IN STORE  in your country  
SRBIJA
inFokus
30.06.2020.

InFokus začini Ipsos: Marketinški pokazatelji uspeha

Začini: Ko su konzumenti začinskih mešavina?

Tri četvrtine heavy korisnika smatra da začinske mešavine obogaćuju ukus jelima, kao i da ne mogu da zamisle nijedno složenije jelo bez njih… Među umerenijim korisnicima je najveći deo ciljne grupe potrošača koji tvrde da na osnovu cene najčešće donose odluku o kupovini začina... Među umerenim korisnicima kategorije je značajnije više mlađih potrošača

Autor: Aleksandra Jovanović
Project Manager Ipsos

aleksandra.jovanovic@ipsos.com

U okviru BRANDpuls istraživanja kontinuirano se prate marketinški pokazatelji uspeha za kategoriju začinskih mešavina i brendova unutar kategorije, a podaci se mogu analizirati u vidu demografije, životnog stila potrošača, kao i njihovih kupovnih navika. Marketinški pokazatelji su važni za uspešno vođenje brenda kroz sliku stanja brenda i ranog uočavanja mogućih problema i prilika. Podaci korišćeni u analizi koja sledi su prikupljeni u 2019. godini na teritoriji Srbije.

Nešto više od 80% populacije Srbije, u starosnoj grupi od 15 do 64 godina, makar i povremeno koristi začinske mešavine. Posmatrano kroz vremenski period, ukupan procenat korisnika ima blagi trend pada. Međutim, segmentirano po frekvenciji upotrebe, u poslednjih pet godina se primećuje pad heavy korisnika kategorije.

Heavy korisnici

Među najučestalijim korisnicima univerzalnih začina su žene, najčešće starije od 50 godina, nižeg obrazovanja, primanja, žive u bračnoj zajednici i roditelji su. Heavy korisnici začinskih mešavina, takođe, češće od proseka žive u ruralnim i sub-urbanim sredinama. To su uglavnom porodični tipovi sa većim brojem članova domaćinstva, a u njihovim domaćinstvima se uglavnom svakodnevno kuva. Najveći deo, odnosno tri četvrtine heavy korisnika smatra da začinske mešavine obogaćuju ukus jelima, kao i da ne mogu da zamisle nijedno složenije jelo bez dodatka začinskih mešavina.

Medium korisnici

Umereniji korisnici kategorije su češće višeg obrazivanja i primanja i žive u Beogradu ili drugim većim gradovima. Među umerenijim korisnicima je najveći deo ciljne grupe potrošača koji tvrde da na osnovu cene najčešće donose odluku o kupovini začina, a što ukazuje na grupu cenovno osetljivih korisnika. Sa druge strane među istom ciljnom grupom umerenih potrošača se javlja jednako visok udeo potrošača koji žele da se hrane zdravije i manje koriste začinske mešavine, kao i da je sve veći izbor začinskog bilja u ponudi te su im industrijski pakovani začini sve manje potrebni. Ovoj tvrdnji su najnaklonjeniji potrošači starosne grupe od 40 do 49 godina.

Light korisnici

Među umerenim korisnicima kategorije je značajnije više mlađih potrošača. U ovoj ciljnoj grupi se značajnije više u odnosu na populaciju, izdvaja life style segment – Osvešćenih individualca.
Pripadnici ovog segmenta, visoko vrednuju obrazovanje i otvoreni su ka novim spoznajama.

Mnogo važnosti polažu na sopstveno zdravlje, naklonjeni su zdravoj ishrani, a na kuvanje gledaju kao na užitak. Ekološki su osvešćeni i mnogo značaja pridaju temama koje se odnose na to područje. Zainteresovani su za uređenje doma, ne zaziru od kućnih poslova. Uopšteno, ne prihvataju bezrezervno tradicionalne obrasce koji poslove dele na muške i ženske. Aktivno se služe kompjuterom, zainteresovani za savremenu tehnologiju. Ne kupuju kako bi bili u trendu ili izrazili svoju ličnost već su usmereni na kvalitet i vezuju se za marku koju prepoznaju kao upotrebljivu i svrsishodnu.
BRANDScore

Na osnovu marketinških indikatora performansi brenda, koji se kontinuirano prikupljaju u BRANDpulsu, dobijena je jedinstvena mera BRANDscore, koja omogućava poređenje brendova u okviru kategorije.
Prilikom izračunavanja, BRANDscore uzima u obzir dva aspekta odnosa potrošača prema brendu - bihevioralni i emocionalni. Bihevioralni aspekt govori o realizovanom odnosu potrošača prema brendu (iskustvo, kupovina, korišćenje...), dok emocionalni govori o kvalitetu i intenzitetu percepcije brenda u svesti potrošača (imidž, lojalnost…).

-