IN STORE  in your country  
SRBIJA

Radionice

PRODAJA - Unapređenje prodaje & menadžment kategorija (merčendajzing)
PRODAJA - Unapređenje prodaje & menadžment kategorija (merčendajzing)

29. i 30. mart 2019. Hotel Prag Beograd

Efikasno upravljanje skladištem i inventarom zaliha
Efikasno upravljanje skladištem i inventarom zaliha

Kako organizovati skladište da bude efikasnije? Kako uspostaviti što bolju kontrolu nad lokacijama u skladištu? Kako koristiti vizuelni menadžment u skladištu?

LIDERŠIP - upoznajte sebe i tim koji vodite
LIDERŠIP - upoznajte sebe i tim koji vodite

Naučite kako da vidite i promenite stvari koje se dešavaju u vašim timovima, a na prvi pogled nisu vidljive. Steknite i unapredite veštine dugoročnog uticaja na rezultate tima, bez obzira na aktuelne okolnosti. Inspiracija za prave lidere!

MARKETING - Digitalni marketing & digitalni shopper marketing
MARKETING - Digitalni marketing & digitalni shopper marketing

Cilj ove radionice je da unapredi znanje brand/marketing menadžera i osposobi ih da uspešnije upravljaju svojim brendovima i komuniciraju sa digitalnim specijalistima i specijalizovanim digitalim agencijama.

MARKETING - Marketing i brend menadžment: upravljanje brendom, medijima i ponašanjem potrošača
MARKETING - Marketing i brend menadžment: upravljanje brendom, medijima i ponašanjem potrošača

Ovaj dvodnevni kurs namenjem je brend menadžerima i menadžerima marketinga koji žele da unaprede trenutna znanja i veštine efikasnog upravljanja brendom i portfolijom brendova, kao i razvojem advertajzinga i medijskih kampanja.

PRODAJA - Pregovaranje sa teškim kupcima i napredne tehnike komunikacije
PRODAJA - Pregovaranje sa teškim kupcima i napredne tehnike komunikacije

Svrha ovog treninga je podizanje lične kompetentnosti u kontroli svojih stanja, emocija i postupaka, kao i kako od protivnika stvoriti saradnika.

Unapređenje prodaje & menadžment kategorija (merčendajzing)
Unapređenje prodaje & menadžment kategorija (merčendajzing)

Polaznici se upoznaju sa teorijom i praksom aktivne prodaje - ciljevima, ulogom prodavca i kriterijumima uspešnosti. Takođe će vam pomoći da unapredite svoja trenutna znanja i veštine u vezi sa category management-om i merchandising-om kao osnovnim procesom upravljanja kategorijama proizvoda.