IN STORE  in your country  
SRBIJA
inFokus
19.07.2019.

ZAČINI - Marketinški pokazateji uspeha za začinske mešavine

Ipsos: Najčešće ih koriste žene

Nešto više od 80% populacije Srbije u starosnoj grupi od 15 do 64 godine makar i povremeno koristi začinske mešavine

Autor: Aleksandra Jovanović, Ipsos

U okviru BRANDpuls istraživanja kontinuirano se prate marketinški pokazatelji uspeha za kategoriju začinskih mešavina i brendova unutar kategorije, a podaci se mogu analizirati u vidu demografije, životnog stila potrošača, kao i njihovih kupovnih navika. Marketinški pokazatelji su važni za uspešno vođenje brenda kroz sliku stanja brenda i ranog uočavanja mogućih problema i prilika. Podaci korišćeni u analizi koja sledi su prikupljeni u 2018. godini na teritoriji Srbije.

Nešto više od 80% populacije Srbije u starosnoj grupi od 15 do 64 godine makar i povremeno koristi začinske mešavine. Posmatrano kroz vremenski period, ukupan procenat korisnika se značajno ne menja. Međutim, segmentirano po frekvenci upotrebe, u poslednjih nekoliko godina se primećuje pad heavy korisnika kategorije.

Među najučestalijim korisnicima univerzalnih začina su žene, najčešće starije od 50 godina, nižeg obrazovanja, primanja, žive u bračnoj zajednici i roditelji su. Heavy korisnici začinskih mešavina takođe češće od proseka žive u ruralnim i suburbanim sredinama. To su uglavnom porodični tipovi sa većim brojem članova domaćinstva, a u njihovim domaćinstvima se uglavnom svakodnevno kuva.

Slobodno vreme najčešće provode u kućnim zanimacijama. Pripremaju uglavnom tradicionalna jela tipična za našu zemlju ili oblast u kojoj žive, ali rado isprobavaju nove recepte za pripremu jela. Smatraju da je veoma važno svakodnevno pojesti nešto kuvano. Ova ciljna grupa preferira uživanje u obrocima bez žurbe kao i kompletno jelo, od supe do deserta.

Sa druge strane, među nekorisnicima kategorije, kao i među potrošačima koji retko koriste univerzalne začine je znatno više mlađih potrošača. U ovoj ciljnoj grupi se znatno više u odnosu na populaciju, izdvaja life style segment - sledbenika trendova.

Pripadnici ovog segmenta pokazuju interes za zbivanja u svetu estrade gde pronalaze modele kojima izražavaju svoju ličnost, kupujući proizvode koji su u trendu. Lični ugled u društvu im je veoma važan.

Brinu o svom izgledu i skloni su dijetalnoj ishrani kako bi održali formu i lepotu, pa tek potom svoje zdravlje. Kvalitet proizvoda im je manje važan i manje se vezuju za brendove.

Najveći deo, odnosno tri četvrtine heavy korisnika, smatra da začinske mešavine obogaćuju ukus jelima, kao i da ne mogu da zamisle nijedno složenije jelo bez dodatka začinskih mešavina.

Među umerenijim korisnicima je najveći deo ciljne grupe potrošača koji tvrde da na osnovu cene najčešće donose odluku o kupovini začina, a što ukazuje na grupu cenovno osetljivih korisnika. Sa druge strane, među istom ciljnom grupom umerenih potrošača se javlja jednako visok udeo potrošača koji žele da se hrane zdravije i manje koriste začinske mešavine, kao i da je sve veći izbor začinskog bilja u ponudi te su im industrijski pakovani začini sve manje potrebni. Ovoj tvrdnji su najnaklonjeniji potrošači starosne grupe 40 - 49 godina starosti.

BRANDScore

Na osnovu marketinških indikatora performansi brenda koji se kontinuirano prikupljaju u BRANDpulsu dobijena je jedinstvena mera BRANDscore, koja omogućava poređenje brendova u okviru kategorije.

Prilikom izračunavanja, BRANDscore uzima u obzir dva aspekta odnosa potrošača prema brendu, bihevioralni i emocionalni. Bihevioralni aspekt govori o realizovanom odnosu potrošača prema brendu (iskustvo, kupovina, korišćenje...), dok emocionalni govori o kvalitetu i intenzitetu percepcije brenda u svesti potrošača (imidž, lojalnost…).

-