IN STORE  in your country  
SRBIJA
Intervju
29.04.2020.

INTERVJU

Funkcionišemo nesmetano i pored brojnih izazova

Vesna Mitrović, direktor prodaje, Mlekara Šabac A.D.

Razgovarala: Ana Filipović, ana@instore.rs

Kako u doba svetske krize funkcioniše Mlekara Šabac, sa kakvim se problemima srela na domaćem i izvoznim tržištima, šta će biti njeni prvi koraci nakon okončanja pandemije – o ovim i drugim temama, za InStore, govori Vesna Mitrović, direktor prodaje Mlekare Šabac.

U situaciji u kojoj smo se našli, bilo je neophodno da se promene i način života i način poslovanja. Kako je organizovan rad vaše kompanije u doba korona virusa i sa kakvim ste se sve poteškoćama susreli? Kakve ste sve mere bili prinuđeni da uvedete?

Menadžment Mlekare Šabac je, i pre odluke o uvođenu vanrednog stanja, doneo niz preventivnih mera u cilju sprečavanja pojave virusa Covid-19, od obaveznog nošenja dodatne zaštitne opreme, pojačanih higijenskih mera, do preporuka socijalnog distanciranja. Rukovodioci sektora su napravili planove i procedure rada za svoje sektore, u vanrednim okolnostima, a u skladu sa ovom specifičnom situacijom u kojoj se našao ceo svet. Gde je bilo moguće, organizovan je rad od kuće kao što je to omogućeno i majkama sa mlađom decom. Svim zaposlenima, koji su na bilo koji način odsustvovali sa posla, po osnovu rada od kuće, ili rasporeda u svojim sektorima, ili poštovanja mera samoizolacije, zarada nije umanjivana i redovno je isplaćivana. Donetim merama, uspeli smo da se uspešno organizujemo u vrlo kratkom roku, a prilagođavanja i dalje traju, u skladu sa preporukama države i Svetske zdravstvene organizacije.

Poznata je činjenica da izvozite najveći deo proizvodnje na tržišta bivše Jugoslavije, kao i u Bugarsku, Rusiju... kako danas, u doba svetske pandemije, funkcioniše rad u zemlji i inostranstvu?

Funkcioniše nesmetano, i pored brojnih izazova, čime mogu da se pohvalim, jer nesmetano snabdevamo tržišta, i u Srbiji i u inostranstvu. Poslovanje na našem tržištu prilagodili smo skraćenom radnom vremenu prodajnih objekata usled policijskog časa, ali i potrebama naših partnera, podizvođača, dobavljača. Sa druge strane, Mlekara je izvozno orijentisana kompanija, gde izvoz čini više od 70% ukupne prodaje. Izvozimo u sve zemlje bivše Jugoslavije, zemlje EU, zemlje Carinske unije (Rusija, Belorusija, Kazahstan), Ukrajinu kao i na tržište Amerike. Početak pandemije doneo je mnogo neizvesnosti i nepoznanica u pogledu funkcionisanja međunarodne trgovine. Iznenada su zemlje počele da zatvaraju svoje granice i proglašavaju vanredne mere, pa čak i vanredna stanja. To nas je negde zateklo, jer smo iz regularnog ritma jedne proizvodnje, proizvoda spremnih za izvoz i pozitivnog odgovaranja na redovne porudžbine, odjednom došli u situaciju gde niste sigurni da li će roba uspeti da stigne na krajnje odredište i šta će biti sa robom u magacinu, spremnom za dalju distribciju. Situacija je postala mnogo lakša kada smo dobili potvrde da će međunarodni transport roba funkcionisati nesmetano.

Kako se to sve odražava na vaše poslovanje - na proizvodnju, plasman, prodaju, uvoz/izvoz… i da li imate neke procene kolike ste štete već pretrpeli, ako ih je bilo? I u Srbiji i u inostranstvu?

Teško je poverovati da će neko profitirati u ovako neizvesnom vremenu, sa puno promenljivih, širom sveta. Štete su neminovne. One će se sabirati kada sve prođe. Sada je cilj da se održi proizvodnja i da proizvodi stignu do krajnjeg potrošača. Značajna ulaganja imamo na, nama strateškom i najvećem, ruskom tržištu koje se suočava sa velikim problemima koji su izazvani kako pandemijom tako i padom vrednosti rublje u odnosu na evro, a kao posledica pada cene sirove nafte na ispod dvadeset dolara po barelu. Pored prvih, nepovoljnih tržišnih kretanja, koja su dovela do pada tražnje i mogu posledično dovesti do pada cena gotovih proizvoda, stav rukovodstva je da se nastavi otkup mleka istim intenzitetom i po istoj ceni jer profit nije imperativ, samim tim na ovaj način čuvamo i pomažemo sve u lancu, počev od poljoprivrednih proizvođača.

Niko ne može da prognozira do kada će ova nova realnost da traje, ali prema nekim procenama, posledice će po ekonomiju biti mnoge veće nego one 2008. godine. Kakva su vaša predviđanja, kakve će posledice pretrpeti vaša kompanija, srpska i svetska privreda?

Stav rukovodstva je da se nastavi otkup mleka istim intenzitetom i po istoj ceni jer profit nije imperativ, samim tim na ovaj način čuvamo i pomažemo sve u lancu, počev od poljoprivrednih proizvođača

Sasvim je jasno i različite studije pokazuju da ćemo se, kada pandemija bude prošla, suočiti sa ekonomskom krizom, globalnih razmera. Više se ne postavlja pitanje da li će svet ući u recesiju. Pitanje je samo koliko će ona biti „duboka“. Svedoci smo da je, usled pandemije, već došlo do gašenja mnogih biznisa, smanjivanja plata, otpuštanja radnika, povećanja nezaposlenosti, kako u Srbiji tako i u celom svetu. To će dovesti do pada potrošnje, posledično do pada prodaje, pa i same proizvodnje, a to do smanjivanja neophodnog broja zaposlenih i onda se ulazi u začarani krug. Čak i oni koji budu u mogućnosti da troše, odnosno za to budu imali neophodna sredstva, biće oprezni prilikom kupovine zbog povećanog rizika i strepnje od gubitka ili propadanja posla kojim se bave. Očekuje se da će se navike ljudi promeniti, kao i njihovi prioriteti. Ljudi će više voditi računa o zdravlju, uopšte. Sa tog stanovista, Mlekara Šabac kao proizvođač 100% prirodnih i zdravih mlečnih proizvoda, bez konzervanasa, aditiva, biljnih i drugih dodataka, nastojaće da zadržati postojeće i osvoji nove potrošače, kvalitetom. Verujem da će čak i pri smanjenoj potrošnji, kvalitet proizvoda biti presudan.

U kojoj meri mogu da budu od pomoći mere koje je Vlada Srbije predstavila za pomoć srpskoj privredi?

Svaka mera, koja ima za cilj očuvanje radnih mesta i podsticaj ekonomije, ili potrošnje, je dobra mera.
Trebalo bi se boriti za svakog zaposlenog, po svaku cenu. Mere se moraju brzo i efikasno sprovesti, ne čekajuci da kriza prođe. Mnoga mala i srednja preduzeća, koja ne rade i nemaju prihode, a imaju obaveze, odlaze u blokadu, bankrotiraju, otpuštaju radnike, a to sve dovodi do začaranog kruga o kojem sam već govorila.

Mlekara Šabac na različite načine podržava borbu protiv pandemije. Uključili ste se u donacije paketa najugroženijima. Takođe ste novac namenjen promocijama vaših proizvoda preusmerili u donacije... Da li su i ove društveno odgovorne aktivnosti neki vid komunikacije sa potrošačima i šta želite da im poručite na taj način?

Mlekara Šabac i ovog puta, kao i mnogo puta do sada, pokazala se kao društveno odgovorna. Donacije najugroženijima, bolesnima, bolnicama, penzionerima, samo su jedan vid društveno odgovorne aktivnosti Mlekare. Ono što bih ja istakla kao najveću odgovornost jeste, odgovornost prema zaposlenima. Naši zaposleni, moje kolege, nijednog trenutka nisu bili u strahu od smanjivanja zarada i dobijanja otkaza. Osećali su se kao deo velike porodice u kojoj su zaštićeni i o kojoj se brine. Poverenje je sada od ključnog značaja. Obaveze zaposlenih su da se striktno pridržavaju propisanih mera zaštite, kako bi zaštitili sebe i druge, kao i da odgovorno i savesno obavljaju svoje obaveze, kao i do sada. Zato su svi zaposleni, pored redovnih primanja, nagrađeni i jednokratnom isplatom za lični doprinos u borbi protiv pandemije.

Šta će biti neki prvi koraci koje ćete preduzeti nakon što kriza prođe? Da li imate neku procenu koliko će trebati vremena vašoj kompaniji da se oporavi od posledica izazvanih korona virusom?

Izazovi će biti isti, i u Srbiji i na globalnom nivou, jer je kriza globalnih razmera. Opadanje kupovne moći biće najveći problem. Takođe, neizvesnost i strah igraće glavnu ulogu pri donošenju odluka o investicionim ulaganjima, što je ključno za oporavak privrede. Mi smo, prema raspoloživim informacijama i situaciji, napravili plan koji podrazumeva prilagođavanje potrebama tržišta u novim uslovima poslovanja, fleksibilnost u pogledu strukture proizvodnje, cenovnu elastičnost kao i u pogledu otvaranja novih tržišta.

Biće teško, ali sa stručnim kadrom koji imamo i koji je naš najznačajniji resurs, uverena sam da ćemo se uspešno boriti i izboriti sa predstojećom krizom, koja, nažalost, po svim predviđanjima neće kratko trajati. Imamo tim za pobedu.

-