IN STORE  in your country  
SRBIJA
inFokus
23.08.2019.

JESTIVA ULJA

Mediana: Podaci iz TGI baze o upotrebi maslinovog ulja

Maslinovo ulje se procentualno najviše koristi u Sloveniji 81,5% i u Hrvatskoj 64,7%, a u manjem procentu se koristi u Makedoniji 52,2%, BiH 49,1% i u Srbiji 44,5%.

Autor: Borislav Radojković
TGI Project Manager
borislav.radojkovic@mediana.co.rs
www.medianagroup.net

Ovom prilikom biće prikazan deo podataka iz TGI baze koji se odnosi na korišćenje maslinovog ulja na tržištima Slovenije, Hrvatske, Srbije, BiH i Makedonije.

Analizirajući ovu kategoriju na prikazanih pet tržišta vidimo da se maslinovo ulje procentualno najviše koristi u Sloveniji 81,5% i u Hrvatskoj 64,7%, a da se u manjem procentu koristi u Makedoniji 52,2%, BiH 49,1% i u Srbiji 44,5%. Ukupno na ovih pet tržišta postoji približno 7,8 miliona ljudi koji su koristili maslinovo ulje u poslednjih 12 meseci.

Uvek je zanimljivo za jednu kategoriju proizvoda videti i relativno učešće velikih korisnika maslinovog ulja, odnosno svih onih koji svakodnevno koriste ovu kategoriju. Najveći procenat velikih korisnika maslinovog ulja je u Sloveniji 30,9%, nešto manji je u Hrvatskoj (25,5%), dok je najmanji procenat svakodnevnih korisnika maslinovog ulja u Srbiji (14,3%). Ukupno na ovih pet tržišta postoji približno 2,9 miliona svakodnevnih korisnika maslinovog ulja.

Kada govorimo o markama maslinovog ulja koje se najviše koristi na ovih pet tržišta, može se primetiti da na tržištima Slovenije i Hrvatske lokalne marke imaju najveći broj korisnika. Na tržištu Slovenije je to Gea, dok je na tržištu Hrvatske Zvijezda. Na ostala tri tržišta italijanske marke maslinovog ulja imaju najveći broj korisnika. U BiH je to Olitalia, u Srbiji Monini dok je u Makedoniji Divella marka sa najvećim brojem korisnika.

O agenciji
Imajući u vidu naše dugogodišnje iskustvo u oblasti marketinga, medija i istraživanja javnog mnjenja, u prilici smo da danas nudimo kompletnu uslugu istraživanja, počev od identifikacije problema pa sve do detaljnih analiza, interpretacije podataka i savetovanja. Mediana, Institut za istraživanje tržišta i medija, osnovana je u Sloveniji 1992, a na tržištu Srbije posluje od 2007. godine.

TGI
Target Group Index (TGI) je jedan od retkih multifunkcionalnih alata koji je namenjen savremenim kompanijama u zadovoljavanju osnovnih potreba za analizama potrošača, tržišta i konkurencije. Korisnik Target Group Index baze može brzo i lako da analizira kako svoje postojeće i potencijalne potrošače tako i potrošače konkurencije i da veoma precizno definiše strategije i smernice marketinškog oglašavanja.

-