IN STORE  in your country  
SRBIJA
inFokus
10.06.2021.

Marketinški pokazatelji uspeha za kategoriju

Ipsos: Veća i češća konzumacija impulsnih od porodičnih sladoleda

Oko 65% korisnika kaže da kupuje impulsne sladolede prvenstveno radi osveženja. Potrošači imaju obično svoju omiljenu marku koju najčešće kupuju (60%), ali su i otvoreni za isprobavanje novih ukusa (57%). Gotovo 80% Heavy korisnika porodičnih sladoleda najradije kupuje pakovanja sa više različitih ukusa. Malo manje od polovine smatra cenu najvažnijom karakteristikom porodičnog sladoleda, dok je oko jedne trećine korisnika spremno i voljno da plati veću cenu za sladoled premijum kvaliteta

Autor: Arsen Dragojević, Research Executive, Ipsos

U okviru BRANDpuls istraživanja se kontinuirano prate marketinški pokazatelji uspeha za kategoriju sladoleda, kao i brendova unutar te kategorije, a podaci se mogu analizirati u vidu demografije, životnog stila potrošača, kao i njihovih kupovnih i prehrambenih navika.

Marketinški pokazatelji su važni za uspešno vođenje brenda kroz sliku stanja brenda i ranog uočavanja mogućih problema i prilika. Podaci korišćeni u analizi koja sledi su prikupljeni u 2021. godini na teritoriji Srbije, a na uzorku od 2.012 ispitanika.

Potrošnja sladoleda u Srbiji, nakon dugog perioda kontinuiranog rasta, belеži veoma blagi pad, barem gledano prema procentu korisnika, a na rast ili pad potrošnje svakako da utiču i vremenske prilike, kao i ograničenja nametnuta tekućom pandemijom. U Srbiji se pojedinačno upakovani sladoledi i dalje konzumiraju više u odnosu na porodična pakovanja.

U prvom talasu merenja u 2020 rezultati za kategoriju impulsnih sladoleda su bili najbolji zabeleženi od kako BRANDpuls prati tržište, ali u drugoj polovini godine dolazi do pada koji prevazilazi primetno regularne sezonske oscilacije. U kategoriji porodičnih sladoleda je ista, ali umerenija situacija.

Frekvenca konzumacije impulsnih sladoleda je učestalija u poređenju sa porodičnim sladoledima.

Profil korisnika sladoleda

Impulsni ili pojedinačni sladoledi su omiljena hladna poslastica mlađim potrošačima i nešto više korisnicama ženskog pola.
U ispitivanoj populaciji potrošača od 15 do 64 godina, korisnici starosti od od 15 do 49 godina čine udeo od tri četvrtine *Heavy korisnika pojedinačno upakovanih sladoleda (*Heavy korisnici uživaju u sladoledu bar dva puta nedeljno)
Među Heavy korisnicima porodičnih pakovanja sladoleda je značajnije više korisnika mlađe i srednje generacije potrošača, ali je ova tendencija manje izražena nego na impulsnim sladoledima. Žena je takođe značajnije više, kao i potrošača višeg obrazovanja, iz gradskih sredina, a najviše ih živi u Beogradu i u Vojvodini.

Preferencije i stavovi prema impulsnim sladoledima

Oko 65% korisnika kaže da kupuje impulsne sladolede prvenstveno radi osveženja. Potrošači imaju obično svoju omiljenu marku sladoleda koju najčešće kupuju (60%), ali su i otvoreni za isprobavanje novih ukusa sladoleda (57%).
Malo više od polovine korisnika nije ljubitelj vodenih sladoleda (54%).

Preferencije i stavovi prema porodičnim sladoledima

Gotovo 80% Heavy korisnika porodičnih sladoleda najradije kupuje sladolede sa više različitih ukusa u jednom pakovanju. Ovaj tip sladoleda (sa više različitih ukusa) im najviše prijaju kad je veoma toplo u 62% slučajeva. Malo više od polovine ispitanika voli da isprobava nove ukuse, dok malo manje od polovine smatra cenu najvažnijom karakteristikom porodičnog sladoleda. Sa druge strane, oko jedne trećine korisnika je spremno i voljno da plati veću cenu za sladoled premijum kvaliteta.

BRANDscore – snaga brenda

Na osnovu marketinških indikatora performansi brenda koji se kontinuirano prikupljaju u BRANDpulsu dobijena je jedinstvena mera BRANDscore, koja omogućava poređenje brendova u okviru kategorije.

Prilikom izračunavanja, BRANDscore uzima u obzir dva aspekta odnosa potrošača prema brendu, bihevioralni i emocionalni. Bihevioralni aspekt govori o realizovanom odnosu potrošača prema brendu (iskustvo, kupovina, korišćenje...), dok emocionalni govori o kvalitetu i intenzitetu percepcije brenda u svesti potrošača (imidž, lojalnost…).

Kada uzimamo u obzir sveobuhvatnu snagu brenda korisnika porodičnih i impulsnih sladoleda, prema BRANDscore-u, prvo mesto u kategoriji impulsnih sladoleda dele Kapri i King, dok je Quattro na prvom mestu u svojoj kategoriji, ali i u kategoriji sladoleda generalno.

-