kojom se vode kolege na terenu – za mlečne proizvode prioritet, po ulasku u radnju, može biti npr. pozicioniranje, odnosno konstantno prepakivanje u samom frižideru ili polici, FIFO i FEFO standardi kao i prijavljivanje rokova. Za kozmetičke proizvode se prioritizacija malo menja, pa su tu situacije gde se prvo proverava OOS, da li su svi artikli vidljivi na polici, da li je urađeno trebovanje i slično.

Na koji način ćete pokušati da privučete njihovu pažnju?
Profesionalizmom i poverenjem. Ponosni smo da je interesovanje u Srbiji do sada, za svega nekoliko meseci poslovanja, zaista veliko. Imali smo više od 30 sastanaka sa kompanijama različitih profila, a do kraja godine imamo zakazanih još toliko. Pozitivno je što su kolege već čule za nas, prilaze nam i imaju više inicijative da preusmere kompletne svoje usluge ili deo usluga na nas. To nam govori da smo dobro prepoznali potencijal i oformili naše usluge onako kako će najviše doprineti klijentima.

Kakva su očekivanja kada je u pitanju razvoj firme na srpskom tržištu?
Kao i svaka mlada kompanija, imamo velika očekivanja koja proizlaze iz naše velike želje za radom. Ipak, kako je ovo delatnost koja zaista donosi dodatnu vrednost klijentima, traži dosta i poverenja. Zato, pre svega, planiramo da sa trenutnim klijentima ispunimo dogovorene rezultate, jer se integritet na tržištu stvara postepeno. Nijedno tržište, pa ni srpsko, ne trpi dugo igrače bez rezultata. Upravo su nam to i očekivanja – da svojim rezultatima razvijamo svoje klijente, a time i našu kompaniju.

Šta biste poručili potencijalnim klijentima? Zbog čega bi trebalo da se opredele za vaše usluge, koje prednosti možete da im pružite u poređenju sa konkurencijom i kako možete da doprinesete njihovom poslovanju?
Potrebe svakog klijenta su različite, tako da klijenti mogu da očekuju potpuno profesionalni pristup koji u kratkom vremenskom periodu može osetiti sama prodaja određenog brenda. Vodimo računa i o raspoloživom budžetu klijenata i uvek se trudimo da se uklopimo u isti, jer smatramo da se domaćinsko upravljanje budžetom odnosti i na eksterne, ne samo interne timove, jer zajedno delimo isti cilj.
Operativno, kako preuzimamo deo posla koji finansijski opterećuje i distributere i proizvođače, kompletnu brigu o zaposlenima preuzimamo mi, i klijentima smo omogućili da apsolutno ne brinu o njihovoj opremljenosti, autimobilima, softverima, rutama, praćenjima, kontrolama. Sve što klijentu treba na ovom polju, mi im mozemo pružiti, i uvek se trudimo da pružimo i više! Naši komercijalisti dosta praktikuju čak i sugestivnu prodaju, što naši klijenti prepoznaju.

Misija i vizija kompanije?
Vizija kompanije je da postanemo lider u oblasti field marketinga u Srbiji i da što kvalitetnije negujemo brendove. Misija kompanije je da svojim kvalitetom usluga, s jedne strane, doprinese boljem poslovanju svojih klijenata, dok sa druge strane da krajnjem potrošaču na najbolji način približi brendove.

-